Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 5/112 > >>


Nieuwsbrief 5 - Januari 1997


Benthuizen 31-Januari-1997

 

Geachte vrienden bromelia liefhebbers,

 

Allereerst wensen wij jullie een gelukkig 1997 en een vooral een goed Bromelia-jaar. Na de sucessvolle start van de Bromelia Contact Groep in het oprichtingsjaar 1996, hopen wij dat in het nieuwe jaar het contact tussen de bromelia liefhebbers verder geintensifeerd kan worden. Eigenlijk onnodig te zeggen, maar wij hopen dat dit op informele basis en in persoonlijk contact plaatst vindt. Onze hobby zal daar zeker wel bij varen. Met deze nieuwe nieuwsbrief willen wij 3 onderwerpen bespreken n.l.

 • 1 Aanwas van nieuwe leden.
 • 2 Bezoek aan de Fa. Corn Bak te Assendelft.
 • 3 Uitslag enquete onder de leden.
 

1 Aanwas van nieuwe leden

Sedert onze eerste bijeenkomst in de Oliemeulen Nov. ’96, is mede door julie inspanning de Bromelia Contact Groep bij een ruimer publiek bekend geworden. Er hebben zich dan ook 4 nieuwe leden aangemeld. Dit zijn Ronald Bravenboer (Hoorn), Marcel Moonen, Rik Mandjes en Willem v.d. Broek (Diergaarde Blijdorp). Zeer recentelijk aangemeld zijn kikker liefhebbers Peter Muode (Lacerta) en Hans Rovers (Xenopus) (Jeroen: graag adres en Tel. Nr.?). Allen van harte welkom. Voor deze nieuwe leden, ter dekking van onkosten, postzegels e.d. Fl 5,- storten ten name van J.G.C. Coenen bank nr. 16 01 42 296 Rabobank Zoetermeer-Benthuizen post-giro nr. 079-580870. Frapant is dat bijna alle grote Horti bekend zijn met de contactgroep. Daan Smit van de Hortus van de VU in Amsterdam, evenals Eric Gouda van de Hortus in Utrecht en Willem v.d. Broek van Diergaarde Blijdorp, hebben gelegenheid aangeboden tot vergaderen en bezoek. Voorwaar dit is veelbelovend en wij zullen graag van het aanbod gebruik maken. Heren bedankt.

2 Bezoek aan de Fa. Corn Bak te Assendelft.

Zoals afgesproken tijdens de laatste bijeenkomst in de Oliemeulen, wordt in deze periode een bezoek georganiseerd aan een kwekerij. Op Zaterdag 1 Maart 1997 brengen wij dan ook een bezoek aan de bekendste van alle kwekerijen in Europa n.l. de Fa. Corn Bak te Assendelft (Noord Holland). Ons collega lid Peter Bak biedt de contactgroep de gelegenheid een spectaculair assortiment in bromelias te bezichtigen. Dit moment van bezoek is in zo goed mogelijk overleg tot stand gekomen en wij hopen dat zoveel mogelijk leden instaat zijn dit bezoek mee te maken. Het bezoek start om 11:00 hr s’morgens zodat onze vrienden uit Zwolle en België vodoende tijd hebben. Vervoer naar Assendelft prive. Een route beschrijving naar de kwekerij is achteraan bijgevoegd. Aan te bevelen is te rijden via Amsterdam Coentunnel naar A’dam Noord-Zaandam-Krommenie-Alkmaar. Bij Zaandijk (scherpe bocht naar rechts autoweg naar Krommenie-Alkmaar) let op slaa links af naar Zaandijk West en volg naar zuiden (gele) weg via rotonde naar Naerna en Buitenhuizen en dan een stukje langs Noordzee kanaal. Dan zie je de kwekerij liggen. Een historisch overzicht en gegevens over de kwekerij is eveneens bijgevoegd.

