Header Image

Affiliatie

img/bsi.gif (24151 bytes)Onze vereniging heeft zich in 2000 aangesloten bij de Amerikaanse Bromeliad Society International (BSI) als zogenaamde Affiliate Society (affiliation= verwantschap). Een en ander is tijdens de World Bromeliad Conference 2000 in Californië officieel bekrachtigd. Het BSI-bestuur is samengesteld uit internationale bestuursleden waaronder de voorzitter van onze vereniging, de heer E.J.Gouda als zogenaamde director.

Langs deze weg is het mogelijk dat de verenigingsleden profiteren van het internationale samenwerkingsverband tussen de vele bromeliaverenigingen verdeeld over de gehele wereld, van Europa, Noord- , Midden- en Zuid-Amerika, tot in Australië en Nieuw Zeeland. Daarbij vormt de uitwisseling van kennis en ervaring vanzelfsprekend het belangrijkste aspect. Vele verenigingen geven jaarlijks een aantal malen een magazine of bulletin uit waarin naast wetenschappelijke aangelegenheden ,bijvoorbeeld de ontdekking en beschrijving van nieuwe soorten , ook verslagen worden opgenomen over expedities, gehouden conferenties , ervaringen met het cultiveren van verscheidene soorten bromelia’s , enzovoorts. Deze buitenlandse magazines, bulletins en journals worden dus ook aan onze vereniging toegezonden en kunnen door onze bibliothecaris aan de leden worden uitgeleend. Verder kunnen de directors van de aangesloten bromelia-verenigingen van belang zijnde (internationale) zaken en ontwikkelingen tussentijds ter kennis brengen van hun verenigingsleden. Veel van deze informatie-uitwisseling kan tegenwoordig ook via het internet. De meeste bromeliaverenigingen beschikken inmiddels ook over een eigen home-page (website), die niet alleen door de leden maar ook door andere – wellicht in bromelia’s- geïnteresseerde liefhebbers kunnen worden geraadpleegd en die aan een potentieel verenigingslid een goed en volledig beeld behoort te geven “over de gehele bromeliawereld”!

Natuurlijk kunnen verenigingsleden ook een individueel lidmaatschap aangaan met andere (buitenlandse) bromeliaverenigingen/-societies. Verschillende leden van onze vereniging zijn ook lid van de Bromeliad Society International en ontvangen zesmaal per jaar het prachtig (full-color) uitgevoerde en boeiende BSI-Journal. Men behoeft dit dan niet te lenen bij onze vereniging. Toch is voor het opdoen en verrijken van kennis omtrent bromelia’s sec dit met name voor de hobbyist niet persé nodig . Hij of zij kan de aan onze vereniging toegezonden magazines ter leen ontvangen (zie ook bij literatuur).

DBG.jpgTot slot zij vermeld, dat binnen Europa ook de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG) driemaal per jaar een prachtig tijdschrift uitgeeft , waarin -gelet op de internationale belangstelling hiervoor- sommige artikelen in het engels worden vertaald. Ook van de DBG zijn diverse leden van onze vereniging lid en kunnen zodoende deelnemen aan boeiende bromelia-weekeinden en –congressen in Duitsland.

Bijgewerkt: 20080303, 13237 keer bekeken

De vereniging

Contact
Inleiding
Geschiedenis
Affiliatie
Het Bestuur
Reglementen
Privacywet AVG
Inschrijven

 Print