Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 11/109 > >>


Nieuwsbrief 11 - September 1999


Index:

 • Bijeenkomst op 11 april 1999
 • Contributie, kasgeld en lidmaatschap
 • Vaste bijeenkomsten
 • Andere activiteiten
 • Communicatie

Bijeenkomst op 11 April 1999


We mogen ons verheugen op een toenemend aantal geÔnteresseerden voor onze contactgroep. Ook op deze bijeenkomst konden we een aantal nieuwe leden begroeten. De heer Ebbing uit Haaksbergen stelt zich voor als een toegewijd liefhebber met een aanzienlijke hobby kas, met daarin o.a. Palmen e.d. Ook anderen stellen zich voor, waaronder Herman Oostveen, Rian Wubben en Jaap Rip.

Het stukje in "Onder het Palmblad" over de contactgroep, heeft enige nieuwe leden opgeleverd en we hebben nu op zo'n 60 leden, hetgeen een aardige basis is, maar daarmee zijn we er nog niet. Ik denk dat het goed is dat we nog meer ruchtbaarheid geven over het bestaan van onze contactgroep, door wat kleine advertenties te plaatsen in bv. tijdschriften als Succulenta en OrchideeŽn.

Helaas kon de lezing van Frits Wagemakers, door afwezigheid niet doorgaan, hopelijk houden we deze nog even tegoed. Mogelijk hebben we van hem niet het juiste adres, dus als iemand dit weet?

Contributie, kasgeld en lidmaatschap

John Coenen heeft wegens gebrek aan tijd, zijn taken overgedragen aan Eric Gouda en correspondentie kan naar het adres van de Botanische Tuinen Utrecht worden gestuurd (postbus 80162, 3508 TD, of e.j.gouda@uu.nl).

John geeft te kennen dat er ca. fl 250,- in kas is en zal dit bedrag aan Eric over dragen. Inkomsten van de laatste bijeenkomst: 25x contributie (fl. 125,-); uit planten (fl. 20,-); uit koffie/thee (fl 50,-). Voorlopig zal de contributie van fl 5,- per jaar worden gehandhaafd, mede omdat de uitgaven laag gehouden kunnen worden.

Om de leden-administratie simpel te houden, worden leden die hun contributie niet betalen, beschouwd als niet meer geÔnteresseerd te zijn en zullen bericht krijgen, te worden uitgeschreven. Omdat we niet zo vaak bijeen komen, is het mogelijk dat door afwezigheid op vorige en komende bijeenkomst niet betaald is. In dat geval is het mogelijk de contributie te storten op girorekening 3773235, te name van E.J. Gouda, met vermelding van Bromelia Contactgroep 1999.

Vaste bijeenkomsten

Zoals afgesproken zullen er in het vervolg twee vaste bijeenkomsten zijn, resp. op de eerste zondag van april en oktober. Daar de serre van de Botanische Tuinen Utrecht centraal gelegen zijn is deze locatie gekozen als min of meer vaste locatie om bijeen te komen, hetgeen niet wegneemt dat we indien daar behoefte aan is ook elders bijeen kunnen komen. Initiatieven voor de organisatie voor bijeenkomsten elders, graag vanuit de leden en tenminste 1 maand van te voren.

Naast de vaste bijeenkomsten is het mogelijk tussendoor meer informelere bijeenkomsten te organiseren (bv. 2x/jr.), zoals het bezoeken van BromeliaceeŽn collecties van anderen of anderszins. Iedereen is van harte uitgenodigd, dergelijke initiatieven te ontplooien. Graag ook dit ruim van te voren aangeven, i.v.m. het in kennis stellen van de leden middels de nieuwsbrief.

Komende vergadering is dus zondag 17 oktober, weer via de achteringang van de Botanische Tuinen (einde Harvardlaan) van 11.00 - 15.00 uur. Hugo Claessen zal een lezing houden over zijn reis naar Belize, Guatemala en Honduras. Dat belooft dus een interessante dag te worden, die u zeker niet mag missen.

Er wordt voor koffie/thee en ditmaal ook voor broodjes gezorgd.

Verder kunnen we in de nabije toekomst lezingen verwachten over de volgende onderwerpen:

 • BromeliaceeŽn in de Nationale Plantentuin van BelgiŽ, Meise (Hugo Claessen)
 • hoe en wat met BromeliaceeŽn in een paludarium (Ton Witberg en/of Hans vd Hoeven)
 • Brom. in de Guiana's = Suriname, Frans- & Brits-Guyana (Eric Gouda)
 • de geslachten der Brom. belicht a.d.h.v. dia's en kenmerken (Eric Gouda)
 • bijeenkomst met dia's van meerdere leden
 • presentatie van hydrocultuur (Hans Willems)

Andere activiteiten


Naast lezingen tijdens de bijeenkomsten willen we meer activiteiten ontplooien. Zo moet er natuurlijk de mogelijkheid blijven bestaan om planten uit te wisselen en te kopen. Verder zou het aardig zijn als mensen planten mee kunnen brengen om deze te tonen en/of voor de plantenbespreking.

Het zou ook aardig zijn eens een andere voor BromeliaceeŽn belangrijke Botanische Tuin te bezoeken, bv. GŲtingen, Heidelberg of Meise.

 • er wordt gewerkt aan een Brom. CD met veel informatie en plaatjes, hiervoor zoeken we nog mensen die dia's beschikbaar willen stellen en mensen die op een andere wijze een bijdrage kunnen leveren
 • een administratie voor vraag en aanbod (kan ook in nieuwsbrief) en collectielijsten wil Hugo Claessen voor zijn rekening nemen. Hieraan mogen, indien in het belang van de leden, ook buitenstaanders deel in hebben.

Communicatie


De nieuwsbrief zal in de toekomst mogelijk wat meer aangekleed worden als ook andere leden daarvoor de nodige inspanningen leveren, zoals het schrijven van stukjes. Als stukjes interessant genoeg zijn, dan kunnen ze worden geplaatst in "Onder het Palmblad", het blad van Peter Mudde, het liefst met kleuren plaatjes en een vermelding over onze contactgroep (promotie). Hopelijk zullen vele leden een abonnement nemen op dit prachtige tijdschrift. We zullen in zwart/wit, deze stukjes dan ook in de nieuwsbrief afdrukken. Hopelijk kan Peter de tekst en images aanleveren.

Internet is een modern en krachtig communicatie middel aan het worden, en we hebben dan ook een eigen WWW pagina op adres: http://bromeliad.nl/ Ook via dit medium proberen we ons te promoten en de nieuwsbrieven worden hier elektronisch beschikbaar gesteld. Daarnaast is er alleen! voor de BCG leden, waarvan wij het e-mail adres hebben, een e-mail discussielijst(1), waarop discussies plaatsvinden over BromeliaceeŽn (Bromelia-L@nic.surfnet.nl, in het Nederlands natuurlijk!). Interessante discussies kunnen al of niet gedeeltelijk in de nieuwsbrief worden afgedrukt. We zoeken hiervoor nog iemand die dit kritisch wil compileren. De discussies worden ook gearchiveerd en zijn via het WWW te raadplegen, zie voor het adres onze WWW pagina.


voetnoot 1. een e-mail discussielijst is een e-mail server adres, waar je een e-mail bericht naar toe kan sturen. Alle aangemelde leden krijgen dit bericht dan automatisch doorgestuurd en kunnen daar op hun beurt weer op reageren.


Bijgewerkt: 20181217, 4286 keer bekeken

<< < page 11/109 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print