Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 108/112 > >>


Nieuwsbrief 108 - September 2022


Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst op zondag 9 oktober 2022.

Beste leden,

Jullie worden allen uitgenodigd voor onze voorjaarsbijeenkomst op zondag 9 oktober a.s. , zoals gewoonlijk in de serre van de Botanische Tuinen Utrecht, achteringang Harvardlaan 10.

Vanaf 10.00 uur is een ieder aldaar weer van harte welkom om tot 11.00 uur onder het genot van koffie en thee te genieten van meegebrachte en op de tafels uitgestalde bromeliasoorten. Even lekker bijkletsen met onze mede planten liefhebbers.

Om 11.00 uur houden wij een kortdurende huishoudelijke vergadering, waarvoor een agenda hier is bijgevoegd.

Vervolgens zullen vele meegebrachte planten en enkele planten uit de collectie van de Botanische Tuinen worden besproken. Tijdens de lunch zullen er weer loten worden verkocht en wordt de verloting gehouden van de beschikbaar gestelde planten. Het middagprogramma zal worden verzorgd door Rogier van Vugt, hoofd horticultuur Hortus botanicus Leiden, hij zal ons meenemen op zijn reis naar de Sechellen (eilanden groep in Oost-Afrika).

Figs. 1 en 2 Tillandsia fasciculata T. riohondoensis, zie plant portretten, foto's Eric Gouda

We hopen jullie weer allemaal te kunnen verwelkomen voor een leuke, gezellige en leerzame bromeliadag !

Het bestuur,

E.J.Gouda, voorzitter.

Figs. 3 en 4 Aechmea ornata, zie plant portretten, foto's Eric Gouda

Plant portretten

Iedere nieuwsbrief is weer een gelegenheid om jullie kennis te laten maken met een aantal planten die in de Botanische Tuinen Utrecht recentelijk gebloeid hebben. Figuur 1 en 2 is een natuur hybride van waarschijnlijk Tillandsia fasciculata x T. riohondoensis of T. fasciculata x een T. capitata achtige plant. T. capitata is nog steeds een onderwerp van onderzoek, want het type is een vrij kleine succulente soort afkomstig van Cuba, maar alles wat nu T. capitata wordt genoemd zijn waarschijnlijk andere varieteiten of soorten. T. riohondoensis is een grijs beschubte plant beschreven van Guatemala, die in 2015 afgesplitst is van de T. capitata groep en deze kruising komt ook van Guatemala.

Figuren 3 en 4 is Aechmea ornata, een Braziliaanse soort die we sinds 1975 in de collectie hebben (van BG Meisen), maar zelden bloeit. Hij staat al jaren in de grote kas en ik hield hem al lang in de gaten omdat ik een keer een bloei gemist had en op grond van de oude bloeiwijze het vermoede had dat het deze soort moest zijn. Hij had eerst onder de naam Ae. cariocae gestaan en later, omdat dat echt niet kon, omgedoopt tot Ae. squarrosa, voordat hij uiteindelijk op grond van die oude bloeiwijze zijn juiste naam kreeg, wat door de bloei nu bevestigd werd. Het is een vrij grote plant met stevige en scherp puntige bladeren, die je niet gouw in liefhebbersverzamelingen tegen zult komen.

Figs. 5 t/m 7 Guzmania fuquae, foto's Eric Gouda

De Guzmania in figuur 5 t/m 7 is een weinig bekende en heel vreemde plant afkomstig van Esmeraldas, Ecuador, met de vreemde naam Guzmania fuquae (genoemd naar mis. Fuqua). Deze grove grote soort vormt in tegenstelling tot andere Guzmania's, geen tank en groeit op rotsen langs rivieren en heeft lange stevige overlengs harmonica achtig gerichelde bladeren van over een meter lang. De bloeiwijze heeft een bijzondere gele kleur maar kleurt helaas snel bruin en is soms al bruin als de bloemen open komen.

Bijlagen

Agenda voor de huishoudelijke vergadering op 9 oktober 2022

 • 1. Mededelingen / ingekomen post
 • 2. Verslag van de voorjaarsbijeenkomst op 3 april 2022, aan de leden toegezonden als nieuwsbrief 106
 • 3. Verkiezing nieuw bestuurslid (penningmeester, zie hieronder)
 • 4. Verenigingsactiviteiten; evaluatie bezoek Diergaarde Blijdorp
 • 5. Rondvraag

Bestuursverkiezing

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en ieder jaar treed 1 van de bestuursleden af, maar wordt bij beschikbaarheid en zonder tegen kandidaten meestal herkozen. Piet van Beest heeft de rol van penningmeester vele jaren vervuld en heeft te kennen gegeven af te willen treden (zie ook besprokene hierover in nieuwsbrief 105). Hij heeft sinds oktober 2009, dus 13 jaar, deze functie voortreffelijk vervuld, waarvoor we hem natuurlijk bijzonder erkentelijk zijn. Alte Venema heeft zich als enige kandidaat verkiesbaar gesteld voor de rol van bestuurslid (penningmeester) van onze vereniging, en wordt voorgedragen voor de bestuursverkiezing (punt 3 van de agenda).

Curriculum Alte Venema

 • Woonachtig in Soest
 • Emailadres: alte.venema@ziggo.nl.
 • Diversen jaren ervaring als secretaris en later als voorzitter van een vogelverening in Baarn. Maar daar ik met vogels houden gestopt ben, ben ik alleen nog lid.
 • Sinds een paar jaar ben ik heerlijk met pensioen en geniet hier iedere dag van.
 • In mijn werkbare jaren heb ik gewerkt in de GHZ.
 • Mijn hobbies zijn o.a. het houden van Tillandsia's, boomvarens als Dicksonia's en Cyathea's, Heamanthussen en eigenlijk al wat ik mooi vindt.

Bijgewerkt: 2022-09-15, 647 keer bekeken

<< < page 108/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print