Header Image

Artikelen

<< < page 4/7 > >>

Interessant voor mijn mede-hobbyist(e) ?

Als lid van de Bromeliad Society International stuitte ik niet lang geleden in the Journal maart/april 2009 op een leuk artikel geschreven door Herb Plever getiteld “Plant Pots en Collateral Issues. ( Plantenpotten en bijkomende zaken). De in New York wonende Herb is al een oude rot in het cultiveren van bromelia’s en behaalt als hobbyist in zijn woning resultaten die er mogen zijn. Verdeeld over vier bladzijden en verluchtigd met enige kleurenfoto’s vertelt hij over zijn kweekmethode. Alles over potsoorten potmaten, substraatsamenstelling, water geven, voeding, het voorkomen van dode bladpunten en nog meer. En mocht je denken: “Ach, dat weet ik nou zo zoetjes aan wel !” , weet dan van mij, dat ik na zoveel jaar liefhebberen nog altijd op dingen stuit waarvan ik denk: “ Héé, dat is grappig, dat is voor mij nieuw, dàt wil ik ook wel eens proberen !”

Een tweede artikel wat ik hierbij graag onder jullie aandacht wil brengen is van de hand van Uwe Scharf en Wolfgang Salz. In Die Bromelie (aflevering 2/3 in 2009) van de Deutsche Bromelien Gesellschaft behandelen zij de voor bromeliaverzamelingen zeer gevaarlijke zwam (Pilz) Colletotrichum. Het is een uitgebreid artikel, waarin de kenmerken worden gegeven van deze in welhaast alle gevallen dodelijke aantasting bij bromelia’s. Waarbij treedt het gevaar op, waarin schuilt het, de zuiverheid van het (regen)water, de omgevingstemperaturen, de (te hoge)relatieve luchtvochtigheid, de verdere verspreiding van de sporen van deze zwam enzovoort. En natuurlijk de raadgevingen ter vermijding van dit sluipende (geniepige) gevaar, waarbij, bij onverhoopte aantasting van een of enkele planten, een gehele collectie op den duur ten gronde kan gaan.

Ook dit artikel wordt geïllustreerd met een aantal kleurenfoto’s van gezonde en aangetaste planten. Een ieder die een (Tillandsia)collectie heeft , of dit nu in huis is, in een serre, in een kas en/of zomers buiten, moet dit eigenlijk lezen en daar lering uit trekken.

Voor het verkrijgen van de artikelen kun je je oriënteren op de website van de BSI en op die van de DBG. Lid worden van de BSI en de DBG valt als hartstochtelijk bromelialiefhebber natuurlijk ook te overwegen. Van lezen word je wijs en eventueel het woordenboek er maar bij !

Degenen onder jullie, die hun medehobbyisten ook interessante zaken onder de aandacht willen brengen worden van harte uitgenodigd dat te doen op ons surfnet onder het kopje Interessant voor mijn mede-hobbyist( e) ?

- Roel Tomassen

Bijgewerkt: 20100122, 5284 keer bekeken

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print