Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 2/111 > >>


Nieuwsbrief 2 - Juni 1996


Benthuizen/s'Gravenzande 14-Juni-1996

Geachte geadresseerde,

Naar aanleiding van ons verzoek tot het komen van een "Bromelia Contact Groep" in December '95/Januari '96, volgt bij deze een nieuw bericht. Aangezien de twee initiatief nemers in de eerste helft van dit jaar in verband met hun werk weinig tijd hadden om activiteiten te ontplooien is dit weliswaar een laatse respons, doch wij willen U het volgende voorstellen:

(1) Eerst deze tweede vervolg brief met algemene mededelingen om de communicatie in de contactgroep in leven te houden.

(2) Het organiseren van een bijeenkomst voor de leden, medio Augustus 1996, in de Oliemeulen te Tilburg (zie bijgevoegde folder).

(3) Het storten van postzegel geld ter ondersteuning van onze communicatie.

(1) Algemeen

De respons op onze eerste oproep heeft geleid tot een groot aantal positieve reacties. Zoals U wellicht kunt opmaken uit de bijgewerkte lijst van belangstellenden op de laatste pagina, is het aantal personen met interesse voor de Bromlia Contactgroep aardig toegenomen. Wij maken uit de persoonlijke reakties (zelfs vanuit

BelgiŽ) op dat hier degelijk sprake is van een behoefte naar een contact groep voor overleg en uitwisseling. Bij sommige mensen bestaat er zelfs een passie voor bromelia's en Tillandsia's, die ver uitstijgt boven het mild toepassen van de plant als achtergrond in palludaria. Wij hopen dat de Contact Groep verder bestendigd, hoewel

wij door geografie van woonplaats in onderling contact beperkt zijn.

Allereerst, de mededeling van Mw. Ellie Bak, van Corn. Bak B.V. te Assendelft, dat zij positief staat ten aanzien van dit initiatief. Zij stelt zich bereid tot het beschikbaar maken van stekken voor de contactgroep ten behoeve van ruilen.

"Deze mogelijkheid bestaat overigens alleen indien als er stekken over zijn en wij kunnen geen garantie geven t.a.v. aantallen, data en soorten". Wij hopen dat andere kwekers evenzo belangstelling bieden.

Ten einde de contact groep een menselijk gezicht te geven, zal ik proberen enkelen markante personen van de lijst voor te stellen waarvan wij zeer op prijs stellen dat zij meedoen.

  • Henk van Loon,
Gepassioneerd hobbyist en specialist planten kweker in diverse soorten Aechmea's, Vriesea's, Catopsis soorten etc. Lid van de Amerikaanse en Duitse bromelia verenigingen. Staat vaak op kikker beurzen met planten.

  • Eric Gouda,
Professioneel deskundige op botanisch terrein voornamelijk Tillandsia's. Conservator van de Botanical Tuinen UU. Utrecht. Lid van de Bromeliad Society Inc. (BSI) en participeerd op Internet onder BROM-L@bdt.org.br. Geeft vaak presentaties.

  • Wim van den Berg,
Gepassioneerd hobbyist. Zijn hobby voerde hem enige tijd naar Costa Rica. Weet goed hoe bromelia's in het wild groeien. Geeft vaak presentaties.

  • Huibrecht van Donkelaar,
Specialist en kweker in succulente bromelia's o.a. Dyckia's, Hechtia's, Albeitbrometiella's enz. Bezoek door de week is oke.

  • Niek Steur
Planten veredelaar bij de Fa. Corn. Bak te Assendelft. Niek bemind professioneel en als hobbyist bromelia's.

  • Gerard Heusden, Hans Willemse en Jeroen van der Steen
Bromelia en Tillandsoiden liefhebbers bij uitstek. Diverse reizen gemaakt o.m. naar Costa Rica en Frans Guiana (Emerald jungle hotel van Joep Monen). Jeroen kweekt enige succulente bromelia's en Aechmea's in een tuinders kas te s'Gravenzande. Hans is liefhebber van alles wat tropisch is.

  • Hans Schoenmakers
Bestuurs lid van de OrchideeŽn vereniging te Den Haag. Tevens liefhebber van Tillandsia's, Heliconia's etc. Heeft zelfs enige kolibries ijn zijn planten kas.

  • Cors, Barend, Luuc en Nico
Paludarium liefhebbers c.q. het houden van reptielen in combinatie met planten. Leden van de studie vereniging "Het Paludarium" te Den Haag.

  • John Coenen
Lid van van de studie vereniging "Het Paludarium" en de Nederlandse Orchideen verenigings, kring te Den Haag. John is gek van bromelia's in speciaal Achmea's, Vriesea;s etc. en in mindere mate orchideeŽn, geen beesten. Heeft kleine muur kas met een achter wand bekleed met natuurlijke beplanting. Verstookt behoorlijk wat elektra om de winter door te komen.

(2) Bijeenkomst

Na overleg met de beheerder van het reptielen centrum "de Oliemeulen" in Tilburg, worden wij in de gelegenheid gesteld gratis in deze toepasselijke locatie bijeen te komen. Wij hadden ons voorgesteld bijeen te komen op een zondag middag, na het hoog seizoen, ergens in Augustus. Hierbij zouden wij nader kennis kunnen maken, bijvoorbeeld planten stekken uitwisselen en praten over de planten in algemeen. Het lijkt ons aantrekkelijk dat wij niet de hele middag praten maar ook een of twee presentaties over Tillansia's en Bromelia's aangeboden krijgen. Wij hebben immers genoeg expertise in-huis. Langs deze weg willen wij hiertoe vrijwilligers uitnodigen en ik denk bijvoorbeeld aan Niek Steur, Eric Gouda en Wim v.d Berg. De folder met de route beschrijving naar "de Oliemeulen" is bijgevoegd. Bewaar hem goed.

(3) Postzegel geld

Nu een zakelijke mededeling. Ter dekking van de kosten voor kopieŽn, postzegels, enveloppen e.d., voor berichten komend jaar, wordt een kleine bijdrage van FI 5,- gevraagd. Dit kan gebeuren tijdens de bijeenkomst in de "Oliemeulen" of anders per bank onder vermelding van Uw naam en "Bromelia Contact Groep" te storten op bankrekening 1601 42296 ~ten name van J.G.C. Coenen, Rabo bank te Benthuizen. Dit stelt ons instaat, U vaker een bericht te doen toe komen ook wanneer er niet veel te melden is.

Wij hopen U met dit bericht voldoende geÔnformeerd te hebben en zullen in overleg met U en de "Oliemeulen" een datum af te spreken voor onze bijeenkomst in Augustus. In geval U initiatieven heeft, stelt U zich dan in verbinding met ons.

Waar het eigenlijk om gaat, de zomer is weer aangebroken en de planten kunnen naar buiten. Doe zoals Baensch schrijft in zijn geweldig goed boek en hang de Bromelia's en Tillandsia's in de tuin. De ventillatie in de open lucht en het licht doet de planten zichtbaar goed. Eindelijk, na 3 jaar heb ik een Guzmania Conifera in de bloei gekregen. De plant is wel een beetje groot (diameter ca. 1 meter), maar wel mooi.

Veels succes en hopelijk tot ziens.

Met vriendelijke groeten

John Coenen & Jeroen van der Steen

Bijgewerkt: 20130910, 4443 keer bekeken

<< < page 2/111 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print