Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 109/112 > >>


Nieuwsbrief 109 - Maart 2023


Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst op zondag 30 april 2023 in de Botanische Tuinen te Utrecht.

Aan de leden,

Jullie worden van harte uitgenodigd in de Botanische Tuinen, achteringang Harvardlaan 10. Plaats en tijd van samenkomst is de Wachendorfzaal, (dus niet in de serre !) vanaf 10 uur.

Onder het genot van koffie en thee kan er worden bijgepraat en kunnen meegenomen planten en planten van de Botanische Tuinen worden bewonderd. Om 11.00 uur houden wij een huishoudelijke vergadering. Aansluitend zullen meegebrachte planten worden besproken. Tegen een geringe vergoeding kan als lunch van belegde broodjes genoten worden. Tijdens deze lunchpauze willen wij planten verloten die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Jullie worden uitgenodigd beschikbaar plantmateriaal hier voor op de verlotingstafel te plaatsen.

In de middag zal Bert Westerman ons meenemen op reis door Colombia !

Graag tot zondag 30 april a.s.

Namens het bestuur,

E.J.Gouda, voorzitter.

Figs. 1 en 2 Hechtia huamelulaensis, deze Hechtia was als zaad verzameld in Mexico door een van onze leden en bloeide vorig jaar voor het eerst na 7 jaar, foto's Eric Gouda

Agenda voor de huishoudelijke vergadering van de Bromelia Contactgroep op zondag 30 april 2023.

  • 1. Opening en mededelingen van de voorzitter.
  • 2. FinanciŽn.
  • 2.1 Alte Venema is per 2023 Piet van Beest opgevolgd als penningmeester.
  • 2.2 Financieel verslag van de kascommissie over 2022; zie bijlage 2.
  • 2.3 Benoeming nieuw lid voor de kascommissie 2023. De commissie bestond in 2022 uit John Coenen en Nico Bouthoorn. John Coenen treedt af en diens plaats vaceert.
  • 2.4 Mededeling door de penningmeester over de contributie-inning.
  • 3. Bestuurssamenstelling. Met de opvolging van Piet van Beest als penningmeester door Alte Venema, ziet de samenstelling van het bestuur er nu als volgt uit: Eric Gouda, voorzitter, benoemd tot 2024; Alte Venema, penningmeester, benoemd tot 2025; Roel Tomassen, secretaris, benoemd tot 2023. Roel stelt zich om gezondheidsredenen niet langer herkiesbaar. GeÔnteresseerden voor de opvolging kunnen contact opnemen met de voorzitter.
  • 4. Verslag najaarsbijeenkomst 9 oktober 2022. Van de bijeenkomst kon door omstandigheden geen verslag worden gemaakt. De voorzitter zal dit nader toelichten.
  • 5. Verenigingsactiviteiten.
  • 6. Rondvraag en sluiting.

Financieel verslag 2022


Bijgewerkt: 20230323, 558 keer bekeken

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print