Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 4/112 > >>


Nieuwsbrief 4 - November 1996


Benthuizen 7-November-1996

Geachte vrienden bromelia liefhebbers,

Nu nog genieten wij van onze eerste contactbijeenkomst voor Nederlandse en Belgische Bromelia liefhebbers, op afgelopen Zondag 29 September in het reptielenhuis de "Oliemeulen" te Tilburg. Deze bijeenkomst kan worden gezien als bijzonder geslaagd vanwege het groot aantal mensen dat aanwezig waren (ca. 30), het planten materiaal, de presentaties en de reakties op de bijeenkomst achteraf.

Verslag van bijeenkomst

Rond 12:00 uur liep de Oliemeulen aardig vol. Tot mijn verassing zag ik onder meer mijnheer Senior en Junior (Eric) Gouda van de Hortus in Utrecht en de familie Cleasen-Skenen met vrienden uit Belgie. Tot onze aangename verbazing had Frits Wagenmakers al een mooie plantenstand opgebouwd met Tillandsia's en Vrieseas uit Guatemala alsmede andere planten uit zijn collectie. Nadien kwam ook Henk van Loon binnen met behoorlijk wat aardige Tillandsias, Catopsissen en Vrieseas etc. Leo Dijkgraaf presenteerde zelfs een volledig kleuren gedrukt fotoboek van bloeiende bromelias, samengesteld onder eigen regie en gedrukt met prive investering (kleine oplage), dat zeer de moeite waard is. Maar wie schetste onze verbazing toen Niek Steur en Peter Bak met 3 dozen vol planten aan kwamen ter verdeling binnen de contactgroep. Zeer welbedankt Fa. Corn. Bak! Eveneens dank aan de Dhr. Rip uit Pijnacker voor de bromelia posters. Tot ca. 13.00 hr. werd kennis gemaakt met elkaar en werden planten uitgewisseld en gekocht. Leuk is dat onze mensen sterk gevarieerd zijn in leeftijd, in nationaliteit en in beroep.

Na een inleidend woord van John Coenen en Jeroen van der Steen is de Bromelia Contact Groep dan ook van start gegaan. Benadrukt werd dat de contactgroep een informele zaak is van geinteresseerden in Bromelias met neveninteressen die hieraan gerelateerd zijn bijvoorbeeld kikkers, terraria en paludaria. Wij stellen prijs op zo min mogelijk knelllende vereningings statuten en contributies, uitgezonderd een kleine bijdrage (Fl 5,-) ter onderhoud van communicatie. Wij streven ernaar met elkaar op een legale manier onze interesse in bromelias te delen, planten en stekken uit te wisselen en excursies te organiseren.

Vervolgens werd een, 45 minuten durende, schitterende dia presentatie gegeven door Jan Meere over de Tillandsias en bromelias in Ecuador. Jan gaf een goed overzicht van de natuurlijke habitat van deze planten zowel in het laagland als in het hooggebergte en ging in op vele vragen. Jan benadrukte dat je soms een prachtige plant tegenkomt maar hij kan de discipline opbrengen deze rustig te laten staan. Aansluitend gaf Wim van den Berg eveneens een interessante presentatie over Tillandsias e.d. in Costa Rica. Met name een prachtige dia van een kleurrijke Vriesea ororiensis maakte een bijzondere indruk. Het was verbazingwekkend dat in ogenschijnlijk kaal kreupelhout nog zoveel Tillandsias te vinden zijn. Zowel Wim als Jan hartelijk bedankt voor jullie inzet ter opluistering van deze dag! Wij geloven dat jullie materiaal nog zeker een paar extra uur zou kunnen vullen. Wellicht een andere keer misschien.

Hierna werden de planten van de Fa. Bak verdeeld met als eerste keuze aan de presentatoren. De ongecordineerde manier waarop de verdeling plaats vond is uiteindelijk nog enigszins goed afgelopen maar is in de toekomst zeker voor verbetering vatbaar.

Ronde tafel bespreking

Als laatste is een ronde tafel bespreking gehouden over de werkwijze, toekomst etc. van onze contactgroep. De onderwerpen die hier besproken werden zijn:

(1) Bekend making van het bestaan van onze contactgroep.

