Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 58/112 > >>


Nieuwsbrief 58 - Oktober 2011.


Verslag van de najaarsbijeenkomst op 16 oktober 2011 in Utrecht.

Ongeveer 35 leden vonden op deze dag de weg naar de serre van de Botanische Tuinen aan de Harvardlaan. Het eerste uur wordt volledig in beslag genomen door wederzijdse begroetingen, uitwisseling van ervaringen en het uitstallen van de door velen meegenomen planten voor de verloting.

Rond 11.00 uur opent de voorzitter de huishoudelijke vergadering . Aanwezig van de zijde van het bestuur: Eric Gouda, voorzitter; Piet van Beest, penningmeester, Roel Tomassen, secretaris.

fig.1-3. Ruim aanbod planten voor de verloting (klik op de foto's om ze te vergroten)

1.Mededelingen.

Het is verheugend te constateren, dat voor deze najaarsbijeenkomst de belangstelling van de zijde van de leden zo groot is. Voor de grote hoeveelheid meegebrachte en ten behoeve van de verloting geschonken planten zegt de voorzitter de leden hartelijk dank. Vervolgens doet hij mededeling van het feit dat de vereniging officieel publisher geworden is en publikaties mag doen in de vorm van boeken, CDís en DVDís enz. met toegekend ISBN-nr. (Internationaal Standaard Boeknumnmer). Voorts vestigt hij de aandacht op nog tien voorradige CDīs met afbeeldingen van BromeliaceeŽn (Horticulture de Belgique; E.Morren). Leden kunnen deze CD nu nog kopen voor Ä10,--. De eigenlijke verkoopprijs bedraagt Ä 15,-- (via internet Ä 20,-- !).

2.Verslag voorjaarsbijeenkomst op 10 april 2011.

Het verslag van de voorjaarsbijeenkomst d.d. 10 april 2011 (Nieuwsbrief 55) geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt goedgekeurd.

3. Inning van de verenigingscontributie.

Vervolgens brengt de penningmeester de contributies ter sprake. Er is door allerlei omstandigheden hier en daar een achterstand ontstaan in de inning daarvan. Om te beginnen is de ledenlijst up to date gemaakt en vervolgens is besloten de over de laatste vijf jaren opgetreden betalingsachterstand onder de aandacht te brengen van de desbetreffende leden . Hij heeft de ledenlijst meegenomen en verzoekt de aanwezige leden in de pauze bij hem te komen en te controleren in hoeverre zij met betaling ad Ä 5,-- per jaar achter zijn en dat dan direct te voldoen. Ook verzoekt hij de leden hun persoonlijke gegevens op de ledenlijst op juistheid te willen controleren.

fig.4-5. Tillandsia guelzii (klik op de foto's om ze te vergroten)

4. Bestuurssamenstelling.

De voorzitter licht toe, dat de vereniging een 3-tallig bestuur kent en dat de Algemene Ledenvergadering in april 2008 heeft besloten een bestuurslid voor een periode van drie jaren te kiezen met de mogelijkheid, dat een bestuurslid zich onbeperkt herkiesbaar kan stellen. Voor een actief bestuur kan rouleren natuurlijk van belang zijn voor de vereniging. De benoemingen van de huidige bestuursleden vond als volgt plaats: voorzitter in 2000, secretaris in 2008 en penningmeester in 2009. Dit betekent, dat zowel de voorzitter als de secretaris er (ruim) drie benoemingsjaren hebben opzitten ! Beiden stellen zich - aldus de voorzitter - herkiesbaar , hetgeen vervolgens door de aanwezige leden met algehele stemmen wordt goedgekeurd.

5. Excursie OrchideeŽnhoeve te Luttelgeest.

De secretaris geeft de nodige informatie als aanvulling op de eerder verzonden uitnodiging voor zaterdag 12 november. Het bestuur hoopt op voldoende belangstelling en dat het een leuke en geslaagde uitstap mag worden.

Nader: Aan de excursie werd deelgenomen door 29 personen (19 leden + 10 introducťís). Van deze geslaagde dag komt nog een apart verslag. (secr.)

6. Rondvraag.

De secretaris vertelt in het kort over zijn bezoek, onlangs, aan de Bromelien-Schutz-Sammlung (beschermde bromelia-verzameling/collectie) van de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG). Deze collectie is ondergebracht in de kwekerij van de firma Dornauer in Neustadt-Aisch, in de buurt van NŁrnberg. Directeur Marcus Dornauer is lid van de DBG en draagt tezamen met enige DBG-leden (vrijwilligers) zorg voor deze collectie, die thans nog voornamelijk bestaat uit planten van de twee jaar geleden plotseling overleden JŁrgen Lautner. Te zijner nagedachtenis is de Schutzsammlung naar hem vernoemd. In de toekomst kunnen andere waardevolle collecties aan deze Schutz-sammlung worden toegevoegd. Er valt nog veel meer over een en ander te vertellen, maar dat zal in een afzonderlijke nieuwsbrief met fotoís plaatsvinden.

De voorzitter brengt nog een bundel tijdschriften van het vroegere (en helaas opgeheven) Palmblad onder de aandacht. De leden, die dit tijdschrift niet kenden, kunnen dat desgewenst bij hem verkrijgen ter lezing/behouden.

Aanstonds zullen de meegebrachte planten worden verloot. Het bestuur overweegt een volgende keer weer eens over te gaan tot veilen, zoals tijdens de voorjaarsbijeenkomst. Dit is vooral leuk voor leden, die de waarde van bepaalde planten goed kunnen inschatten en die deze dolgraag aan hun collectie willen toevoegen. Ook aan een combinatie van verloting Ťn veiling valt te denken.

Daarmede wordt de vergadering beŽindigd.

Bespreking planten.

Aan de orde komen Catopsis, Dyckia brevifolia, Aechmea bromeliafolia albo bracteata, Tillandsia guelzii (voor de liefhebber !), Tillandsia harrisii, een aantal prachtige planten, vrij grote variŽteit , Tillandsia aeranthos (sp./var. polzii); groot verspreidingsgebied. Fascicularia-soort, (In de winters droog houden !), Ochagavia soort, met roze bloeiwijze, ís winters aan de droge kant houden maar niet tŤ, ter voorkoming van dode bladpunten, Puya-soort, die meekomt als zaailingen op geÔmporteerde bomen, Neoregelia olens X pineliana, en Tillandsia jucunda.

Na de lunch neemt Piet van Beest ons mee naar het binnenland van Colombia en genieten wij, leden, van wat daar allemaal valt te zien aan bromeliaís, orchideeŽn, vele andere exotische planten en bomen, amfibieŽn, vlinders enz. Na afloop wordt Piet door de voorzitter bedankt voor dit prachtige reisverslag en verrast met een smakelijke attentie voor thuis.

Daarmede komt rond 16 uur een einde aan deze uitermate gezellige bromeliadag in Utrecht.

Nader voor de agenda : de bijeenkomsten in 2012 zijn vastgesteld voor zondag 1 april en zondag 14 oktober, ook weer in Utrecht !

Namens het bestuur,

Roel Tomassen

Bijgewerkt: 20130911, 4617 keer bekeken

<< < page 58/112 > >>