Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 110/112 > >>


Nieuwsbrief 110 - September 2023


Beste leden,

Hierbij willen we jullie uitnodigen voor komende bijeenkomst op zondag 15 oktober, bij de Botanische Tuinen Utrecht. De bijeenkomst zal zoals gewoonlijk weer om 10 uur beginnen met de samenkomst met koffie/thee om even gezellig bij te praten, waarna de vergadering om 11 uur zal starten. Zoals gewoonlijk zijn jullie welkom om via de achterzijde (Harvardlaan 10) van de Botanische Tuinen te parkeren en binnen te komen.

Agenda voor de huishoudelijke vergadering

 • 1. Opening en mededelingen van de voorzitter.
 • 2. Vacature bestuurslid; Roel Tomassen, secretaris, benoemd tot 2023. Roel stelt zich om gezondheidsredenen niet langer herkiesbaar. Er heeft zich nog niemand gemeld.
 • 3. Verslag najaarsbijeenkomst 30 april 2023.
 • 4. Evaluatie verenigingsactiviteiten: we hebben een open dag gehad bij Eric & Renate Gouda en hebben de kwekerij van OrchideeŽn Holm bezocht.
 • 5. Data voorjaars- en najaars- bijeenkomst
 • 6. Rondvraag en sluiting.

Figs. 1 en 2 Tillandsia ionantha 'hazelnoot', dit is een erg fraaie vorm die relatief klein blijft en grote bloemen heeft, foto's Eric Gouda

Na de vergadering zal weer een plantenbespreking volgen, dus neem leuke bloeiende planten mee, of juist probleemgevallen waar je advies over wilt hebben.

Tijdens de lunch worden lootjes verkocht voor de verloting (graag planten doneren!), zodat direct na de lunch de verloting kan plaats vinden.

Voor het middagprogramma is nog geen spreker gezocht/gevonden, dus graag melden als je een reisverslag wil doen, anders zal er een alternatief programma zijn.

Verslag bijeenkomst Bromelia Contactgroep 30 april 2023

Aanwezig: 30 leden

Afwezig met kennisgeving: Roel Tomassen en Peter Bak.

Om 11.00 uur opent Eric de vergadering en heet een ieder welkom.

 • Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
 • Het blijkt, dat het versturen van de uitnodigingen niet altijd goed gaat en Eric zal uitzoeken wat er eventueel mis gaat hierin. Wel wordt iedereen erop geattendeerd om af en toe ook eens in de SPAMBox te kijken, daar gebleken is dat het voorkomt dat de mails van de vereniging daarin terechtkomen.
 • Financieel jaarverslag 2022 nog gemaakt door Piet van Beest de vorige penningmeester. Hier waren geen op- of aanmerkingen over. De kascomm. bij monde van John Coenen en Nico Bouthoorn hebben geen bijzonderheden gevonden en de leden zijn met het verslag akkoord gegaan. Voor de kascommissie (2023) zijn John Coenen en Gerard van Heusden gekozen. Het langst zittende lid, Nico, treedt af.
 • Eric verwelkomt diverse nieuwe leden en zij stellen zich voor. De nieuwe leden zijn: Lou van Hees, Jeroen de Groot, Lodewijk Ploeg, Marcel Moerman, Bert Vreugdenhil, Jaap Hagenouw, Bob Cremers, John Esseling en Kevin Kleijberg.
 • Roel Tomassen, helaas afwezig i.v.m. gezondheidsredenen heeft aangegeven te stoppen met zijn secretarisschap. Zodoende hierbij de oproep voor de functie van secretaris. Aan een ieder wordt gevraagd om hierover na te denken en kandidatuur op eventueel de aankomende vergadering of eerder aan het bestuur kenbaar te maken.
 • Verenigingsactiviteiten: In 2022 waren er bij 2 leden een z.g.n. opendag en dit was een succes. Eric & Renate Gouda hebben zich voor dit jaar opgegeven en wel op 11 juni bij hen thuis (bericht per email volgt).
 • Gerard van Heusden stelt voor om met de vereniging naar de OrchideeŽn, Bromelia, Tillandsia kwekerij van de Firma Holm in Bedburg-Hau te gaan. Deze is zeer de moeite waard, zie ook hun website www.orchideeen-holm.de Waarschijnlijk wordt dit augustus, nader bericht volgt nog.

Figs. 3 en 4 Vriesea corcovadensis, dit is een erg leuke kleine Vriesea soort, foto's Eric Gouda

Hierna volgt de plantenbespreking welke zoals gewoonlijk door Eric gedaan wordt. Er zijn diverse planten door Gerard meegebracht en de overige komen uit de kassen van de Botanische tuin. Zowel diverse Tillandsiaís als Bromliaís worden getoond en besproken.

Hierna volgt de lunch en de veiling van diverse planten welke meegebracht zijn door diverse leden.

En als laatste is er een prachtige lezing welke gegeven wordt door Bas Westerman met als thema Colombia 2019. Von Hochland bis in Tiefland met Emilio Constatino als gids.

Verslag: met dank aan Alte voor het verslag, bij afwezigheid van de secretaris.

Plantportretten

In figuur 1 en 2 zie je Tillandsia iontantha, de z.g.n. 'hazelnoot' vorm. Deze vorm is compacter en kleiner dan de gewone vorm, is vlezig en snel versmalde bladeren die min of meer recht of naar binnen buigen, waardoor de plant in een punt eindigt. De bloemen zijn relatief groot vergeleken bij de plant en vaak worden er 2 a 3 bloemen per rozet aangemaakt, die na elkaar uit komen. Als er dus 2 bloemen open zijn dan is een bloem ouder dan de ander.

De soort is enorm variabel en je zou haast kunnen zeggen dat iedere vindplaats weer een iets afwijkende vorm heeft. Het is wel zo dat de soort sterk reageert op omgevingsomstandigheden, zo kan een plant onder andere omstandigheden veel groter, langer uitgroeien.

Vriesea corcovadensis is een leuke kleine Vriesea soort uit BraziliŽ, Espirito Santo tot Santa Catarina. De plant in figuur 3 en 4 bloeit met een simpele bloeiwijze maar kan enkel vertakt zijn. Deze plant is afkomstig van Wilhelma Zoo (Stuttgard) en was niet benaamd en bloeit nu na jaren. Vaak vormt de plant een bulb achtige basis, maar kan dus ook meer een open rozet vormen, zoals in deze plant.

Oproep: wil je ook eens wat vertellen over een plant die je in bloei hebt gehad, stuur dan gerust wat foto's en een korte tekst naar de voorzitter, dan plaatsen we dit in komende nieuwsbrief. Altijd leuk om te zien wat bij anderen tot bloei komt en de verhalen achter de plant te horen.


Bijgewerkt: 20230918, 831 keer bekeken

<< < page 110/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print