De intentie is uitgesproken de contactgroep te laten bekend worden by andere reptielenverenigingen (Lacerta, Dendrobata), de Nederlandse Orgideeen Vereniging, de American Bromeliad Society, de Duitse Bromelia Verein etc. Dit maakt ons nog meer bekend by andere bromelia geinteresseerden en werkt gunstig bijv. voor de aanwas van nieuwe leden. Prima idee maar wie neemt aktie (iets voor jullie Henk van Loon of Eric Gouda met jullie buitenlandse contacten)?

(2) Nieuwsblad met interessante informatie.

Een behoefte werd gesignaleerd naar een soort nieuwsblad met informatie over planten in onze groep bijvoorbeeld; wie bepaalde stekken en of zaden aanbied het planten bestand van de leden, nieuws over kruisingen, het gezamelijk bestellen van planten in buitenland etc. In feite kan deze informatie opgenomen worden in deze communicatie brief i.e. geeft meer copy en bespaard extra postzegels.

Veel informatie over onze planten is te vinden op Internet (adres?).

(3) Gezamenlijk bestellen van planten

Dit voorstel van Frits Rademaker tot het gezamelijk bestellen van exotische planten bij buitenlandse kwekers is bijzonder aantrekkelijk omdat: veel van ons gewoon niet weten welk mooie planten in de USA en Brazilie etc. te krijgen zijn en omdat gezamelijk bestellen van meerdere stuks vereist is en prijsvoordelig werkt. Goed idee Frits. Kun je een voorzet geven welke planten, van welk land, kosten en wanneer bestellen?

(4) Gezamenlijke buitenlandse reizen

Tijdens de bijeenkomst bleek een belangstelling te bestaan voor het gezamenlijk ondernemen van Tillandsia en Bromelia ontdekkings reizen naar Zuid-Amerika. Immers het betrefd vreemde landen en groote gebieden en dan is het goed dat je met meerderen bent en met mensen die weten waar je een redelijke kans hebt om bromelias te ontdekken. Bovendien is het ook gezellig met mede bromelia geinteresseerden te praten tijdens je (ontdekkings)reis en misschien is er groeps korting. Goede bestemmings landen zijn Ecuador, Peru, Costa Rica en Guatemala. Geinteresseerden kunnen dit laten weten via de enquete laatste pagina. Inmiddels heeft Alex Riemis laten weten dat hij in November a.s. van plan is naar Bolivia en Peru te reizen. Wij zijn zeer benieuwd en wensen je een goede reis Alex (en maak veel dias voor een presentatie en kijk uit naar zaden en stekken).

(5) Prenten met Tillandsias en Bromelias.

Peter Bak besprak de mogelijkheid tot het bestellen van kleuren lithos of pentekeningen van allerlei bromelias. De juiste omschrijving en procedure voor bestellen is ons nog niet duidelijk. Geinteresseerden kunnen dit laten weten via de enquete laatste pagina.(6) Aantal bijeenkomsten per jaar.

Het aantal bijeenkomsten mag niet te weinig zijn om de contacten te laten dood bloeden maar ook nite te veel zodat de animo aanwezig blijft. Daarom is gekozen voor 2 maal per jaar vergaderen met een excursie. Indien via de enquete blijkt dat dit anders gewenst is dan stellen wij dit bij. De eerst volgende excursie met bestemming naar de Fa, Corn. Bak te Assendelft is gepland in Februarie en de eerstvolgende vergadering op eind April 1997.

De locatie van de Oliemeulen werd als voortreffelijk ervaren i.e. passend tropische achtergrond bij de panten en goedkoop. Bovendien is deze locatie is niet te ver af van Belgie en bekend bij de meesten van ons. Dir weerhoud ons er niet van incidenteel gebruik te maken van de geboden gastvrijheid elders bijvoorbeeld door Mijnheer Smit van de Hortus Botanicus te Amsterdam die ons ook een vergaderruimte aanbied.

(6) Enquete onder de leden contactgroep.

Zoals uit te punten onder 1 tot 5 blijkt is er groote behoefte te bestaan kennis te nemen van elkaars planten bestand, belangstellingen, wensen t.a.v. buitenlandse reizen, literatuur etc. Daartoe is op de laatste pagina een enquete pagina met vragen opgesteld. Graag zouden wij zien dat elk deze invult en terugstuurt naar de redaktie (je hoeft dit niet verplicht op de stippel lijnen te doen). Alex Riemis heeft dit als eerste reeds gedaan en daarvoor bedankt. De uitslag van de enquete wordt teruggemeld op de vergadering of in een nieuwsbrief.

