Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 63/112 > >>


Nieuwsbrief 63 - Oktober 2012


Verslag van de najaar bijeenkomst in Utrecht op 14 oktober 2012.

Ongeveer 30 bromeliahobbyisten troffen elkaar op deze dag vanaf 10.00 uur in de serre van de Botanische Tuinen te Utrecht. Namens het bestuur zijn aanwezig Eric Gouda, voorzitter en Roel Tomassen, secretaris. Piet van Beest, penningmeester is deze dag verhinderd. Vijf nieuwe leden worden verwelkomd. Een heuglijk feit in deze tijd, waarin het ledental bij zovele verenigingen juist verder slinkt. Daarmee komt ons totale aantal leden op 76. Waar blijkt, dat nieuwe leden dikwijls al zijdelings met bromelia’s in aanraking kwamen vanwege hun hobby op het gebied van bijvoorbeeld paludaria, orchideeën e.d. , concludeert Eric, dat juist de interesse vanuit verschillende invalshoeken toch wel erg leuk is en ieders kennis kan verrijken m.b.t. het cultiveren van bromelia’s door uitwisseling van uiteenlopende ervaringen.

 

Foto's tijdens de bijeenkomst

 

Als data voor komende bijeenkomsten 2013, willen we de volgende data voorstellen:

voorjaarsbijeenkomst zondag 7 april

najaarsbijeenkomst zondag 13 oktober

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met andere activiteiten en persoonlijke voorkeuren, dus laat het ons weten als deze data niet uit komen.

 

De financiën van onze vereniging zijn gezond. De achterstallige contributie-betalingen zijn -voor zover bekend- nu alle bijgewerkt. Een volgende keer zal onze penningmeester vollediger verslag kunnen doen van de stand van zaken.

 

Van bestuur zijde wordt aan de aanwezige leden gevraagd naar hun opvattingen en ervaringen met betrekking tot het onlangs ingevoerde wiki-document. De deelname hieraan van de zijde van de leden is nog pover te noemen en allen worden nogmaals opgeroepen hun ervaringen met het cultiveren van de planten, hun uitstapjes en bezoeken aan kwekerijen enz. met elkaar te delen, door verslag te doen via dit wiki-document. Voorzitter Eric legt nogmaals uit hoe e.e.a. werkt., maar hulp hierbij kan te allen tijde geboden worden. Er zullen de komende tijd meerdere verhalen verschijnen over het kweken van bepaalde bromeliasoorten.

Voor fervente verzamelaars van tillandsia’s kan het interessant zijn het nieuwe tijdschrift The Potting Shed Observer (New Zealand) te lezen. Zie de documentatie op onze site.

 

Aandacht wordt gevraagd voor de – thans wel zeer uitgebreide- zadenlijst, waarvan door leden maar weinig gebruik gemaakt wordt. Voorheen werd door ons verenigingslid Albert Ebbink veel voor de vereniging gezaaid en zo konden de leden dan voor een luttel bedrag de door Albert meegebrachte jonge plantjes kopen. Albert heeft daar op dit ogenblik echter geen tijd voor. Van bestuur zijde zal worden bezien of er een andere mogelijkheid is. Het neemt overigens niet weg dat het erg leuk is om het als hobbyist met zaden eens te proberen. Ook kan men aan de plant gevormde zaden inleveren bij Eric en - zo gewenst- ruilen voor andere zaden.

 

Planten voor de plantbespreking

 

Eric licht toe, dat de nieuwe versie is verschenen van de Encyclopedia of Bromeliads, versie 3.0 (2012). Hierin zijn t.o.v. vorige versies heel wat aanpassingen en uitbreidingen verwerkt, zoals plant beschrijvingen voor alle soorten, veel recent beschreven soorten, veel nieuwe foto’s , oude platen en grotere foto’s.

Er zijn tabbladen toegevoegd om informatie bijeen te houden, w.o. beschrijvingen van de planten, synoniemen enz. Het resultaat mag er zijn als de resultante van een enorme hoeveelheid werk ! De prijs bedraagt € 25. Zij die de vorige versie geregistreerd hebben kunnen de update voor 15 euro verkrijgen. Het inleveren van de oude CD kan ook. Vertalingen vanuit het Engels naar het Nederlands (en ook naar het Duits m.n. van de beschrijvingen) behoort tot de mogelijkheden, maar veel informatie is taal onafhankelijk.

 

Het voorgenomen plan tot een bezoek aan de Botanische Tuinen te Gent kon geen doorgang vinden vanwege te geringe belangstelling. De leden zijn hiervan reeds op de hoogte gebracht. Struikelblok vormde hier de onmogelijkheid tot een bezoek in het weekend en de beperkte keuzemogelijkheid qua data in september. De mogelijkheid van een bezoek aan Burgers Zoo wordt voor 2013 onderzocht, eventueel in combinatie met een bezoek aan kwekerij Ibes te Huissen. De leden ontvangen hierover t.z.t. bericht.

 

Onder de aandacht van de leden wordt een artikel gebracht, onlangs verschenen in het tijdschrift Die Bromelie, waarin een opsomming wordt gegeven van bromeliakwekerijen in Europa (vnl. Duitsland) en de USA. Voor leden die planten willen kopen een zeer interessant gegeven ! Men kan lid worden van de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG) , maar men kan wellicht ook een los nummer kopen bij het secretariaat van de DBG. Voor nadere info: Roel Tomassen.

