Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 56/112 > >>


Nieuwsbrief 56 - September 2011.


Aan onze leden.

 

Jullie worden hierbij uitgenodigd voor onze najaarbijeenkomst op

 

zondag, 16 oktober 2011

 

in de serre van de Botanische Tuinen, Harvardlaan 10 in Utrecht.

 

Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee weer klaar om eventjes bij te komen van de reis. Tot omstreeks 11.00 uur is er gelegenheid om met elkaar te praten, planten met elkaar te ruilen, te kopen en te verkopen.

 

fig.1-3. Lymania spiculata (klik op de foto's om ze te vergroten)

ALV

Om 11.00 uur is er een korte huishoudelijke vergadering.

 • 1. Mededelingen / ingekomen stukken
 • 2. Verslag voorjaarsbijeenkomst dd. 10 april 2011 (Dit is toegezonden via Nieuwsbrief nr. 55).
 • 3. Inning van de verenigingcontributie. Gebleken is, dat de contributie over de laatste vijf jaren niet consequent is geïnd. Besloten is daarom deze onbetaalde contributies alsnog (en in goed overleg) bij de betreffende leden te innen. De penningmeester zal deze kwestie, alsook de toekomstige wijze van inning nog even nader toelichten.
 • 4. Bestuurssamenstelling. In de statuten van onze vereniging is aangegeven op welke wijze de samenstelling van het bestuur dient plaats te vinden. Bestuursleden worden voor onbepaalde tijd gekozen. Evenwel is in het voorjaar van 2008 met de leden overeengekomen, dat een benoeming in beginsel een periode van drie jaren zal beslaan. Voor uw secretaris, Roel Tomassen, die in 2008 is benoemd en zeker voor uw voorzitter, Eric Gouda, benoemd in 2000, is die termijn van drie jaar dus verstreken. Beiden stellen zich herkiesbaar. Tegen kandidaten worden uitgenodigd zich z.s.m. bij het bestuur te melden. U wordt uitgenodigd zich hierover uit te spreken.
 • 5. Mededelingen over de excursie naar de Orchideeënhoeve te Luttelgeest. Deze zal, zoals reeds bekend, plaatsvinden op zaterdag 12 november 2011 Er zal nog een nadere uitnodiging volgen. Enige toelichting zal door de secretaris gegeven worden.
 • 6. Rondvraag.
 

Plantenbespreking 

Aansluitend zullen bepaalde planten kunnen worden besproken, zowel behorende tot de bromeliacollectie van de Botanische Tuinen, als ook de door leden meegebrachte bromelia’s . Neem dus mooie planten mee maar bedenk daarbij ook, dat er een mogelijkheid is tot verkrijging van adviezen over “probleemplanten” ! Met het analyseren van het probleem en deskundige tips kan het lukken van de probleemplant weer een gezonde, goed groeiende plant te kweken. Weggooien is altijd het gemakkelijkst, maar voor echte liefhebbers (en taaie volhouders) natuurlijk geen optie !

 

Ook de verlotingstafel ontvangt weer graag jullie overtollige planten. Het maakt niet uit in welke hoedanigheid: stekken, zaailingen, jonge planten, uitgebloeide moerplanten , kortom al datgene, wat jullie kunt missen. Tijdens de lunch zullen de planten worden verloot en hopelijk daarmee weer in handen vallen van verblijde medehobbyisten !

Voor de lunch zijn er belegde broodjes en is er weer drinken verkrijgbaar tegen ledenprijzen !

 

fig.4&5. Tillandsia pardoi (klik op de foto's om ze te vergroten)

 

Middagprogramma

Na de lunch zal onze penningmeester, Piet van Beest, ons meenemen naar Colombia en vertellen -en natuurlijk met behulp van mooie opnamen laten zien (!)- wat er daar allemaal aan bromelia’s groeit en bloeit.

We hopen van harte dat jullie weer in de gelegenheid zult zijn naar Utrecht te komen en dat het weer een erg leuke “bromelia-dag”mag worden.

Graag tot 16 oktober !

 

Het bestuur,

Eric Gouda, voorzitter, Roel Tomassen, secretaris, Piet van Beest, penningmeester

Mededelingen BSI aangelegenheden

 • Onze voorzitter, Eric Gouda, heeft deze zomer zijn 2e periode van 3 jaar als "Board Member" (International Director) van de Bromeliad Society International (BSI) afgerond en was als zodanig niet herkiesbaar. Op voordracht heeft Uwe Scharf deze positie overgenomen.
 • De Bromeliad Cultivar Register (BCR) die onder verantwoordelijkheid valt van de BSI, heeft moeilijke tijden doorgemaakt, nadat deze voor 10 jaar elektronisch was ontwikkeld op de Florida Council of Bromeliad Societies (fcbs.org). Door problemen op deze server moest de BSI terug vallen op een verouderd PDF bestand en van daaruit opnieuw beginnen. Eric heeft toen aangeboden te helpen met het opnieuw bouwen van de BCR en deze weer online te brengen. Dit was een monster klus, maar het resultaat mag er zijn. De BCR blijft voorlopig gehost onder onze BCG site: ../bcg/bcr/
 • De BCG heeft o.a. voor de BCR werkzaamheden en hosting en de floraPix activiteiten een bijdrage ontvangen van $300 van de BSI, hetgeen we vooral een aanmoediging en erkenning vinden voor de inspanningen.
 

Artikelen

Zoals jullie mogelijk al weten staan op onze site onder "Leden sectie" vele Literatuur bestanden online in PDF formaat. Hiervoor is vanwege auteursrechten wel een wachtwoord nodig (heb je dit niet stuur dan even een email naar één van de bestuursleden). In nieuwsbrief 54 was Aechmea pseudonudicaulis afgebeeld, ook het artikel wat daar over gaat staat nu online, mede als enige andere recente (2010/2011) artikelen van de hand van de voorzitter, waaronder de beschrijving van Tillandsia pardoi zoals hierboven afgebeeld.

 • Aechmea ‘Pseudonudicaulis’ a man-made hybrid?
 • Eine neue, kleine Tillandsia im T. tenuifolia-Komplex aus der Karibik und Nord-Venezuela: Tillandsia pardoi
 • Eine Bromelien-Entdeckungsreise durch Ecuador (Teil 1) - A Bromeliad exploration trip to Ecuador (part 1)
 • Eine Bromelien-Entdeckungsreise durch Ecuador (Schluss) - A Bromeliad exploration trip to Ecuador (end)

  Bijgewerkt: 20130911, 4653 keer bekeken

  << < page 56/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print