Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 66/112 > >>


Nieuwsbrief 66 - Mei 2013


Verslag van de op zondag 7 april 2013 gehouden voorjaarsbijeenkomst.

Ongeveer 30 leden troffen elkaar rond 10.00 uur in de serre van de Botanische Tuinen te Utrecht. Onder het genot van heerlijke koffie, die zoals gewoonlijk weer werd verzorgd door de familie Gouda, vonden over en weer begroetingen plaats en werden ervaringen en nieuws uitgewisseld. Onderwijl vulde de veilingtafel zich met tal van meegebrachte planten en verkregen ook alle showplanten hun plaats voor de later te houden plantenbespreking.


Gezellig samenzijn, koffie en planten ruilen voorafgaande aan de vergadering

Om 11.00 uur heette de voorzitter alle aanwezige leden welkom aan het begin van een korte huishoudelijke vergadering.

Aanwezige bestuursleden: Eric Gouda, voorzitter; Piet van Beest, penningmeester en Roel Tomassen, secretaris.

Aandacht van de leden werd gevraagd voor de te tekenen en hunnerzijds ook te controleren presentielijst als middel de leden- en contributie-administratie up to date te houden. Het echtpaar Van Hunnik uit Zeist werd verwelkomd als nieuwe leden en zij stelden zich even aan de andere leden voor.

De voorzitter lichtte de leden in met betrekking tot de verenigingsfinanciŽn, welke mede door de inning van de onlangs geÔnde achterstallige contributies op dit moment weliswaar een wat licht vertekend beeld geven, maar desondanks voor onze bescheiden vereniging als gunstig kunnen worden getypeerd.

Het verslag van de op 13 oktober 2012 gehouden najaar bijeenkomst werd goedgekeurd.

Op zaterdag 25 mei 2013 zal een groep van 12 leden een bezoek brengen aan de handelskwekerij (Ťn Tillandsiakwekerij ! ) Ibes te Huissen. De inschrijving is thans vol. De deelnemers ontvangen nog een nader bericht met enkele bijzonderheden, aldus de secretaris.

Op zaterdag 22 juni 2013 is voor de leden een uitgaansdag georganiseerd naar Burgers Zoo in Arnhem. Tot dusverre hebben zich hiervoor 25 leden aangemeld.

Aechmea distichantha (rose vorm) en epifyten tak met B.'Windii' van Gerard

Belangrijk voor ieders agenda: eerstvolgende najaar bijeenkomst op zondag 13 oktober 2013. In 2014 zal de voorjaarsbijeenkomst zijn op zondag 6 april en de najaar bijeenkomst op zondag 19 oktober. Ofschoon momenteel onzekerheid heerst over het voortbestaan van de Botanische Tuinen Utrecht, blijven de bijeenkomsten voorshands gepland voor de serre aan de Harvardlaan.

Er zal met het bestuur van de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG) overleg plaats vinden over de mogelijkheid van een lidmaatschap van onze vereniging (affiliatie). Er worden al langere tijd door ons bestuur mededelingen gedaan over de door de DBG ondernomen of te onder nemen activiteiten, waaraan ook een aantal leden van onze vereniging, tevens lid van de DBG, alreeds deelneemt, zoals de mogelijkheid tot het bezoeken van de Bromelien Schutzsammlung, de jaarlijkse uitnodiging tot deelneming aan een gezamenlijke plantenimport uit de USA, enzovoorts. Ook het magazine Die Bromelie is zeer lezenswaard en kan aan leden ter lezing worden uitgeleend.

Wederom werd de aandacht gevestigd op de mogelijkheid van het schrijven van artikelen via ons Wiki-document. Enige leden hebben dat al gedaan, hetzij als een verslag van hun reiservaring, hetzij in de vorm van een beschrijving over het cultiveren van een bepaalde bromeliasoort. De voorzitter spoorde de leden aan daaraan toch zoveel mogelijk mee te doen.

In aansluiting hierop informeerde Jan Verkade, lid van de internationale vereniging Dendrobatidae, naar de mogelijkheid tot het uitwisselen van artikelen met onze vereniging, dus Wiki versus Gifkikkerportaal. Toegezegd werd om toekomstige artikelen naar de redactie van Gifkikkerportaal te zenden.