 

"Pitcairnia maidifolia in zaad verazmeld door Piet van Beest in Colombia en door Peter Bak opgekweekt, foto Eric Gouda"

 

Jannes Munneke uit Midwolda brengt nog drie punten naar voren.

  • Vriesea gigantea zou thans Werauhia gigantea heten. Er zijn evenwel twijfels over. Eric zegt toe dit te zullen uitzoeken (zie appendix).
  • Met de vanuit Suriname geďmporteerde Tillandsia tenuifolia heeft Jannes geen succes ! Volgens Eric heeft deze tillandsia soort verscheidene verschijningsvormen, afhankelijk van het land, de streek, van herkomst: licht, halfschaduw, droog, wat vochtiger, vochtig, enz. Het is dus zaak de precieze thuisomstandigheden te weten om kans te maken op succes. Een eensluidende cultuuraanwijzing is dus niet te geven.
  • In verband met ruimtegebrek en reorganisatie in zijn kwekerij wil Jannes grote bromeliaplanten (w.o. Aechmea’s, Billbergia’s, enz.) van de hand doen. De leden mogen die kosteloos bij hem komen weghalen. Sluitingsdatum 30 november 2012 ! Bij interesse graag tevoren even afspreken met Jannes.
 

Met betrekking tot het tillandsiaboek van José Manzares merkt Eric op dat niet waarschijnlijk is dat dit boek nog in 2012 verschijnen zal. De bewerking van het geslacht Racinaea zou al wel zo goed als gereed zijn, hoewel er nog een aantal nieuwe soorten te beschrijven zijn.

Aan het einde van de huishoudelijke vergadering worden door Eric de door enkele leden meegebrachte planten besproken, alsook enige planten uit de collectie van de Botanische Tuin. Bijzondere aandacht krijgt een wel héél kleine versie van Vriesea chrysostachys, die aanstalten maakt te bloeien. Verder passeren de navolgende planten de revue: Quesnelia humilis, Pitcairnia species, Catopsis morreniana, Vriesea correia-araujoi, Tillandsia secunda (met zeer donkere, zwarte bloempjes; Ecuador), Tillandsia copanensis (uit Honduras), een grovere vorm van Tillandsia usneoides ,Tillandsia didisticha, die vermoedelijk tňch een hybride is (T.didisticha x T.lorentziana), omdat hij niet bloeit met oranje maar met paarsrode aren.

 

Links Tillandia natuur hybride (T.didisticha x T.lorentziana), rechts bespreking van P. maidifolia

 

Tillandsia cardenasii, Tillandsia tenuifolia, Tillandsia monadelpha, Catopsis species (mogelijk nutans maar witte bloempjes). En tot slot twee door Gerard van Heusden vervaardigde en meegebrachte, ongeveer een meter lange strengen (10 mm Ř), waaraan kleinere en middelgrote kokerbromelia’s zijn bevestigd (Neoregelia, Aechmea, Billbergia). Grappig te zien hoe deze toch vrij forse planten zich stevig hebben vastgehecht aan deze toch dunne strengen, feitelijk een dunne tak/twijg voorstellende ! Zomers hangt Gerard de strengen buiten in halfschaduw en in de winter in de schuur.

 

Tijdens de lunchpauze worden de door enkele leden meegebrachte planten verloot.

Na de lunch doet Peter Bak (Directeur van het bromeliabedrijf Corn.Bak b.v. te Assendelft) op boeiende wijze verslag van zijn bezoek aan verschillende bromeliakwekerijen in Florida, USA en in aansluiting hierop zijn deelname aan de bromeliawereld-conferentie Orlandiana 2012. De getoonde opnamen hierbij geven alles met elkaar een goede indruk van de wijze waarop bromeliakwekers aldaar doende zijn: zowel op geavanceerde wijze, alsook op achterhaalde en soms zelfs vrij ouderwetse, laten we zeggen ondoelmatige manieren. Voor ons ook zeker interessant om te zien hoe in een warmer klimaat men zomers kan volstaan met (toch veel licht doorlatend) schermgaas in plaats van glas- of kunststofbeplating. Vanwege de dikwijls erg hoge buiten-temperaturen worden verscheidene ventilatie- en koelingsmethoden toegepast. Met opnamen van door bromeliaverenigingen in Florida verzorgde plantenarrangementen in het congrescentrum en enige bijzonder fraaie aldaar hangende schilderijen van bromelia’s besluit Peter rond 16.30 uur zijn reisverslag, waarvoor de voorzitter hem namens alle aanwezigen hartelijk bedankt.

 

Daarmee kwam het einde van wederom een fijne dag !

 

Namens het bestuur,

 

Roel Tomassen en Eric Gouda

Appendix

Opmerkingen over Vriesea gigantea

Er was wat verwarring over deze naam en nu blijkt deze naam niet uniek. Dat wil zeggen dat verschillende auteurs er verschillende planten mee bedoelen.

  • Vriesea gigantea Mart. ex Schult.f. is synonym met Vriesea amazonica (Baker) Mez wat nu Werauhia gigantea (Mart. ex Schult.f.) J.R.Grant heet. De bloeiwijzen lijken ook nog eens erg op elkaar, vandaar ook mijn verwarring.
  • Vriesea gigantea Gaudich is nog wel een geldige naam, waaronder twee varieteiten. Ik heb op het internet alleen een foto kunnen vinden van Vriesea gigantea var. seideliana Röll, zie hieronder. En ja, ... deze staat in de Encyclopedie.


Bijgewerkt: 20140401, 5725 keer bekeken

<< < page 63/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print