Header Image

Geschiedenis

Het mag als opvallend gezien worden, dat het in Nederland en België eerst tegen het einde van de negentiger jaren tot de oprichting van een bromeliavereniging kwam. Wij staan immers in de wereld bekend als plantenliefhebbers en velen zijn ook in bromelia’s geďnteresseerd. Nederland en België hebben op het gebied van het kweken van bromelia’s een grote naam. Zo is met name het in het Nederlandse Assendelft gevestigde bedrijf Corn. Bak BV waarschijnlijk wel het grootste vermeerderingsbedrijf op dit gebied ter wereld. Zij leveren hun zelf ontwikkelde producten aan kwekers over de gehele wereld. De vereniging is de directie van dit prachtige bedrijf zeer erkentelijk voor alle hulp, ondersteuning en aanmoediging bij haar activiteiten.

In Duitsland, Engeland , de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië zijn al langere tijd goed georganiseerde bromelia-verenigingen met mooi uitgevoerde tijdschriften, waarbij de “Journal of the Bromeliad Society”(USA/internationaal), “Die Bromelie” (van de Deutsche Bromelien Gesellschaft) en Bromélia (Brazilië) goede voorbeelden zijn. Deze bladen zijn zowel voor de liefhebber, die hierin kennis maakt met vele soorten in cultuur middels mooie foto’s, als voor botanici interessant, daar er bijna in elk nummer van deze tijdschriften wel nieuwe soorten(nieuw voor de wetenschap) worden beschreven.

Onze vereniging heeft haar ontstaan feitelijk te danken aan het initiatief van haar leden John Coenen en Jeroen van der Steen. In hun gezamenlijke belangstelling voor amphibieën en reptielen troffen zij elkaar in 1995. Beiden waren bij de beplantingen van bijvoorbeeld terraria en palludaria in het bijzonder geďnteresseerd in het aanwenden van bromelia’s daarvoor. Deze plantenfamilie fascineerde hen en zij besloten op zoek te gaan naar mede-geďnteresseerden, in de hoop te kunnen komen tot het vormen van een club (een contactgroep !) waar men elkaar kon treffen voor het verder opdoen van kennis omtrent bromelia’s, het uitwisselen van ervaringen met het cultiveren van deze planten , plantenruil, enzovoort.

Zo gelukte het op 29 september 1996 voor het eerst met ongeveer 40 mensen bijeen te komen in Tilburg, in het zogenaamde Reptielenhuis De Oliemeulen. Deze eerste en meteen zeer geslaagde bijeenkomst van de Bromelia Contact Groep (BCG) kreeg op 1 maart 1997 een vervolg bij de firma Corn. Bak, bromeliaceeën, in Assendelft en vervolgens, op 7 juni van dat zelfde jaar, in de Diergaarde Blijdorp te Rotterdam. Op 5 oktober 1997 kwam de BCG voor het eerst bijeen in de serre van de Botanische Tuinen van de Universiteit van Utrecht. Tot op heden is dit feitelijk de vaste locatie van de vereniging vanwege de min of meer centrale ligging voor de meeste van haar leden.

Aan het einde van de negentiger jaren maakten verdere ontwikkelingen binnen de Bromelia Contact Groep (BCG), zoals bestuurlijke verantwoordelijkheden met betrekking tot de ledenwerving, het beheer van de financiën, het ontwikkelen en uitvoeren van beleidszaken, het vertegenwoordigen van de BCG in de toenemende kontakten met binnen- en buitenlandse instellingen en verenigingen, het noodzakelijk, de contactgroep officieel te transformeren tot "Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging", met als verkorte naam "Bromelia Contact Group" (BCG). Dit heuglijke feit vond plaats met algemene instemming van de leden, ten overstaan van de notaris en middels inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel in november 2000 onder nummer 40478691.


Bijgewerkt: 2020-05-08, 13590 keer bekeken

De vereniging

Contact
Inleiding
Geschiedenis
Affiliatie
Het Bestuur
Reglementen
Privacywet AVG
Inschrijven

 Print