Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 93/97 > >>


Nieuwsbrief 93 - Maart 2018


Aan onze leden

In onze voorgaande nieuwsbrief 92, betreffende de uitnodiging voor onze voorjaarsbijeenkomst op 18 maart a.s., wordt melding gemaakt van het bezoek van de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG) aan ons land, tijdens het weekend van 14 en 15 april.
Op zaterdag 14 april a.s. zullen de leden van de DBG vanaf 10.00 uur aanwezig zijn in Assendelft voor een rondleiding door de kassen bij de firma Corn.Bak. De excursie zal worden afgesloten met een door de familie Bak aangeboden lunch.

 

Fig. 1 & 2 Neoregelia camorimiana, zie plantportretten foto's Eric Gouda

Vervolgens zullen de DBG-leden rond 15.00 uur worden ontvangen in de serre van de Botanische Tuinen te Utrecht en aldaar worden rondgeleid door Eric Gouda, conservator en voorzitter van onze vereniging. Aan het einde van de middag begeven de DBG-leden zich naar het hotel De Bildt voor het avondeten en overnachting.

 

Fig. 3 & 4 Neoregelia wurdackii, foto's Eric Gouda

Aan de excursie bij de firma Bak, als ook die in de Botanische Tuinen kan op deze zaterdag ook door leden van onze BCG worden deelgenomen.
Zowel voor de firma Bak als voor de Botanische Tuinen geldt, dat voor deelname aan één van deze excursies, of aan beide, men zich bij mij dient op te geven en wel vóór 31 maart a.s., graag via roeltomassen@tele2.nl , maar het kan ook tijdens onze aanstaande voorjaarsbijeenkomst . Diegenen, die lid zijn van de DBG en zich bij de Geschäftsstelle van de DBG voor deelname aan het gehele weekend opgeven, behoeven zich niet ook nog eens bij mij aan te melden. BCG-leden mogen desgewenst één introducé meenemen.

 

Fig. 5 & 6 Neoregelia pascoaliana , foto's Eric Gouda

 
Bij aankomst bij de firma Bak en in de namiddag in de Botanische Tuinen dient men zich even te melden bij ondergetekende. Men kan bij de firma Bak de auto parkeren op de voor bezoekers aangegeven plaatsen. Bij de Botanische Tuinen mag men gebruik maken van de achteringang, Harvardlaan, en de auto aldaar parkeren.
 
Met nadruk wordt er op gewezen, dat bij de firma Bak volstrekt geen planten naar binnen mogen meegenomen ! Wij vermelden dit, zo er al tussen leden afspraken ontstaan over het ruilen van planten e.d. Dit dient dan buiten te gebeuren.
Wij hopen dat deelname aan de excursies zal mogen leiden tot nieuwe, respectievelijk hernieuwde contacten tussen u allen als bromelia-hobbyisten.
 
Namens het bestuur,
Roel Tomassen, secretaris.
Eric Gouda, opmaak en foto's.

Plantportretten

Dit keer eens een wat onderbelicht Geslacht van voornamelijk oost Brazilië, nl. Neoregelia, hoewel de meeste van ons er toch wel een paar hebben.
In figuur 1 en 2 zien we Neoregelia camorimiana, een verwante soort van de niet zo bekende Neoregelia indecora en Neoregelia eltoniana. Deze vormt grote clusters door te vermeerderen via ca 10 cm lange stolonen. Het is een middelgrootte soort.
Vervolgens zien we de afwijkend gekleurde Neoregelia wurdackii met zijn paarse hart, een soort die daardoor meer in het geheugen blijft hangen. Hij heeft kleine witte bloemen, zie figuur 3 en 4 en hiernaast.
In figuur 5 en 6 zien we Neoregelia pascoaliana , deze kan vooral in het volle zonlicht een mooie bladtekening laten zien, anders is het een vrij grijze muis. Het is een zeer grote soort van Bahia en Esperito Santo, die we niet snel in een liefhebbers collectie tegen komen.

Bijgewerkt: 20180309, 490 keer bekeken

<< < page 93/97 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print