Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 10/112 > >>


Nieuwsbrief 10 - Maart 1999


Geachte bromelia-vrienden,

 

Gezien onze laatste bijeenkomst alweer te lang geleden heeft plaatsgevonden willen wij u uitnodigen voor onze volgde bijeenkomst.

 

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 11 april 1999 en aanvangen omstreeks 13:00 uur, in de serre van de Botanische Tuinen Utrecht.

 

Route: entré via de achteringang van de tuin, bij het kassencomplex. Er is hier binnen het hek parkeer-ruimte. Het makkelijkst komt u hier via de A28 afslag De Bilt / De Uithof (A.Z.U.). Volg de universiteitsweg en neem de eerste afslag rechts (Uppsalalaan) en eerste links (Harvardlaan), deze uitrijden tot aan fietspad, links het hek binnen rijden. Met het openbaar vervoer bus 12 nemen richting het A.Z.U., laatste halte Heidelberglaan (A.Z.U. mag ook) uitstappen en de Universiteitsweg uitlopen richting het sportpark. In de bocht gaat deze over in de Uppsalalaan (voor vervolg zie hierboven).

Van het bestuur

Ons bestuurslid John Coenen heeft te kennen gegeven het erg druk te hebben en zijn verplichtingen voor de Bromelia Contact Groep niet langer op te kunnen brengen. Uiteraard zal John nauw bij de ontwikkelingen van de Bromelia Contact Groep betrokken blijven. Eric zal een deel van de werkzaamheden op zich nemen en om in het vervolg frequenter en op gezette tijden bijeen te komen zal voortaan de correspondentie via Eric plaatsvinden.

 

Correspondentie-adres:

 

Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht

Postbus 80.162

NL 3508 TD Utrecht

 

Recentelijk heeft Eric in het tijdschrift "onder het Palmblad"(1) nummer 6 een uiteenzetting over de Bromelia Contact Groep gepubliceerd. Hierop heeft hij enige hele enthousiaste reacties gehad, van zeer geïnteresseerde liefhebbers.

 

We zullen aankomende bijeenkomst een presentielijst bijhouden, indien u niet aanwezig kunt zijn maar nog wel geïnteresseerd bent, laat dit dan even schriftelijk weten.

Uitwisseling van planten

Omdat één van onze doelstellingen is om overcomplete planten te ruilen danwel te verkopen verzoeken wij u deze dan ook mee te nemen. Ook al of niet professionele handelaren worden uitgenodigd planten aan te bieden. Er zullen tafels aanwezig zijn.

 

Tevens willen wij onder de aandacht brengen dat mocht u op zoek zijn naar een bijzondere specifieke Bromelia o.i.d. u dit aan Eric door kunt geven, in de volgende nieuwsbrief kan deze vraag dan worden geplaatst. Ook kunt u hierin mededelingen of ervaringen kwijt, dus schrijf gerust eens een stukje voor de nieuwsbrief.

Kort verslag van de vorige bijeenkomst op 8 juli 1998.

Op deze bijeenkomst hebben we eigenlijk weinig met elkaar kunnen praten omdat er een lezing was gepland. Len Colgan (Adelade, Australië) hield een lezing over Tillandsia's van Bolivia, die alleszins de moeite waard was. We hebben al met al heel wat mooie dia's mogen zien, waaronder vele soorten die de meesten van ons nog niet kenden. De lezing was in het Engels, maar Eric heeft daar waar nodig het één en ander vertaald. Len is iemand die zijn verhaal vol met humor weet te brengen en hoewel dat zich vaak wat lastig laat vertalen werd er toch veel gelachen. We hebben kunnen zien dat het moeilijk is om Tillandsia's uit Bolivia op naam te brengen. Buiten de bekende soorten zijn er vele vormen waarover zelfs de specialisten hun hoofd breken en er is duidelijk nog veel onderzoek nodig.

 

Het nieuwe Japanse Tillandsia handboek dat werd getoond en kon worden besteld via Luuc Bauer, zal mogelijk binnen zijn en we proberen ze op de bijeenkomst te krijgen.

Voorlopige agenda bijeenkomst van 11 april

  • ontvangst met koffie en informele deel van de bijeenkomst, zoals uitwisseling van planten en informatie (er zal een mogelijkheid zijn om op het internet te snuffelen)
  • het voorstellen van de nieuwe leden van de contactgroep
  • evaluatie over het functioneren van de contactgroep en hoe nu verder
  • jaar- cq. financieel-verslag
  • inventariseren van te ontwikkelen activiteiten en werven van vrijwilligers
  • jaarlijks vaststellen van data voor de bijeenkomsten, om te voorkomen dat we in herhaling vervallen
  • inventarisatie van BSI leden en het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor aansluiting als "affiliate society" bij deze internationaal werkende vereniging (eventueel het opstellen van een simpel reglement)
  • rondvraag

Presentatie en/of Identificatie van planten


Het is misschien wel aardig indien er planten (al of niet bloeiend) die de moeite waard zijn om aan de andere leden te presenteren, deze mee te nemen. We kunnen dan een plantbespreking houden. Ook indien u een plant op naam gebracht wilt hebben dan kan u deze meenemen. We willen u ook de mogelijkheid bieden planten van een foto of dia te laten identificeren, mogen wij er niet uitkomen, dan kunnen we deze op onze z.g. "Casus Pro Diagnosi - Bromeliad Identification Page" op het internet plaatsen. We hebben ook informatie over de contactgroep op het internet beschikbaar (waaronder de nieuwsbrieven): ../brom/

 

Met vriendelijke groeten van,

Jeroen van der Steen en Eric Gouda.

voetnoot 1. Een tweemaandelijks tijdschrift met informatie over tropische planten en dieren waarin ook regelmatig bromelia artikelen in staan van onder andere Leo Wijffels (uiteraard ook een lid van de Bromelia Contact Groep)


Bijgewerkt: 20130910, 4707 keer bekeken

<< < page 10/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print