Programma:

 • 11:00 hr. Aankomst kwekerij Dorpstraat 15 Assendelft.
 • 11:00 - 11:30 Welkomst woord en kort overleg over de stand van zaken Bromelia Contact Groep. Toelichting Peter Bak t.a.v. werking kwekerij.
 • 11:30 - 15:00 Rondleiding.
 • 15:00 - 16:00 Napraten en overleg rond planten. Einde bezoek.
De huisregels t.a.v. dit bezoek zijn als volgt:
 • Geen planten meenemen!
 • Tijdens de rondleiding van de planten af blijven!
 • Fotgraferen van planten is toegestaan.
 • Bij de Fa. Corn Bak is een groote kantine, Hierin kunnen wij bijeenkomen en wat eten en drinken. Koffie wordt gratis ter beschikking gesteld. Frisdrank wellicht tegen kleine vergoeding.
 • Eten en versnaperingen zelf meenemen!
 • Na de rondleiding worden in overleg met de Fa. Bak e.v.t. ter beschikking gestelde planten door het bestuur van de contactgroep verkocht of geveild.
Wij zullen met zijn allen zeker een leerzaam bezoek beleven. Misschien zouden wij de fotos (niet dias) van dit bezoek tot een mooie collage kunnen samenstellen en tot naslag voor de leden kunnen uitgeven. Wie gaat er fotos maken Leo Dijkgraaf? Hopenlijk tot 1 Maart a.s.

3 Enquete onder de leden van Bromelia Contact Groep

Met betrekking tot enquete onder de leden kan ik U mededelen dat 16 (van de 38) leden de antwoorden hebben geretourneerd. Met name bedankt Cees Fransen en Alex Riemis voor julie spontaan verslag en Frits Wagemakers, Jeroen v.d. Steen en Peter Bak voor jullie zeer gedetailleerde lijst met planten, te veel om alle te vermelden. Hieronder volgt een overzicht.

 

Vraag 1: Welke literatuur apprecieerd U het meest t.a.v. Tillandsias en Bromelias?

 • Hans Willems Naslag in boekvorm
 • Jeroen van der Steen Alles wat met deze onderwerpen samenhangt.
 • Alex Riemis
 • Wim v.d. Berg
 • Nico Wendrig Heb geen boeken over Tillandsias of Bromelias.
 • Niek Steur Blooming Bromeliads (Baensch), Journal of the Bromeliad Soc.
 • Nico Bouthoorn Verzameld algemene literatuur.
 • Peter Bak. Baensch (tot nu toe het mooiste boek).
 • Eric Gouda Smith & Downs
 • Leo Dijkgraaf Verzameld alle literatuur.
 • Gerard Heusden Rach en Isly
 • John Coenen Blühende Bromelien auteur: Baensch, Growing Bromeliads auteur Barry Williams & Ian Hodginson; The Bromeliad Lexicon auteur Werner Rauh, Tillandsien Blute der Lüfte auteur Jürgen Röth, Tillandsien Arten Und Kultur auteur Wolfgang Kawollek.
 • Ed Brinkkemper Is geinteresseerd in alle literatuur en verzameld zoveel mogelijk.
 • Rene Degheselle Literatuur met een degelijke beschrijving (determinatie & verzorging)
 • Hans Coene Isley III, Tillansia, Bromeliads The Bromeliad Society.
 • Cees Fransen Blooming Bromeliads auteur Baensch, Bromeliad Lexicom auteur Werner Rauh en verder een forse hoeveelheid literatuur (Engels, Duits, Nederlands) over Bromelias.
 

Vraag 2: Heeft U behoefte aan bepaalde literatuur op dit terrein en zo ja aan welk boek of tijdschrift?

 • Hans Willems Altijd interesse in nieuwe boekvorm.
 • Jeroen van der Steen Alles.
 • Alex Riemis
 • Wim v.d. Berg Alles over gebergte soorten (zie ook vraag 8).
 • Nico Wendrig Ja alle literatuur is welkom.
 • Niek Steur
 • Nico Bouthoorn Algemeen.
 • Peter Bak. Zoekt boek " Bromeliaceas EA malaria-Bromelia endemica" auteur Raulino Reitz 20 dec. 1983. Wie helpt?
 • Eric Gouda
 • Leo Dijkgraaf Zoekt boek "Bromeliads in the Brasilean wilderness" auteur E. Leine & L. Marigo Rio de Janeiro 1993. Wie helpt?
 • Gerard Heusden Boek van Rach
 • John Coenen Zoekt oude nummers van Bromeliad Society Inc. (USA). Zoekt boek met goede natuur opnamen en groote varieteit.
 • Ed Brinkkemper
 • Rene Degheselle Heeft behoefte aan een (niet al te duur) nederlandstalig tijdschrift.
 • Hans Coene Heeft behoefte aan tijdschrift Duitse Bromeliad Ver. & Bromeliad Society (USA).
 • Cees Fransen Zoekt "The Biology of Bromeliads" Australian Bromeliad Soc.
 

