Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 41/112 > >>


Nieuwsbrief 41 / Maart 2009


Aan onze leden.

Uitnodiging voor 19 april 2009.

Graag nodigen wij jullie allen uit voor onze voorjaarsbijeenkomst op zondag 19 april a.s. in de Botanische Tuinen te Utrecht. Vanaf 10.00 uur is iedereen weer welkom in de serre (achteringang Harvardlaan 10).

Het verheugt ons de fam. Van der Hoeven uit Klundert bereid te hebben gevonden om ons per film Ďs middags een kijkje te laten nemen in hun serre en op deze wijze te laten zien hoe zij met hun bromeliaís omgaan in het door hun geschapen regenwoud ! Verder nemen zij ons dan mee op reis naar Ecuador onder de titel ďOrchideeŽn spotten in EcuadorĒ, waarbij natuurlijk niet alleen orchideeŽn maar ook bromeliaís en andere mooie dingen onze ogen zullen strelen !

Disteganthus basi-lateralis

Programma:

Van 10 tot 11 uur ontvangst met koffie en thee. Gelegenheid om gezellig bij te praten, planten te ruilen, te kopen en te verkopen. Het is weer tijd planten te verpotten, te stekken, te delen enzovoorts, dus neem alsjeblieft mee wat je kunt missen voor je medehobbyist, die wellicht ook nog zoekt naar soorten die zij/hij zo graag zou willen hebben ! Ook planten voor onze verlotingstafel zijn van harte welkom ! De opbrengst spekt immers onze verenigingskas.

De op de leestafel uitgestalde literatuur in de vorm van boeken, tijdschriften (w.o. die van de Deutsche Bromelien Gesellschaft en de Bromeliad Society International) bevelen wij graag in jullie aandacht aan. Om 11.00 uur begint onze huishoudelijke vergadering. De agenda gaat hierbij . Aansluitend volgt dan de plantbespreking. Het spreekt vanzelf, dat jullie worden uitgenodigd allerlei bromelia-soorten hiervoor mee te nemen. Niet alleen mooie maar ook probleem-planten zijn welkom. Heerst over de groei en/of ontwikkeling van je plant geen tevredenheid. . . . .neem hem mee ! Met een oordeelkundig advies kun je hopelijk vol goede moed verder aan de slag. Vervolgens zullen we pauzeren en gezellig lunchen Onderwijl gaan we de planten verloten, in de hoop dat menigeen onder jullie weer met wat nieuws naar huis kan gaan ! Het middagprogramma zal worden verzorgd door de fam. Van der Hoeven, zoals hiervoor is aangekondigd.

Wij hopen, dat jullie allen in de gelegenheid zult zijn weer naar Utrecht te komen om er tesamen met ons weer een fijne dag van te maken.

Graag dus tot de 19e april !

Onze hartelijke groeten,

Namens het bestuur,

Roel Tomassen, secretaris

Bijlage.

Agenda voor de huishoudelijke vergadering van de BCG op 19 april 2009

1. Opening.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Verslag van de BCG-bijeenkomst op 26 oktober 2008.

4. FinanciŽn BCG; de contributie 2009.

5. BCG-website; stand van zaken.

6. Encyclopaedia of bromeliads; de stand van zaken.

7. Foto-gallery; stand van zaken .

8. De plantenruil; stand van zaken.

9. De zadenruil; stand van zaken.

10. Import van planten uit USA; activiteit Deutsche Bromelien Gesellschaft.

11. Het bromelia-weekend op 6 en 7 juni 2009; respectievelijk naar Holm en Westerman.

12. Het bezoek aan de Nationale Plantentuin te Meise, BelgiŽ, op 30 augustus 2009.

13. De najaarsbijeenkomst op 18 oktober 2009 in Utrecht.

14. Voorlopige plannen activiteiten in 2010.

15. Vaststellen data voor- en najaarsbijeenkomst in Utrecht in 2010.

16. Rondvraag en sluiting.


.


Bijgewerkt: 20090325, 13919 keer bekeken

<< < page 41/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print