logo
Bromelia Contactgroep (BCG)
P/a Botanische Tuinen
Budapestlaan 17
3584 CD Utrecht


ABN-AMRO IBAN: NL66 ABNA0421855185 tel.030-253 9281

Nieuwsbrief 62 - September 2012


Aan onze leden.

Zoals eerder afgesproken en bekend gemaakt zal onze najaarsbijeenkomst worden gehouden op

zondag 14 oktober 2012


en, zoals gewoonlijk, in de serre van de Botanische Tuinen, Harvardlaan 10 in Utrecht. Jullie worden allen weer van harte daarvoor uitgenodigd. We beginnen om 10.00 uur met koffie en koek. Tot omstreeks 11.00 uur is er gelegenheid om bij te praten, eventueel planten te ruilen, meegebrachte planten te bewonderen, aanwezige literatuur te raadplegen, enzovoort.

 

Tillandia esseriana, foto Eric Gouda

 

Om 11.00 uur houden wij een korte huishoudelijke vergadering. Daarna volgt een bespreking van de zowel door de leden meegebrachte planten, alsook die door de voorzitter uit de collectie van de Botanische Tuinen te tonen soorten. Nemen jullie a.u.b. planten mee, zowel die waarop je trots bent, maar ook die waarover je vragen wilt stellen omdat je er niet tevreden over bent.

 

Tijdens de lunch , belegde broodjes en drinken tegen geringe vergoeding en zoals gewoonlijk weer verzorgd door de fam. Gouda, willen wij overgaan tot verloting van de door jullie daarvoor meegebrachte planten. Fijn als jullie met medehobbyisten allerlei soorten kunt en wilt delen in de vorm van jonge planten, moerplanten, stekken, enz. Laten we trachten er weer een rijke, interessante verlotingstafel van te maken !

 

Pitcairnia yaupi-bajaensis, foto Eric Gouda

 

Na de lunchpauze zal Peter Bak verslag doen van de door hem bij te wonen 20e Wereld Bromelia Conferentie, welke deze maand september wordt gehouden in Orlandiana, Florida, USA. Ook zal hij verslag doen en opnamen tonen van de diverse door hem in Florida te bezoeken bromeliakwekerijen.

 

Bij voldoende tijd kan de middag nog worden besloten met een rondgang door de kassen o.l.v. onze voorzitter.

We hopen jullie allen weer op 14 oktober te kunnen begroeten.

 

Namens het bestuur,

 

Roel Tomassen, verslag,
Eric Gouda, opmaak en foto’s

Bij de foto's

Tillandsia esseriana zien we wel vaker in collecties, maar vaak zijn het kleinere vlezige plantjes die makkelijk in een vroeg stadium van ontwikkeling stekjes maken. Ze blijven dan ongeveer 5 cm groot en vormen hele clusters. Onlangs hebben we in het blad van de DBG kunnen zien hoe deze soort bloeit en tot mijn verbazing was er bij ons ook een plant tot wasdom en in bloei gekomen. Een zeer fraaie bloem die doet denken aan T.cyanea, vooral van wegen de kleur.

 

In Peru verzamelde we 2 jaar geleden zaden van een bijna zwarte, voor ons onbekende Pitcairnia die hier afgelopen zomer bloeide en zich liet determineren tot Pitcairnia yaupi-bajaensis, door Rauh in 1984 beschreven van Dptm. Pasco, central Peru. De plant is nog wat ijl, maar zal de komende tijd wel ontwikkelen tot een flinke pol. Wij verzamelde de plant in de buurt van Oxapampa.