Vraag 3: Bent U lid van de American Bromeliad Soc. Inc. Of de Duitse bromelia vereniging?

 • Hans Willems Neen.
 • Jeroen van der Steen Nee, wel interesse om dit te worden.
 • Alex Riemis
 • Wim v.d. Berg Ja van beiden.
 • Nico Wendrig Neen.
 • Niek Steur Ja, American Bromeliad Soc. Inc.
 • Nico Bouthoorn Neen.
 • Peter Bak. Ja, American Bromeliad Soc, Duitse en Braziliaanse bromelia vereniging.
 • Eric Gouda Ja, American Bromeliad Soc. en Braziliaanse bromelia vereniging.
 • Leo Dijkgraaf Ja, American Bromeliad Soc.
 • Gerard Heusden Neen.
 • John Coenen Neen, wel interesse om dit te worden.
 • Ed Brinkkemper Ja, American Bromeliad Soc.
 • Rene Degheselle Neen.
 • Hans Coene Neen.
 • Cees Fransen Ja van beiden en en ook the European Bromeliad Society (voorz. Jacquii Watts UK).
 

Vraag 4: Heeft U contacten met buitenlandse bromelia geinteresseerden? Zo ja, wat is dan U overleg? Welke planten betrefd dit ?

 • Hans Willems N.v.t.
 • Jeroen van der Steen Ja. Op reptielen & amphibieenbeurzen. Alle planten.
 • Alex Riemis
 • Wim v.d. Berg Tillansia’s in het algemeen, Gebergte soorten (koel en vochtig) & Racinae Groep
 • Nico Wendrig Kent enkele Tillandsia & Orchideen kwekers met eventuele Bromelia interesse.
 • Niek Steur Ja diversen veelal zakelijk.
 • Nico Bouthoorn Neen.
 • Peter Bak. Ja, zakelijke contacten. Alle Bromelias.
 • Eric Gouda Discussie groep BROM-L op Internet & professioneel contacten met botanici in Botanische tuinen
 • Leo Dijkgraaf Geen.
 • Gerard Heusden Geen.
 • John Coenen Geen.
 • Ed Brinkkemper Geen.
 • Rene Degheselle Geen.
 • Hans Coene Ja, contact over Tillandsias met Alex Riemis. .
 • Cees Fransen Ja, lid van BROM-L list op Internet (basis in Brazilie). Hierdoor krijg je iedere dag mail, kan vragen s-tellen en beantwoorden. Heel leuk en nuttig! Frans krijgt zelfs zaad toegestuurd uit de USA die hij allen kent via Internet.
 

Vraag 5: Hoe vaak per jaar vind U dat wij als Bromelia contactgroep bijeen dienen te komen?

 • Hans Willems ca. 3 maal per jaar.
 • Jeroen van der Steen ca. 2 maal per jaar.
 • Alex Riemis
 • Wim v.d. Berg ca. 3 maal per jaar.
 • Nico Wendrig In de eerste instantie 1 a 2 maal per jaar.
 • Niek Steur 2 maal per jaar.
 • Nico Bouthoorn 2 - 3 maal per jaar.
 • Peter Bak. 2 maal per jaar.
 • Eric Gouda 2 maal per jaar.
 • Leo Dijkgraaf 2 maal per jaar.
 • Gerard Heusden 2 maal per jaar en 1 maal excursie.
 • John Coenen 6 maal per jaar en enkele excursies.
 • Ed Brinkkemper 2 maal per jaar en 1 maal excursie.
 • Rene Degheselle 4 werkelijke vergaderingen en enkele excursies.
 • Hans Coene 4 tot 6 maal per jaar. .
 • Cees Fransen 6 maal per jaar.
 

Vraag 6: Kent U bedrijven, instellingen kwekerijen met mogelijkheid tot het brengen van een bezoek c.q. excursies? Vermeld s.v.p. deze instellingen en wie is de contact persoon?

