Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 111/112 > >>


Nieuwsbrief 111- Maart 2024


Komende bijeenkomst 21 april

Beste Leden,

Hierbij de uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst op 21 april a.s. bij de Botanische Tuinen Utrecht. De bijeenkomst zal zoals gewoonlijk weer om 10 uur beginnen met de samenkomst met koffie/thee om even gezellig bij te praten, waarna de vergadering om 11 uur zal starten. Zoals gewoonlijk zijn jullie welkom om via de achterzijde (Harvardlaan 10) van de Botanische Tuinen te parkeren en binnen te komen.

Daar onze penningmeester Alte Venema deze dag niet aanwezig kan zijn en de vacature voor de secretaris functie nog niet is ingevuld, moeten we even kijken hoe de ALV ingevuld gaat worden. Het zal vermoedelijk een korte vergadering zijn. Een agenda wordt mogelijk nog nagestuurd of ter plaatse samengesteld.

Ik wil er met klem toe aandringen na te denken over je beschikbaar te stellen voor de vacante bestuursfunctie. Huidige bestuursleden zijn niet langer in staat om alle taken die het bestuur heeft, uit te voeren en dat brengt de vereniging in gevaar. We moeten het samen doen, dus graag horen we voor 21 april wie de taak op zich wil nemen, dan kunnen we tijdens de vergadering de verkiezing houden (bij beschikbaarheid van kandidaten, staat een bestuursverkiezing in ieder geval op de agenda).

Na de vergadering is er weer een plant bespreking (dus neem hiervoor weer planten mee!) gevolgd door de verloting die gehouden zal worden tijdens en vlak na de lunch. Het middagprogramma zal mogelijk gevuld worden met een lezing door Joep Moonen (indien het lukt hem hier te krijgen), over Bromeliaceae en Araceae in Frans Guiana. Lukt dit niet, dan zal er een alternatief programma zijn, mogelijk een rondleiding in collecties van de Botanische Tuinen.

Figs. 1 en 2 Verenigingsbezoek Holm Duitsland, foto's Renate Gouda

Bij afwezigheid van de aftredende secretaris, heeft Renate het verslag gemaakt, onze dank daarvoor. Foto's in dit verslag zijn genomen door Renate tijdens ons verenigingsbezoek aan Holm in Duitsland, vorig jaar.

Verslag Bromelia zondag 15 oktober 2023 Botanische tuinen Utrecht.

Dit verslag stond al als klad versie van af November online, echter zonder foto's en is verder onveranderd gebleven.

We begroeten ieder die binnen komt lopen met hu armen vol planten voor de verloting. Eric is op dat moment nog op zoek in de kassen voor Bromelia s die met de traditionele plant bespreking besproken zullen worden. Enkele leden komen ook met wat planten (trossen) Tillandsia s binnen voor de bespreking.

Gerard Kooten brengt voor de verloting een REUZE Deuterocohnia (Abromeitiella) brevifolia en enige andere planten. Hij gaat daarna gelijk weer weg. Zijn gezondheid staat hem niet toe te kunnen blijven. Wij wens en hem heel veel beterschap. En zijn dankbaar voor deze prachtige planten.

Om 11 uur beginnen we aan de vergadering. Aan mij, Renate Gouda, de eer (en nog nooit eerder gedaan) de notulen te maken. Daar zit ik dan naast de professor Tillandsia aan de hoofd tafel. Eric opent zijn laptop om de verzonden nieuwsbrief door te nemen met de leden die er nu zijn. Presentie lijst wordt door gegeven en ieder zet zijn krabbel van aanwezig zijn. Vandaag zijn we er met ongeveer 25 man /vrouw en met wat nieuwe gezichten in ons midden. Welkom namens onze vereniging !

De vraag van Eric is als je nieuw lid bent je een foto van jezelf wilt sturen. Deze wordt niet publiek online gezet!! (alleen voor leden).

Figs. 3 en 4 Tillandsia zaailingen bij Holm, foto's Renate Gouda

We beginnen met een update over Roel, wij (Renate en ik) zijn recent bij hem en zijn vrouw op bezoek geweest. Hij is nog aan het herstellen en qua energie zeker nog niet instaat lang te reizen en deze bijeenkomst bij te wonen, hoewel hij heel graag zou willen. Neemt niet weg dat zijn mini kas er super mooi en netjes bij stond. En zijn liefde voor de bromelia s en orchideeŽn nog steeds spring levend is. Roel heeft zijn taak als secretaris van de vereniging neergelegd en deze positie is nog steeds vacant. Een dringend verzoek om je bij het bestuur te melden als je je beschikbaar wilt stellen voor een bestuursfunctie. We doen dit samen, dus aarzel niet.

