Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 92/98 > >>


Nieuwsbrief 92 - Februari 2018


Aan onze leden

Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst op 18 maart 2018.

Graag nodigen wij jullie allen weer uit voor onze voorjaarsbijeenkomst op zondag 18 maart a.s. en –zoals te doen gebruikelijk- in de serre van de Botanische Tuinen, (achteringang) Harvardlaan 10, Utrecht.
 
De serre is open vanaf 10.00 uur en wij beginnen deze dag zoals altijd met koffie en thee en een praat uurtje, tijdens welke de door leden meegebrachte planten en planten uit de kassen van de Botanische Tuinen kunnen worden bewonderd. Er kunnen ervaringen met elkaar worden uitgewisseld en er zal literatuur ter raadpleging en eventueel ter lening op tafel liggen.
 
Fig. 1, 2 & 3 Tillandsia harmsiana, zie plant portretten, foto's Eric Gouda

Om 11.00 uur volgt dan een korte huishoudelijke vergadering. Zie bijgesloten agenda.
Aansluitend zullen dan zowel de meegebrachte planten, als die uit de Botanische Tuinen worden besproken.
Tijdens de lunch zal dit keer een veiling plaats vinden van de voor dit doel beschikbaar te stellen planten. Ook jullie worden daarom uitgenodigd om planten en stekken die je kunt missen, mee te nemen voor onze veilingtafel. De opbrengst van de veiling zal -zoals bekend- onze verenigingskas ten goede komen.
Het middagprogramma zal worden verzorgd door onze leden Cees Gouda en Bert Westerman. Zij zullen ons op reis meenemen naar Noord-Peru .
 
Wij hopen jullie allen te kunnen begroeten op 18 maart a.s. en met elkaar weer een leuke dag te mogen beleven.
 
Namens het bestuur,
Eric Gouda, voorzitter.
 
Fig. 4 & 5 Tillandsia fendleri, foto Eric Gouda

Agenda voor de huishoudelijke vergadering.

  • 1. Mededelingen van de voorzitter en ingekomen post.
  • 2. Mededelingen en financieel verslag van de penningmeester en kascommissie.
  • 3. Vaststellen kascommissie 2018 door en uit de leden.
  • 4. Verslag van de najaar bijeenkomst op 8 oktober 2017; toegezonden in nieuwsbrief 91.
  • 5. Verenigingsactiviteiten (zie toelichting).
  • 6. Mededelingen vanuit Facebook.
  • 7. Najaar bijeenkomst. Is reeds gepland voor 30 september 2018.
  • 8. Rondvraag.
Bij punt 5: de leden zullen nader bericht krijgen over de mogelijkheid tot deelneming aan twee rondleidingen (14 april), respectievelijk bij de firma Corn.Bak te Assendelft (’s morgens) en bij de Botanische Tuinen Utrecht (’s middags). Deze rondleidingen zijn bedoeld voor leden van de Deutsche Bromelien Gesellschaft uit Duitsland, die dat weekend in ons land vertoeven, maar geďnteresseerde leden van onze BCG zijn van harte welkom zich hierbij aan te sluiten. Nadere bijzonderheden over bij wie men zich hiervoor moet opgeven volgen dus de komende dagen met een extra nieuwsbrief.
 
Ook zal het eerste visite dag bij een van onze leden hebben plaatsgevonden en zijn wij benieuwd hoe dat is bevallen. Een eerdere planning van visitedagen, onder meer voor 10 juni a.s., behoeft verdere invulling. In nieuwsbrief 88 is te vinden dat zich in eerste instantie hiervoor hebben opgegeven Gerard van Heusden, Piet van Beest, Eric Gouda, Hans en Bep van der Hoeven, Albert Ebbink en Cees Fransen. Graag ter overdenking en agenda’s meenemen a.u.b. !
 
Fig. 6, 7 & 8 Tillandsia takizawae , zie plant portretten, foto's Eric Gouda

Plant Portretten uit de Botanische Tuinen Utrecht

Tillandsia harmsiana

In figuur 1, 2 & 3 zien we Tillandsia harmsiana van PERU (Cajamarca, Amazonas, Libertad), een soort die van wege de nectar-schubben op de petalen langere tijd onder Vriesea was ondergebracht, maar thans terug is in Tillandsia, zoals de hele z.g.n. TV groep Pseudovriesea. De bloem bracteeën zijn bij deze soort helaas al verdroogd op het moment van bloeien, wat hem een wat slordig uiterlijk geeft.

Tillandsia fendleri

In figuur 4 & 5 zien we mogelijk een typische Tillandsia fendleri. Er zijn op het ogenblik vele vormen bekend die vermoedelijk zo van elkaar verschillen dat ze als aparte soorten beschreven dienen te worden. Een hele bekende is de rechtopstaande vorm met rode bloei-as en groene aren en een ander type bloem (meer open gaand). Hier is meer studie voor nodig om dit goed uit te zoeken.

Tillandsia takizawae

In figuur 6,7 & 8 zien we de niet zo bekende Tillandsia takizawae, die ik ontving als Tillandsia bourgaei en genoemd is naar mijn Japanse vriend Hiroyuki (Tillandsia handbook). Niet erg kleurrijk en vrij groot, maar een zeer interessante vorm bloeiwijze met de korte waaier-achtige aartjes.

Tillandsia appenii

In figuur 9 &10 is Tillandsia appenii afgebeeld, een soort verwant aan Tillandsia heterandra. Deze soort is in 1969 bescreven als Vriesea appenii door Werner Rauh en komt voor van Colombia tot in Peru. Let op de gefranjerde rand en het kleur verloop in de kroonbladen. Een niet zo grote soort en aantrekkelijk en makkelijk om te kweken, ook op een epifyten tak.

Fig. 9 & 10 Tillandsia appenii , foto Eric Gouda

Canistrum camacaense

Hieronder in figuur 11 en 12 zien we Canistrum camacaense, een soort van het "Atlantische Regenbos" in Brazilie, zoals alle soorten in dit geslacht, welke je zelden in collecties tegen komt. Hij heeft een wat open rozet en de bloeiwijze komt er maar net boven uit.
 
Fig. 11 & 12 Canistrum camacaense, foto Eric Gouda

Cryptanthus cf. beuckeri

Deze soort heeft normaal gemarmerd blad en het kan dus zijn dat het hier om een verwante onbeschreven soort gaat (onder studie van Elton Leme), zie figuur 13 hieronder. De vormenrijkdom in dit geslacht is interessanter dan de bloemen, die bijna altijd wit zijn en daardoor niet zo spannend.
 
 
Fig. 13 Cryptanthus cf. beuckeri , foto Eric Gouda

Cryptanthus warrenloosei

Een niet zo'n opvallende soort die wat langer uit kan groeien dan de aard sterren die wat algemener zijn. Deze vormt lange stolonen waarmee hij zich vermeerderd en zijn omgeving koloniseert, zie figuur 14 & 15. In de verenigde staten is er zelfs een aparte vereniging voor dit geslacht, maar in Europa zie niet heel veel interesse in Cryptanthus, dat toch bijna 50 soorten omvat.

 

Fig. 14 & 15 Cryptanthus warrenloosei , foto Eric Gouda


Bijgewerkt: 20180215, 540 keer bekeken

<< < page 92/98 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print