 • Hans Willems B. Holm (by Kalkar Duitsland)Ovg.& Tiilandsias (Tel. 028243167).
 • Jeroen van der Steen Neen (Misschien Corn. Bak, Oliemeulen, Rip & Henny Bos).
 • Alex Riemis
 • Wim v.d. Berg
 • Nico Wendrig Alleen bedrijven in Duitsland. Geen idee of deze bezoek toelaten.
 • Niek Steur Corn. Bak, Assendelft, Botanische tuinen.
 • Nico Bouthoorn
 • Peter Bak.
 • Eric Gouda Corn. Bak, Wubben.
 • Leo Dijkgraaf Corn. Bak, Handels kwekerij v.d. Velde St. Oedenroode, Exotic plant, Koewegstraat 4, B-9270 Laarne Belgie (naast Hendrik de Meyer). Reginald Deroose Droogte 139,B-9940 Evergem Belgie.
 • Gerard Heusden
 • John Coenen Fa Keyzer & van Elst, Fa. Rip, en Fa. Bos, Pijnacker. Hortus Botanicus TU Delft. Conservator is Hr. van Loon.
 • Ed Brinkkemper Corn. Bak.
 • Rene Degheselle Tropic Plant (confirmatie komt nog).
 • Hans Coene
 • Cees Fransen Corn. Bak, Toon Kuipers (Hoofdweg 155 De Kwakel, Tel. 0297 327945 vragen naar Nico), Hortus VU Amsterdam, Hortus Utrecht.
 

Vraag 7: Wilt U zo goed zijn een (gedetaileerd) overzicht van Uw planten bestand te geven?

 • Hans Willems Diverse vormen van Tillansia Ionantha. Klein blijvende Catopsis & Dykia soortjes.
 • Jeroen van der Steen Diverse Achmea soorten (Orlandiana, Triangularis, Cyanea, Recurvata recurvata, Comata), Neoregelia, Tillandsia, Canistrum, Catopsis, Bilbergia, Guzmania, Hohenbergia, Dyckia Marnier Lapostollei, Abrometiella en Vriesea. Ca. 48 planten.
 • Alex Riemis Speciale belangstelling vnl. Genus Tillandsia en Billbergia. Bezit ca. 300 soorten Tilandsias (excl. sub-species) en 40-tal soorten Billbergia’s.
 • Wim v.d. Berg Vanwege huidige woonsituatie tijdelijk ingekrompen verzameling. Van alles en nog wat.
 • Nico Wendrig In Terraria vitrines diverse kleine Achmea’s, Catopsissen etc.
 • Niek Steur Bestand bij Fa. Corn Bak, voornamelijk onderfamilies van Tillandsoidenen, Bromelioideae.
 • Nico Bouthoorn Interesse in opgebonden natuurstukken in combinatie met dieren. Achmea’s, Tilandsia’s, Vrieseas.
 • Peter Bak. Lijst met 318 soorten Tillandsia’s.
 • Eric Gouda Prive tussen 500 - 1000 Tillandsia’s.
 • Leo Dijkgraaf Voornamlijk fotografie. Klein aantal atmosferische Tilandsia’s (start in 1976)
 • Gerard Heusden Kleine Bromelia’s en Tillandsia’s.
 • John Coenen Liefhebber van diverse Vriesea’s en Guzmania’s. Canistrum, Hohenbergia, Catopisis, Streptocalyx etc. en enkele orchideeen Ca. 100 planten.
 • Ed Brinkkemper Kleine ruimte en planten bestand wisselt nogal. Diverse Achmea’s, Araeococcus, Hohenbergia, Lymania, Neoregelia, Orthophytum, Streptocalyx, Guzmania, Tillandsia Pitcarnia, Dyckia, Hechtia.
 • Rene Degheselle Terrarium liefhebber (4x2x1 m) met planten, Diverse soorten Guzmania, Vriesea, Bilbergia, Tillandsia, en Orchideen.
 • Hans Coene Diverse species van genus Tillandsia en verwante genera.
 • Frits Wagemakers Diverse soorten Achmea’s (9), Neoregelia’s (9), Vriesea’s (?), Tillandsia’s (32) en Catopsissen (9).
 • Cees Fransen Ca. 150 volwassen planten(exc. Zaailingen en stekken), Ca. 120 verschillende soorten voornamelijk Aechmea’s, Billbergia, Crypthantus, Guzmania, Vriesea, Neoregelia. Ook enkel Tillansia’s Ananas, Nidularium etc.

 

Vraag 8: Heeft U interesse in een bepaalde plant of soort planten?

