Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 90/96 > >>


Nieuwsbrief 90 - September 2017


Komende bijeenkomst

Graag nodigen wij onze leden hierbij uit voor de najaar bijeenkomst op:

zondag 8 oktober 2017


zoals gebruikelijk in de serre van de Botanische Tuinen Utrecht, via achteringang Harvardlaan 10.
Wij zijn ons er van bewust dat op de zaterdag er voor, 7 oktober, op dezelfde locatie, de jaarlijkse orchideeën dag van de NOV plaats vindt. Desalniettemin hopen wij, dat ook onze BCG-bijeenkomst door velen weer kan worden bezocht.
 
Fig. 1, 2 & 3 Tillandsia glabrior, zie plant portretten, foto's Eric Gouda

Vanaf 10.00 uur is de serre open en is er, zoals altijd, weer koffie en thee om mee te beginnen. Tot omstreeks 11.00 uur is er gelegenheid meegebrachte en tentoon gestelde planten te bewonderen, literatuur te raadplegen en leuk met elkaar te babbelen. Om 11.00 uur volgt dan een korte huishoudelijke vergadering (zie agenda) met aansluitend een bespreking van de uitgestalde planten.
 
Tijdens de lunch willen wij een verloting houden van de door leden en kwekers hiervoor beschikbaar gestelde planten. Een ieder die planten en stekken voor medehobbyisten kan missen moedigen wij hierbij aan deze voor de verloting mee te nemen De opbrengst van de verloting komt zoals altijd onze verenigingskas ten goede !
 
Na de lunchpauze zal ons lid Gerard van Heusden ons op reis meenemen door Mexico, Guatamala, Honduras en Belize. Hij wil ons laten meegenieten van allerhande bezienswaardigheden in deze landen en natuurlijk van de natuur, de fauna en flora (met natuurlijk ook bromelia’s !) aldaar.
 
Wij hopen onze leden wederom te mogen begroeten voor een leuke dag.
 
Fig. 4 & 5 Pitcairnia nematophora, met z'n lange dunne geklierde kelk, foto Eric Gouda

Agenda voor de huishoudelijke vergadering.
  • 1. Mededelingen en ingekomen post.
  • 2. Mededelingen van de penningmeester.
  • 3. Verslag voorjaar bijeenkomst op 19 maart 2017; toegezonden met nieuwsbrief 88 – april 2017.
  • 4. Stand van zaken verenigingsactiviteiten.
  • 5. Stand van zaken Facebook.
  • 6. Vaststelling data bijeenkomsten in 2018
  • 7. Rondvraag
E.J. Gouda (voorzitter)

Fig. 6, 7 & 8 Catopsis hahnii uit Honduras met een dikke laag kalk-was , foto Eric Gouda

Plant portreten

Tillandsia glabrior, Fig. 1-3

Tillandsia glabrior uit Mexico heeft een lange geschiedenis van naamgeving. Het eerst beschreven als Tillandsia pueblensis var. glabrior L.B.Sm. in 1958, vervolgens als Tillandsia schiedeana subsp. glabrior (L.B.Sm.) Gardner in 1984 en uiteindelijk in 2004 als een echte soort: Tillandsia glabrior (L.B.Sm.) López-Ferr., Espejo & I.Ramírez. Het is een prachtige stevige dicht wit behaarde soort die makkelijk te kweken is, indien er voldoende licht en ventilatie aanwezig is. Zoals in de eerste figuur te zien is, vormt deze dichte clusters van planten die regelmatig bloeien met de typische rose-rode bloemen.

Pitcairnia nematophora, Fig. 4 & 5

Deze Pitcairnia nematophora L.B.Sm. & Read (1981) uit Venezuela is weinig in cultuur, maar niet moeilijk te cultiveren. Wij kregen ons exemplaar, afkomstig van de Yutaje rivier (O. van Puerto Ayacucho) van Peter Bak. Opvallend zijn de relatief lange slanke kelkbladeren die ongeveer net zo lang zijn als de kroon. De bloeiwijze is dicht bezet met kleverige klier haren, een eigenschap die je niet vaak tegen komt.

Catopsis hahnii, Fig. 6-8

Deze soort komt voor in Mexico en Midden America (tot Nicaragua). De plant in de afbeeldingen is verzameld als zaad door Reino Koopmans in Honduras en vertoont een uitzonderlijke dikke laag kalk-was op een deel van de bladeren en bloeiwijze. Het is een relatief makkelijk te herkennen soort, met zijn dikke gedrongen aren en grote primaire bracteeën.

Billbergia 'Gouda's Glory', Fig. 9 & 10

Deze primaire hybride van Billbergia distachia en B.amoena is officieel geregistreerd in het Bromelia Cultivar Register. Het is een aardige cultivar die gemakkelijk te kweken is.
 
Fig. 9 & 10 Billbergia 'Gouda's Glory' foto's Eric Gouda

Vriesea flava Fig. 11 & 12

Deze Vriesea flava is recentelijk (2004) beschreven uit São Paulo, Brazilië. Opvallend zijn de stevige groene kroonbladeren, die niet geheel open gaan (mogelijk door de kweek omstandigheden). Normaal horen de meeldraden uit te steken.
 
Fig. 11 & 12 Vriesea flava, foto Eric Gouda


Bijgewerkt: 20170908, 738 keer bekeken

<< < page 90/96 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print