(7) Contributie F 5,- laatste kans.

Zoals U uit de ledenlijst kunt opmaken hebben de meeste leden hun F5,- postzegelgeld voldaan hetzij per bank of persoonlijk tijdens de bijeenkomst. De bijdrage wordt door ons gezien als een teken van belangstelling. Vanzelfsprekend heben wij het liefst dat zoveel mogelijk mensen meedoen, echter daar hoort dan ook een teken van leven bij namelijk die vijf piek. Aangezien ook nieuwe leden zijn aangemeld versturen wij nog eenmaal aan allen deze nieuwsbrief en hopen dat allen hun bijdragen voldoen. Dus Fl 5,- storten ten name van J.G.C. Coenen bank nr. 16 01 42 296 Rabobank Zoetermeer-Benthuizen post-giro nr. 079-580870. Anders, indien Uw bankzaken niet lukken, kunt U telefonisch laten weten of U belangstelling blijft houden voor de Bromelia Contact Groep, of dit wordt de laatste post.

Afsluiting

Wij kunnen terugzien op een allergezelligst en leerzame bjeenkomst in de Oilemeulen. Het was goed U te leren kennen. De eerst volgende vergadering is gepland op eind April 1997. Hugo Claessen-Skenen heeft aangeboden dan een dia presentatie te geven over bromelias in Frans Guyana. Wij hopen U met dit bericht voldoende geinformeerd te hebben en hopen op een volgende gezellige excursie en bijeenkomst met alle geinteresseerden in Bromelias. Informatie omtrend de excursie wordt nader verzorgd. Het staat U altijd vrij te ons bellen of copy c.q. informatie betreffende Uw planten toe te sturen.

Met vriendelijke groeten

John Coenen & Jeroen van der SteenEnquete onder leden van de Bromelia Contact Groep.

d.d. 14-October 1996.

Naam:___________________________________________________________

Literatuur:

 • 1 Welke literatuur apprecieert U het meest t.a.v. Tillansias en Bromelias?
 • 2 Heeft U behoefte aan bepaalde literatuur op dit terrein en zo ja aan welk boek of tijdschrift?

  Verenigingen & contacten

 • 3 Bent U lid van de American Bromeliad Society of de Duitse bromelia vereniging?
 • 4 Heeft U contacten met buitenlandse bromelia geinteresseerden? Zo ja wat is dan U overleg? Welke planten betrefd dit?

  Bijeenkomsten & Excursies

 • 5 Hoe vaak per jaar vind U dat wij als Bromelia Contact Groep bijeen dienen te komen?
 • 6 Kent U bedrijven, instelingen kwekerijen met mogelijkheid tot het brengen van een bezoek c.q. excursie? Vermeld s.v.p. deze instellingen en wie is de contact persoon.

  Planten bestand

 • 7 Wilt U zo goed zijn een gedetailleerde of een globaal overzicht te geven van Uw planten bestand?
 • 8 Heeft U interesse in een bepaalde plant of soort planten?
 • 9 Hoe is Uw visie t.a.v. het omgaan met stekken en of gedoneerde planten, bijvoorbeeld ruilen, verkopen tegen kleine vergoeding, veilen met opbod ten behoeve van de kas van de contact groep etc.?

  Buitenlandse reizen

 • 10 Heeft U interesse in het ondernemen van een bromelia planten reis naar Zuid- of Midden-Amerika? Zo ja hoe gaan wij dit aanpakkken?
 • 11 Heeft U belangstelling te reizen met mede belangstellenden uit de contactgroep? Wat vind U belangrijk t.a.v. het type reisgezel?
 • 12 Op welke termijn denkt een reis te ondernemen?

  Speciale wensen t.a.v. Bromelia Contact Groep

 • 13 Heeft U nog speciale ideeen en of wensen voor het functioneren van onze contactgroep?
 • 14 Wat zijn Uw ideeen t.a.v. onze vergader locatie en excusies?


Antwoord retourneren aan de redaktie John Coenen

adres: Koningin Wilhelminastraat 1, 2731 GC Benthuizen (ZH) Nederland.

Naam en adres van enkele BromeliaceŽn belangstellenden

Opzettelijk weggelaten!


Bijgewerkt: 20140303, 5753 keer bekeken

<< < page 4/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print