 • Hans Willems Tillansia ionantha, kleine Dyckia & Catopsis soorten.
 • Jeroen van der Steen Ja, Tillandsias & bonte Achmeas & Neoregelias.
 • Alex Riemis Speciale belangstelling voor Tillansias en Bilbergias.
 • Wim v.d. Berg Racinae & Catopsis, Tillandsia varainten.
 • Nico Wendrig Alle klein blijvende soorten Bromelias, Till. Of Catopsissen.
 • Niek Steur Alles met langhoudbare en kleurrijke bloeiwijze.
 • Nico Bouthoorn Algemeen. Houd van opgebonden planten, natuurstukken (in combinatie met dieren zoals kikkers e.d.).
 • Peter Bak. Alles wat mooie kleur en bloeiwijze heeft.
 • Eric Gouda
 • Leo Dijkgraaf Vooral Tillandsias.
 • Gerard Heusden Kleine Bromelias en Tilllandsias.
 • John Coenen Alles wat mooie kleur en bloeiwijze heeft. Vooral Vriesea’s, Guzmanias en Achmea’s ook wel Tillandsias.
 • Ed Brinkkemper Onderfamilie Pitcairnoidea, maar daarnaast ook andere Bromelias.
 • Rene Degheselle Een plantje kan er altijd bij.
 • Hans Coene Tillandsias.
 • Cees Fransen Bijzondere interesse in Aechmeas. Verder de meesre Bromeliodeae en Tillansias. (geen interesse in Oitcarnoidea).
 

Vraag 9: Hoe is Uw visie ten aanzien van het omgaan met stekken en of gedoneerde planten, bijvoorbeeld ruilen, verkopen tegen kleine vergoeding, veilen met opbod ten behoeve van de kas v.d. contact groep, etc.?

 • Hans Willems Kleine vergoeding & ruilen voor de Contact Groep.
 • Jeroen van der Steen Ruilen moet altijd mogelijk zijn evenals verkoop. Ter beschikking gestelde planten moeten altijd geveild worden t.b.v. de kas Contact Groep.
 • Alex Riemis
 • Wim v.d. Berg
 • Nico Wendrig Ruilen, veilen of verkopen ten behoeve van de kas Contact Groep.
 • Niek Steur Ruilen lijkt mij een logisch vervolg op het in contact brengen van geinteresseerden personen. Omdat de waarde van gedoneerde planten moeilijk in te schatten zijn, lijkt veilen ten behoeve van de kas een goede mogelijkheid.
 • Nico Bouthoorn Algemeen.
 • Peter Bak. Veilen met opbod. Opletten echter dat de prijzen niet te gek worden. Anders verkoop tegen kleine vergoeding e.v.t. een klein percentage van de verkoop afdragen aan de Contact Groep.
 • Eric Gouda Leuk met betrekking tot binden van leden.
 • Leo Dijkgraaf Ruilen en/of verkopen tegen kleine vergoeding.
 • Gerard Heusden Verkopen tegen kleine vergoeding.
 • John Coenen Toch wil ik graag benadrukken dat wij niet te zeer commercieel moeten worden. Wij zijn toch immers liefhebbers hobbyisten. Gewoon weggeven verkopen tegen kleine vergoeding!
 • Ed Brinkkemper Al deze mogelijkheden, alsook gewoon weggeven.
 • Rene Degheselle Ik mag veronderstellen dat dit een van de doeleinden is van de Contact Groep n.l. het verspreiden onder de leden van diverse planten op de bovenvermelde wijze.
 • Hans Coene Ruilen.
 • Cees Fransen Leuk en mooie manier om de verzameling uit te breiden. Uitdelen van bijvoorbeeld zaailingen is een mooie manier om een ander blij te maken en zelf uit te breiden.
 

Vraag 10: Heeft U interesse in het ondernemen van een bromelia planten reis naar Zuid- of midden Amerika? Zo ja hoe gaan wij dit aanpakken?

