Header Image

Inleiding

Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging

Welkom op de home-page van de Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging, afgekort Bromelia Contact Groep (BCG).

Op de hierna volgende pagina’s zullen wij ons als vereniging aan u voorstellen en het een en ander vertellen over de bromelia-plantenfamilie. Verder willen wij u graag informeren over de activiteiten van onze vereniging.

Bromeliaceae

Deze plantenfamilie uit Midden- en Zuid-Amerika, vernoemd naar de Zweedse botanicus Olaf Bromelius, omvat bij benadering 3.000 soorten en behoort daarmee tot de grote plantenfamilies op onze aarde. Ze komen voor in de tropische regen- en nevelwouden maar ook in (extreem) droge streken en koude hoogvlakten. Het zijn opvallende planten en in tegenstelling tot de meeste andere bloemplanten goed aangepast in het overleven op extreme groeiplaatsen ( bijv. Tillandsia). De soorten uit de regen- en nevelwouden vormen dikwijls kleurrijke bladrozetten , soms voorzien van fraaie patronen (bijv. bij Neoregelia, Vriesea en Guzmania). Bovendien zijn de kleurrijke bloeiwijzen van vele Bromelia’s buitengewoon fraai en opzienwekkend (bijv. bij Aechmea, Billbergia, Guzmania, Vriesea).

Er is een grote evolutionaire diversiteit binnen de Bromelia’s . Deze familie wordt opgedeeld in drie subfamilies: de Pitcairnioideae , met o.a. de geslachten Pitcairnia, Puya en Dyckia, de Bromelioideae, met o.a. de geslachten Bromelia, Ananas, Aechmea, Billbergia, Nidularium, Neoregelia en de Tillandsioideae, met geslachten als Tillandsia, Vriesea en Guzmania.

De Pitcairnia-achtigen groeien overwegend terrestrisch. Bij de Bromeliaceae zijn veel soorten zogenaamd facultatief-epiphyt, d.w.z. zij kunnen zowel terrestrisch als epiphytisch groeien. Bepaalde soorten groeien evenwel uitsluitend epiphytisch of epilitisch, zoals ook het geval is bij de meeste Tillandsia-achtigen. (epiphyt groeit op een andere plant maar parasiteert daarop niet; epilith hecht zich vast aan steen, rotsen).

De soortenrijkdom binnen de bromeliafamilie is bijzonder groot en varieert van metershoge tot pinkvinger-kleine planten. Ofschoon voorkomende in de tropische zone op aarde zijn er soorten die in het Andesgebergte , vooral op de hoogvlakten aldaar zeer lage temperaturen (tot aan het vriespunt of soms iets eronder) kunnen doorstaan (bijv. Puya). Maar ook bepaalde Tillandsia-achtigen verlangen een koele kweek. De meeste bromelia’s zijn evenwel warmteminnend en gedijen goed bij temperaturen tussen 16 en 25 graden Celsius. Onder deze, voornamelijk in de regen- en nevelwouden, groeiende planten zijn er die het water opvangen en vasthouden in de door een bladrozet gevormde koker (kokerbromelia’s). Daarin leven dikwijls kleine diersoorten (o.a. kikkers) en groeien soms ook andere kleine plantjes.

De hiervoor vermelde grote diversiteit binnen de bromelia’s wordt min of meer weerspiegelt in de verschillende interessen onder onze leden. Zo kunnen bijvoorbeeld talrijke zogenaamde atmosferische tillandsia’s en bepaalde terrestische bromelia’s uit geslachten als Hechtia, Deuterocohnia, Dyckia, Puya prima deel uitmaken van een succulenten-collectie. In de thuislanden worden atmosferische tillandsia’s niet zelden op cacteeën aangetroffen .

Hobbyisten die thuis regen- en nevelwouden nabootsen, hetzij in een serre of kas, hetzij in een palludarium, zijn naast varens en orchideeën dikwijls op zoek naar allerlei bromelia’s om met deze epiphyten boomstammen en –stronken te kunnen beplanten. En natuurlijk kunnen dan bromelia’s niet ontbreken, die in hun bladrozet veel water vasthouden en a.h.w. kleine vijvers vormen die een prima schuilplaats/broedplaats bieden aan amfibieën, als kikkertjes e.d.

Dan zijn er liefhebbers die gefascineerd zijn door de grote verscheidenheid aan atmosferische tillandsia-soorten en zich uitsluitend toeleggen op het verzamelen en cultiveren daarvan.

Weer andere hobbyisten en dan met name degenen, die thuis over iets meer kweekruimte beschikken, verzamelen en kweken de wat grotere en meer warmere bromelia-planten en sommigen onder hen houden zich zelfs bezig met hybridisering.

Maar ook voor degenen, die uitsluitend beschikken over vensterbanken in huis is het heel goed mogelijk daarop een grote verscheidenheid aan kleinere en middelgrote bromelia-soorten te verzorgen.

Al deze hobbyisten met niet zelden zeer uiteenlopende interessen in de verschillende aspecten verbonden aan de bromelia-familie vinden elkaar in onze vereniging.


Bijgewerkt: 20081126, 18011 keer bekeken

De vereniging

Contact
Inleiding
Geschiedenis
Affiliatie
Het Bestuur
Reglementen
Privacywet AVG
Inschrijven

 Print