De 2e mededeling is dat de penningmeester Alte op vakantie is. Dat gaf mij de taak om voor losgeld te zorgen voor deze bijeenkomst. Altijd nodig voor verloten verkoop en de broodjes voor de lunch.

 • 1. De leden krijgen de vraag van Eric : Wie wil er eventueel volgende bij een komst een lezing geven, en zou dat willen verzorgen? Vandaag zal Eric deze verzorgen over onze reis door BraziliŽ in jaar 2015. Er zijn 2 mensen bereid de volgende lezing te geven, de eerste is Gerard van Heusden, hij bied aan een lezing over Frans Guiana te verzorgen; de tweede is Theo van Meegen, die de daarop volgende bijeenkomst een lezing kan verzorgen over Costa Rica. We verheugen ons er nu al op.
 • 2. De vraag of er nog opmerkingen zijn over voorgaand verslag? Zijn er niet ,dus wordt deze door leden goedgekeurd.

Figs. 5 en 6 Tillandsia meer zaailingen bij Holm, foto's Renate Gouda

Verenigingsactiviteiten

De laatste open dag (tuin/kas bezoekjes), dit keer bij ons thuis, is als zeer prettig ervaren. Het was wel heel warm die dag, maar in de met een tarp afgedekte tuin, en met wat verkoelende drank, goed uit te houden. We hebben de hele dag door bezoek gehad, zowel in de ochtend als in de middag, hebben we kijkers te gast gehad en gezellig bijgepraat.

Ook hebben we de reis gemaakt naar Orchideen Holm, een kwekerij net over de grens in Duitsland. Hierbij waren we met ongeveer 8 leden totaal. Klein groepje gezelligheid. Voor ons stond de koffie en thee en koekjes al klaar. Een gastvrij welko op deze kwekerij. We kregen een rondleiding en of je mocht zelfstandig de kassen door lopen. Eric verteld vandaag iets over de manier hoe Holm Tillandsia's zaait, en dat dit bedrijfje er zich daar meer en meer op toe legt. Dit doen ze onder andere door extra belichting voor de donkere winterdagen boven de plat liggende zaai matten te hangen. Hierdoor krijgen de plantjes enkele uren extra licht, met een uitstekend effect.

Het was voor mij (Renate) de eerste keer dat ik daar was, maar heb erg genoten om samen met mijn schoonvader Kees Gouda hele leuke plantjes en of stekjes uit te zoeken, terwijl Eric zich met Marco Holm bezig hield met planten op naam te brengen en vragen te beantwoorden.

Figs. 7 en 8 Kees en zoon bewonderen de methode van Tillandsia kweken door Holm, foto's Renate Gouda

Volgende verenigingsactiviteiten

Nu is de vraag: wie zou er gedesinteresseerd zijn om op een zeker moment thuis leden te ontvangen, en hun eigen collectie te laten zien. Opnieuw bieden Gerard van Heusden en Hans Willems zich aan. Zij hebben hier eerder aan meegedaan, maar bieden opnieuw een kans voor de leden die toen niet konden, maar ook voor leden die het nogmaals leuk vinden om hun plantjes en dieren te bezichtigen. Hier zal later nog een datum voor geprikt worden!

Het zou een mogelijkheid zijn een volgende bijeenkomst te houden bij de Bromelia kwekerij Bak in Assendelft. Peter staat daar niet afwijzend tegenover, maar wil het af laten hangen van de situatie volgend jaar. Peter laat weten zelf nog rustig aan te doen i.v.m. zijn gezondheid. Maar geeft wel aan dat April het meeste in bloei is op de kwekerij en dus gunstig is voor een bezoek.

Hekke Groenendijk geeft aan dat de Bromelia kassen hier op de Botanische Tuinen ook een bezoek waard zijn en als zodanig ingepland kan worden. Verder zij een bezoek aan de kwekerij van Bert Westerman (ook lid) onderzocht kunnen worden.

Rondvraag

Renate (eigenlijk voordat we aan de rondvraag waren begonnen): de kwestie Roel Tomassen en Gerard van Kooten brengt mij bij de vraag: zou het niet mogelijkheid zijn om mensen zoals Roel en Gerard onze bijeenkomsten in de toekomst ook digitaal te laten bijwonen? En of je bent op vakantie en je wil de kennis niet missen? Is dit via Zoom mogelijk? Er zijn een aantal leden enthousiast,...... maar hoe doen we dit? Wie heeft hier de kennis over? En of polsen we eerst Roel en anderen hierover of hij dit wel op prijs zou stellen.