 • Hans Willems N.V.T.
 • Jeroen van der Steen Nauwelijks, wil wel op te hoogte gehouden worden.
 • Alex Riemis Graag kontakt met geinteresseerden om samen een "collecting trip" te maken. Voorkeur gaat uit naar Mexico, Guatemala, Peru, Bolivia Ecuador. Feitenlijk elk Zuid Amarikaans land. Geweest in Mexico en peru Bolivia.
 • Wim v.d. Berg Geweest in Costa Rica. Meer duidelijkheid d.m.v. 2e enquete.
 • Nico Wendrig Altijd, 2Xgeweest in Costa Rica, 1Xpanama. Nu weinig tijd.
 • Niek Steur In overleg met Corn. Bak.
 • Nico Bouthoorn Geen plannen voor 97, misschen wel voor 98.
 • Peter Bak.
 • Eric Gouda Doe dit onregelmatig. Geweest in Frans Gyuana, Bolivia, Equador.
 • Leo Dijkgraaf Geweest in Equador. Voorlopig geen plannen.
 • Gerard Heusden Ja, ben geinteresseerd. Geweest in Frans Gyana.
 • John Coenen Ja, ben geinteresseerd. Nog nergens geweest.
 • Ed Brinkkemper Neen.
 • Rene Degheselle
 • Hans Coene Ja, met mogelijkheden tot eigen invulling van initiatieven.
 • Cees Fransen Zeker interesse, maar nog hiet voor 97. Het beste lijkt mij overleg op de volgende bijeenkomst.
 

Vraag 11: Heeft U belangstelling te reizen met mede belangstellenden uit de Contact Groep ? Wat vind U belangrijk t.a.v. het type reisgezel?

 • Hans Willems N.v.t.
 • Jeroen van der Steen Breed georienteerd, zo mobiel mogelijk & weinig eisend op het gebied van luxe en accomodatie.
 • Alex Riemis
 • Wim v.d. Berg Algemene interesse voor de natuur, enige conditie.
 • Nico Wendrig Ja. Belangrijk is het hebben van interesse voor de natuur en de mogelijkheid alles rustig te kunnen bekijken.
 • Niek Steur
 • Nico Bouthoorn Een algemene interesse, ook in cultuur en landschap.
 • Peter Bak.
 • Eric Gouda Weet niet.
 • Leo Dijkgraaf
 • Gerard Heusden We gaan al met een eigen groep.
 • John Coenen Ja, interesse voor de natuur & algemeen, conditie en vooral gezellig zijn.
 • Ed Brinkkemper Neen.
 • Rene Degheselle
 • Hans Coene Een serieuze interesse op biologisch gebied en enig sociaal gevoel.
 • Cees Fransen In principe wel. By e.v.t. reis dan zonder mijn vrouw. Later over praten tijdens bijeenkomst.
 


Vraag 12: Op welke termijn denkt U een reis te ondernemen?

 • Hans Willems N.v.t.
 • Jeroen van der Steen Binnen 2 jaar.
 • Alex Riemis Najaar 1996 naar Guatemala.
 • Wim v.d. Berg Over ca. 1 a 2 jaar.
 • Nico Wendrig ? zodra tijd en geld voorhanden zijn.
 • Niek Steur
 • Nico Bouthoorn Niet in 97, misschien in 1997.
 • Peter Bak. Minstens een maal per jaar.
 • Eric Gouda Komend jaar (97) of volgend jaar (98).
 • Leo Dijkgraaf
 • Gerard Heusden Medio 1997.
 • John Coenen Medio 1997.
 • Ed Brinkkemper
 • Rene Degheselle
 • Hans Coene Misschien in 1998.
 • Frits Wagemakers 15 Februarie 1997 naar Guatemala.
 • Cees Fransen In 1998 of later.
 

Vraag 13: Heeft U speciale wensen t.a.v. de Bromelia Contact Groep?

 

