logo
Bromelia Contactgroep (BCG)
P/a Botanische Tuinen
Budapestlaan 17
3584 CD Utrecht


ABN-AMRO IBAN: NL66 ABNA0421855185 tel.030-253 9281

Nieuwsbrief 5 - Januari 1997


Benthuizen 31-Januari-1997

 

Geachte vrienden bromelia liefhebbers,

 

Allereerst wensen wij jullie een gelukkig 1997 en een vooral een goed Bromelia-jaar. Na de sucessvolle start van de Bromelia Contact Groep in het oprichtingsjaar 1996, hopen wij dat in het nieuwe jaar het contact tussen de bromelia liefhebbers verder geintensifeerd kan worden. Eigenlijk onnodig te zeggen, maar wij hopen dat dit op informele basis en in persoonlijk contact plaatst vindt. Onze hobby zal daar zeker wel bij varen. Met deze nieuwe nieuwsbrief willen wij 3 onderwerpen bespreken n.l.

 

1 Aanwas van nieuwe leden

Sedert onze eerste bijeenkomst in de Oliemeulen Nov. ’96, is mede door julie inspanning de Bromelia Contact Groep bij een ruimer publiek bekend geworden. Er hebben zich dan ook 4 nieuwe leden aangemeld. Dit zijn Ronald Bravenboer (Hoorn), Marcel Moonen, Rik Mandjes en Willem v.d. Broek (Diergaarde Blijdorp). Zeer recentelijk aangemeld zijn kikker liefhebbers Peter Muode (Lacerta) en Hans Rovers (Xenopus) (Jeroen: graag adres en Tel. Nr.?). Allen van harte welkom. Voor deze nieuwe leden, ter dekking van onkosten, postzegels e.d. Fl 5,- storten ten name van J.G.C. Coenen bank nr. 16 01 42 296 Rabobank Zoetermeer-Benthuizen post-giro nr. 079-580870. Frapant is dat bijna alle grote Horti bekend zijn met de contactgroep. Daan Smit van de Hortus van de VU in Amsterdam, evenals Eric Gouda van de Hortus in Utrecht en Willem v.d. Broek van Diergaarde Blijdorp, hebben gelegenheid aangeboden tot vergaderen en bezoek. Voorwaar dit is veelbelovend en wij zullen graag van het aanbod gebruik maken. Heren bedankt.

2 Bezoek aan de Fa. Corn Bak te Assendelft.

Zoals afgesproken tijdens de laatste bijeenkomst in de Oliemeulen, wordt in deze periode een bezoek georganiseerd aan een kwekerij. Op Zaterdag 1 Maart 1997 brengen wij dan ook een bezoek aan de bekendste van alle kwekerijen in Europa n.l. de Fa. Corn Bak te Assendelft (Noord Holland). Ons collega lid Peter Bak biedt de contactgroep de gelegenheid een spectaculair assortiment in bromelias te bezichtigen. Dit moment van bezoek is in zo goed mogelijk overleg tot stand gekomen en wij hopen dat zoveel mogelijk leden instaat zijn dit bezoek mee te maken. Het bezoek start om 11:00 hr s’morgens zodat onze vrienden uit Zwolle en België vodoende tijd hebben. Vervoer naar Assendelft prive. Een route beschrijving naar de kwekerij is achteraan bijgevoegd. Aan te bevelen is te rijden via Amsterdam Coentunnel naar A’dam Noord-Zaandam-Krommenie-Alkmaar. Bij Zaandijk (scherpe bocht naar rechts autoweg naar Krommenie-Alkmaar) let op slaa links af naar Zaandijk West en volg naar zuiden (gele) weg via rotonde naar Naerna en Buitenhuizen en dan een stukje langs Noordzee kanaal. Dan zie je de kwekerij liggen. Een historisch overzicht en gegevens over de kwekerij is eveneens bijgevoegd.

Programma:

De huisregels t.a.v. dit bezoek zijn als volgt:
Wij zullen met zijn allen zeker een leerzaam bezoek beleven. Misschien zouden wij de fotos (niet dias) van dit bezoek tot een mooie collage kunnen samenstellen en tot naslag voor de leden kunnen uitgeven. Wie gaat er fotos maken Leo Dijkgraaf? Hopenlijk tot 1 Maart a.s.

3 Enquete onder de leden van Bromelia Contact Groep

Met betrekking tot enquete onder de leden kan ik U mededelen dat 16 (van de 38) leden de antwoorden hebben geretourneerd. Met name bedankt Cees Fransen en Alex Riemis voor julie spontaan verslag en Frits Wagemakers, Jeroen v.d. Steen en Peter Bak voor jullie zeer gedetailleerde lijst met planten, te veel om alle te vermelden. Hieronder volgt een overzicht.

 

Vraag 1: Welke literatuur apprecieerd U het meest t.a.v. Tillandsias en Bromelias?

 

Vraag 2: Heeft U behoefte aan bepaalde literatuur op dit terrein en zo ja aan welk boek of tijdschrift?

 

Vraag 3: Bent U lid van de American Bromeliad Soc. Inc. Of de Duitse bromelia vereniging?

 

Vraag 4: Heeft U contacten met buitenlandse bromelia geinteresseerden? Zo ja, wat is dan U overleg? Welke planten betrefd dit ?

 

Vraag 5: Hoe vaak per jaar vind U dat wij als Bromelia contactgroep bijeen dienen te komen?

 

Vraag 6: Kent U bedrijven, instellingen kwekerijen met mogelijkheid tot het brengen van een bezoek c.q. excursies? Vermeld s.v.p. deze instellingen en wie is de contact persoon?

 

Vraag 7: Wilt U zo goed zijn een (gedetaileerd) overzicht van Uw planten bestand te geven?


 

Vraag 8: Heeft U interesse in een bepaalde plant of soort planten?

 

Vraag 9: Hoe is Uw visie ten aanzien van het omgaan met stekken en of gedoneerde planten, bijvoorbeeld ruilen, verkopen tegen kleine vergoeding, veilen met opbod ten behoeve van de kas v.d. contact groep, etc.?

 

Vraag 10: Heeft U interesse in het ondernemen van een bromelia planten reis naar Zuid- of midden Amerika? Zo ja hoe gaan wij dit aanpakken?

 

Vraag 11: Heeft U belangstelling te reizen met mede belangstellenden uit de Contact Groep ? Wat vind U belangrijk t.a.v. het type reisgezel?

 


Vraag 12: Op welke termijn denkt U een reis te ondernemen?

 

Vraag 13: Heeft U speciale wensen t.a.v. de Bromelia Contact Groep?

 

 

Vraag 14: Wat zijn Uw ideeen t.a.v. onze vergader locatie en excursies?

 

Laten wij deze enquete goed tot ons doordringen en wellicht volgende bijeenkomst (Assendelft) bespreken. In het algmeen kun je wel stellen dat: nieuwe literatuur over bromelias sterk op prijs wordt gesteld (bij niews meld dit s.v.p. aan de redaktie), tevens een vegader frequentie van gemiddeld 3 maal per jaar, tevens vergaderen in Oliemeulen O.K. maar incidenteel elders is ook gewenst (en mogelijk). Graag tot ziens in Assendelft 1 Maart a.s.

 

Met vriendelijke groeten

John Coenen & Jeroen van der Steen