Op het gebied van literatuur over Bromeliaceae (ďJuwels of the jungle of EcuadorĒ) door Josť Manzanares, verschenen eerder (in 2002 en 2007) twee boeken over het geslacht Aechmea , respectievelijk deel 1 en deel 2 . Albert Ebbink informeerde naar het mogelijk verschijnen van deel 3, inzake Tillandsioideae. Hij is ook in dit deel erg geÔnteresseerd en vraagt zich af waarom de verschijning daarvan zo lang op zich laat wachten. De voorzitter lichtte de mogelijke oorzaken van de vertraging wat nader toe. Het is allerminst zeker of dit deel nog zal verschijnen wat overigens erg zou zijn te betreuren !


Planten voor de veiling, voor ieder wat wils

Daarmede eindigde de huishoudelijke vergadering en startte Eric Gouda met het bespreken van de showplanten. Hierbij kwamen achtereenvolgens aan de orde: Quesnelia lateralis met zijn prachtig blauwe kleuren, afkomstig uit BraziliŽ; Fosterella spectabilis, een binnen dit geslacht aantrekkelijke, kleine soort; Racinae tetrantha, met oranje bloempjes; Quesnelia species Duida, prachtig in bloei, herkomst gelijknamig gebergte Cerro Duida in Venezuela; Aechmea distichantha,vermoedelijk variŽteit Schlumbergeri, met een prachtige roze bloeiwijze; Racinae pallidoflavens, afkomstig uit Peru, over welks naam nog discussie gaande is; Tillandsia erubescens, een lieflijke, kleine soort, uit Mexico; Tillandsia durangensis, beschreven door mevrouw Renate Ehlers, endemisch in Mexico; Tillandsia paleacea, met vrij grote bloemen en waarvan verschillende variŽteiten bestaan; Billbergia distachia x nutans,een door Eric Gouda gemaakte kruising, waarin toch wel duidelijk de soort distachia overheerst; met name ook bij deze soort luidt het parool ďHoe droger hoe compacter en hoe natter hoe langer/forser. Zoals bij vrijwel alle epifytisch groeiende soorten kan ook deze soort zich ontwikkelen op een tak en is het ontwikkelen van een potkluit niet perse daarvoor nodig. Er dient wel altijd water te zijn in de kokers ! Racinae spiculosa kent een vrij groot verspreidingsgebied binnen Ecuador en Peru, gelijk Racinae utriculata dit heeft binnen Centraal Amerika.

Tot slot wordt de door Gerard van Heusden meegenomen epifytenstam getoond en besproken. De verschillende daaraan opgebonden soorten hebben zich in de loop van de tijd prachtig ontwikkeld en tonen overduidelijk aan dat het vormen van een zogenaamde potkluit onnodig is voor de ontwikkeling van de plant. WŤl zuiver (regen)water in de kokers. Gerard hangt de betreffende stam buiten zodra nachtvorstgevaar is geweken en laat deze daar ook tot diep in het najaar. Overwinteren gebeurt in de schuur ! De bespreking wordt besloten met een variŽteit van Tillandsia bergeri , een prachtig bloeiende Aechmea triangularis en een lange streng met daaraan opgebonden zaailingen van Tillandsia neglecta, afkomstig uit de collectie van Eric Gouda. De zaden werden in 2007 tot ontkieming gebracht op schaduwgaas en later dus bevestigd aan deze streng. Het toont ook aan hoe lang de ontwikkeling van deze tillandsia-zaailingen kan duren !

Vervolgens vond op geamuseerde wijze de veiling plaats van de door de firma Bak, alsmede de door enige leden hiervoor aangeboden planten. Vele leden konden weer met een nieuwe aanwinst naar huis !

Na de lunch nam Gerard van Heusden ons mee op reis door Ecuador, het land dat hij met een groep orchideeŽnliefhebbers onlangs bezocht. Allen genoten van de mooie opnamen, niet alleen van de vele prachtige bromeliaís maar evenzeer van vlinders, amfibieŽn, orchideeŽn enz. Aan het einde van deze leuke voordracht wordt Gerard door alle aanwezigen bedankt met een hartelijk applaus en twee flessen met ďkostelijk natĒ.

Daarmede werd deze fijne bromelia dag beŽindigd en namen allen afscheid van elkaar.

Namens het bestuur,

Verslag en foto's: Roel Tomassen

Opmaak: Eric Gouda


Bijgewerkt: 20140401, 4831 keer bekeken

<< < page 66/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print