 • Hans Willems Gezellig leerzaam houden.
 • Jeroen van der Steen Ja, mogelijkheid tot publicatie van bevindingen met betrekking tot Bromelia. Wellicht losblaadig uitgeven en in verzamelband rangschikken. Het persoonlijk contact dient altijd voorop blijven te staan daar we anders een papieren vereniging worden. Het gezellig samenzijn en over onze planten praten wordt dan alleen maar zeer oppervlakkig en de bijeenkomsten zullen dan bestaan uit het ruilen en verhandelen van planten. Voorbeelden om ons heen zijn er al genoeg (bijv. Lacerta). Tot slot nog dit, we zijn denk ik op de goede weg.
 • Alex Riemis
 • Wim v.d. Berg Gezamelijk planten bestellen in het buitenland.
 • Nico Wendrig Wellicht een bestuur met duidelijke taak verdeling.
 • Niek Steur Begin de bijeenomst op tijd en houd het officiele gedeelte kort.
 • Nico Bouthoorn Informatie gewenst over opkweek, zaaien etc. Sprekers?
 • Peter Bak.
 • Eric Gouda Zou de Botanische Tuinen Utrecht meer willen betrekken in de comm. Brief.
 • Leo Dijkgraaf
 • Gerard Heusden Doorgaan op ingeslagen manier.
 • John Coenen Ziet graag copy tegemoet over planten en wederwaardigheden. Moeten wij ons bekend maken aan de buitenlandse Bromeliad Soc. ? Bevorder persoonlijk contact.
 • Ed Brinkkemper Nog niet direct.
 • Rene Degheselle Misschien de mogelijkheid om de 3 maanden een info blaadje uit te geven, waar een en of meerdere planten besproken worden.
 • Hans Coene Welke Tillandsia kwekerijen met redelijk assortiment zijn er mogelijk nog in Nederland en in Belgie?. In Duitsland ken ik de Fa. Holm, uitstekend gesorteerd en niet al te duur.
 • Cees Fransen Gezamelijk bezoeken naar kwekers, hortus of andere gelegenheden waar Bromelias te zien zijn trekt mij erg aan. Misschien kunnen wij ook afspreken om prive verzamelingen te bekijken. Zo kunnen wij van elkaar leren en elkaar helpen met identificatie, problemen etc. De DGB houd ook bijeenkomsten met bezoeken e.d. Ik heb wat weerstand om er alleen naar toe te gaan aangezien mijn Duits niet zo best is, maar met een kleine groep zou leuk zijn.
 

Vraag 14: Wat zijn Uw ideeen t.a.v. onze vergader locatie en excursies?

 • Hans Willems Holm in Duitsland heeft veel leuke en kleine Tillandsia soorten.Zaait en kruist ook veel. (geen andere bromelia soorten).
 • Jeroen van der Steen Oliemeulen is uitermate geschikt. Misschien kunnen we ervoor kiezen om 1 maal per jaar Oilemeulen en 1 maal per jaar anderelocatie.
 • Alex Riemis
 • Wim v.d. Berg Mag wel wat centraler in Nederland. Bijvoorbeeld omgeving Utrecht?
 • Nico Wendrig Prima.
 • Niek Steur
 • Nico Bouthoorn Prima.
 • Peter Bak.
 • Eric Gouda Aanbod oom te vergaderen in Botanische tuinen Utrecht.
 • Leo Dijkgraaf O.K.
 • Gerard Heusden De Oilemeulen is fantastisch zeker wat betrefd de kosten.
 • John Coenen Oliemeulen is goed, maar af en toe naar een andere locatie is ook leuk. Laten wij gebruik maken van het aanbod van Eric Gouda, Daan Smit en Willem v.d. Broek en een keer proberen in de Hortus Utrecht en van de VU in Amsterdam en Diergaarde Blijdorp.
 • Ed Brinkkemper De Oiliemeulen lijkt goed te zijn bevallen, ook de Hortus in Amterdam lijkt mij een prima mogelijkheid. Voor mij uiteraard makkelijker te bereiken (Zaandam), maar dit verschil in bereikbeerheid c.q. afstand blijft voor iedere locatie bestaan.
 • Rene Degheselle O.K.
 • Hans Coene
 • Cees Fransen Hoe meer bijeenkomsten hoe beter! De locatie maakt in principoe niet uit waar, maar liefst binnen een uur reiden uit Noordwijk of Leiden.
 

Laten wij deze enquete goed tot ons doordringen en wellicht volgende bijeenkomst (Assendelft) bespreken. In het algmeen kun je wel stellen dat: nieuwe literatuur over bromelias sterk op prijs wordt gesteld (bij niews meld dit s.v.p. aan de redaktie), tevens een vegader frequentie van gemiddeld 3 maal per jaar, tevens vergaderen in Oliemeulen O.K. maar incidenteel elders is ook gewenst (en mogelijk). Graag tot ziens in Assendelft 1 Maart a.s.

 

Met vriendelijke groeten

John Coenen & Jeroen van der Steen


Bijgewerkt: 20140303, 6436 keer bekeken

<< < page 5/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print