logo
Bromelia Contactgroep (BCG)
P/a Botanische Tuinen
Budapestlaan 17
3584 CD Utrecht


ABN-AMRO IBAN: NL66 ABNA0421855185 tel.030-253 9281

Nieuwsbrief 109 - Maart 2023


Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst op zondag 30 april 2023 in de Botanische Tuinen te Utrecht.

Aan de leden,

Jullie worden van harte uitgenodigd in de Botanische Tuinen, achteringang Harvardlaan 10. Plaats en tijd van samenkomst is de Wachendorfzaal, (dus niet in de serre !) vanaf 10 uur.

Onder het genot van koffie en thee kan er worden bijgepraat en kunnen meegenomen planten en planten van de Botanische Tuinen worden bewonderd. Om 11.00 uur houden wij een huishoudelijke vergadering. Aansluitend zullen meegebrachte planten worden besproken. Tegen een geringe vergoeding kan als lunch van belegde broodjes genoten worden. Tijdens deze lunchpauze willen wij planten verloten die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Jullie worden uitgenodigd beschikbaar plantmateriaal hier voor op de verlotingstafel te plaatsen.

In de middag zal Bert Westerman ons meenemen op reis door Colombia !

Graag tot zondag 30 april a.s.

Namens het bestuur,

E.J.Gouda, voorzitter.

Figs. 1 en 2 Hechtia huamelulaensis, deze Hechtia was als zaad verzameld in Mexico door een van onze leden en bloeide vorig jaar voor het eerst na 7 jaar, foto's Eric Gouda

Agenda voor de huishoudelijke vergadering van de Bromelia Contactgroep op zondag 30 april 2023.


Financieel verslag 2022