 • Er wordt gevraagd of er van de lezingen ook reis verslagen zijn? en of die ergens te lezen zijn? Antwoord van Eric : meestal gebeurd dat niet wat natuurlijk best jammer is. Piet reageert met dat zijn reizen niet door hem zelf zijn vastgelegd maar wel door zijn reisgenoot. En is bereid dit in fases met ons mogelijk te delen. Heel leuk Piet!!
 • Is er misschien interesse in een app groep, om vragen te stellen en of foto s met elkaar te kunnen delen? Want volgens sommige is Email en Face book ouderwets geworden. De app zou sneller gaan ivm reageren en is ook heel leuk. Even wordt het versleutelen van app groepen besproken. Kevin (nieuw lid) verteld over zijn cactus whatsapp groep en vertelt dat uit zijn ervaring, dit een zeer geslaagde manier is van communicatie tussen liefhebbers. (we zijn hier nog niet uit, mogelijk eens inventariseren wie geÔnteresseerd zijn)
 • Kevin: woont in de binnenstad van Utrecht. Heeft zijn Bromelia in voorjaar en zomer buiten in een klein tuintje staan, maar in de herfst en wintertijd is het met naar binnen halen een ruimte gebrek in huis. De vraag aan ons, of onze leden mensen of kwekers kennen, die ruimte in de kassen beschikbaar hebben, om planten mogelijk onder te kunnen brengen. Of plek te kunnen huren tegen betaling? Antwoorden: De namen die genoemd worden als mogelijke oplossing zijn: Renee Klingen in Nederhorstdenberg of vraag Jeroen van de Steen, die ook planten elders onderbrengt.

De plantbespreking.

De volgende planten kwamen aan bod: 1 Aechmea correia-araujoi Bot.T. plant komt uit BraziliŽ Bahia, mooie plant met vlekjes op het blad. 2 Canistrum auratum ook BraziliŽ (minas Gerais) Bot.T. 3 Aechmea capixabae ook BraziliŽ (espitito Santo) Bot.T. 4 Pitcarina stevensonii mee gebracht door Peter Bak. 5 Pitcarina funckiae van de Aranal vulkaan Costa Rica ook van Peter Bak 6. Hylaeaicum margaretae Bot.T. 7 Guzmania acuminata komt voor in Colombia en ook Ecuador Bot.T. 8 Neoregelia eltonianum vernoemt naar Elton leme. BraziliŽ Rio Janeiro Bot.T. 9 Pseudacantarea viridiflora Bot.T. 10 Tillandsia flavobratera Bot.T. ; nu nog serie tillandsia s van leden en botanische tuinen. 1 Tillandsia mitlensa lijkt op puebensis 2 Tillandsia stricta 3 Tillandsia crocata wat ruikt deze tocht lekker met zijn gele bloemen....is gemakkelijk te zaaien ! 4 Tillandsia lorentiana kijk naar schubben er is verschil rode bracteeen 5 Tillandsia atroviripetala (groene bloempjes). 6 Tillandsia capilaris - langueosa (synoniem) 7 Tillandsia mollis.......lijkt op usneoides is hier sterk verwant aan. 8 Tillandsia magnusianum van Hans Wilhems komen uit Mexico 9 Tillandsia albertiana deze reuze tak vol planten van Gerard met slechts 1 bloem rood. 10 Tillandsia bergeri ook reuze tak vol, en ook van Gerard. Wat doen ze het toch goed bij je! Doen het goed buiten. 11 Tillandsia lotteae uit Bolivia van Bot tuinen. 12 Tillandsia neglecta afkomst BraziliŽ deze is een tuinifolia groep en heeft de bloemen in een aar in een spiraal.

We zijn toe aan de lunch en verloting er was voor elk wat wils en er was echt dit keer heeeeeeel veel te vergeven. DANK hiervoor en tot de volgende bij een komst

Verslag: Renate Gouda

De te doen lijst

 • 1 nieuwe datums voor volgende bij een komsten
 • 2 digitale mogelijkheden
 • 3 collectie leden bezoeken Datum prikken
 • 4 bezoeken van kwekerijen ? Bak / Bert
 • 5 nieuwe leden aanwinst
 • 6 vastleggen van 2 lezingen:Costa Rica en Frans Guana
 • 7 stuur foto per email als je nieuw lid bent geworden
 • 8 wie stelt zich kandidaat voor bestuursfunctie
 • 9 komt er een app groep ?
 • 10. volgende keer veiling of toch verloting?

Figs. 9 Volgroeide Tillandsia bryoides op houten plaatjes, foto Renate Gouda

Figs. 10 en 11 Nog wat opnamen van zaailingen bij Holm, foto's Renate Gouda


Bijgewerkt: 20240315, 584 keer bekeken

<< < page 111/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print