Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 3/112 > >>


Nieuwsbrief 3 - September 1996


Benthuizen 2-September-1996

Geachte geadresseerde,

Eindelijk het is zover! Het doet ons vreugde U bekend te maken dat, de eerste contactbijeenkomst voor\ Nederlandse en Belgische Bromelia liefhebbers, gaat plaats vinden op Zondag 29 September a.s.in het reptielenhuis de "Oliemeulen" te Tilburg. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 12:00 hr. to ca. 18:00 hr.. Het adres is Reitse Hoevenstraat 30a-b, 5042 EH Tilburg, telefoon 013-463 00 26 (zie folder in de vorige brief).

Na enig overleg werd het ons duidelijk dat zulk een bijeenkomst het beste kon plaats vinden na afloop van de vakantie periode. Voor de organisatie van deze bijeenkomst hebben wij spontane medewerking gekregen van de heer Jan Wallard, beheerder van het Reptielenhuis en enkele mede leden van de contact groep. De entree van het reptielenhuis is gratis. Er is gelegenheid tot het bestellen van consumpties (voor eigen rekening).

De primaire bedoeling van de bijeenkomst is nader kennis te maken met elkaar in het kader van onze Bromelia hobby. Omdat wij hier te maken hebben met de eerste bromelia bijeenkomst, zal de meeting geopend worden met een welkomst woord door John Coenen en Jeroen van der Steen. Hierna stellen wij ons voor dat in een informele sfeer, er levendige gesprekken zullen ontstaan over elkaars interesses in de planten, speciale belangstellingen enz. Opzij in de zaal zullen Frits Rademakers en Henk van Loon elk met een stand planten staan. Ik kan gerust stellen dat hierbij zeer mooie en aparte bromelia exemplaren zijn, onlangs geimporteerd uit Guatemala. Frits bied ook de mogelijkheid tot bestellen van Bromelia boeken (bijv. Baensch). Aangezien wij niet de gehele middag willen praten zullen door twee leden een dia presentatie gegeven worden gedurende 20-30 minuten elk. Jan Meere (De Haag) zal een bromelia diavoorstelling geven van enkel van zijn reizen in zuid Amerika en Wim van den Berg (Zwolle) een diavoorstelling over bromelia's in hun natuurlijke omgeving met name in Costa Rica. Na afloop kunnen we verder gaan met praten en zien hoe we verder gaan met de contact groep.

Graag doen wij ook de uitnodiging toekomen aan enkele kwekers onder ons alsmede de academische botanici. Wie weet kunnen wij als contactgroep een raakvlak vormen met de commerciele kweekers en de hortii en iets voor hun betekenen. Tijdens de bijeenkomst bestaat er ook gelegenheid de Fl 5,- postzegelgeld te voldoen ter dekking van de kosten voor copieŽn, postzegels, enveloppen e.d. Dit stelt ons instaat, U vaker een bericht te doen toe komen ook wanneer er niet veel te melden is.Agenda

  • 12:00 hr. Start bijeenkomst in de "Oliemeulen" te Tilburg.
  • 12:30 hr. Openings woord door John Coenen en Jeroen van der Steen. Toelichting op doelstellingen contactgroep.
  • 12:45 hr. Informele discussies, planten verkoop en mogelijkheid tot stekken uitwisselen.
  • 15:00 hr. Dia presentatie door Jan Meere.
  • 15:30 hr. Dia presentatie door Wim van den Berg.
  • 16:00 hr. Ronde tafel bespreking. Wat kunnen wij als contactgroep betekenen voor de bromelia kwekers en andersom? Publiciteit? Zijn er liefhebbers voor gezamenlijk en particuliere bromelia reizen naar Zuid Amerika?
  • 16:15 - 18:00 hr. Vervolg informele gesprekken.
  • ca. 18:00 hr., eventueel later (niet hard) einde bijeenkomst.

Wij hopen U met dit bericht voldoende geinformeerd te hebben en hopen op een gezellige bijeenkomst met alle geinteresseerden in Bromelias. Indien U mensen kent met belangstelling voor Bromelias kunnen zij gerust met U mee komen. Zegt het voort!

Met vriendelijke groeten

John Coenen & Jeroen van der Steen


Bijgewerkt: 20140303, 4877 keer bekeken

<< < page 3/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print