logo
Bromelia Contactgroep (BCG)
P/a Botanische Tuinen
Budapestlaan 17
3584 CD Utrecht


ABN-AMRO IBAN: NL66 ABNA0421855185 tel.030-253 9281

Nieuwsbrief 57 - Oktober 2011.


Uitnodiging voor een bezoek op zaterdag 12 november 2011 aan de Orchideeénhoeve te Luttelgeest.

Beste leden,

  

Met verwijzing naar de eerder verstrekte informatie over een uitgaansdag naar Luttelgeest nodigen wij jullie van harte uit voor het bezoek aan de Orchideeënhoeve aldaar.

  

Het programma luidt als volgt:


De aan dit bezoek verbonden kosten bedragen per deelnemer € 10,--. Uiteraard is een introducé toegestaan (+ €10). Jullie worden verzocht je voor deelneming aan te melden bij onze penningmeester Piet van Beest (p.a.van.beest@planet.nl) en wel vóór 7 november a.s. onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening nr. 42.18.55.185 (let op nieuw nummer) t.n.v. Bromelia Contact Groep en o.v.v. Orchideeënhoeve.

 

De Orchideeënhoeve is zowel uit noordelijke als uit zuidelijke richting gemakkelijk bereikbaar via de A6 . Ten noorden van Emmeloord neem je de afslag Oosterringweg. Vandaar wijzen borden verder de weg.

Je kunt desgewenst via ons surfnet even aangeven of je in je auto plaats hebt voor een medehobbyist, dan wel vragen of je met iemand kunt meerijden. Wij verwachten uiteraard dat jullie dit dan zelf met elkaar nader regelen.

We hopen dat deze extra activiteit van onze vereniging in de smaak zal vallen en wensen jullie alvast een fijne dag.

Adres

Orchideeën Hoeve Fam. Maarssen

Oosterringweg 34, 8315 PV Luttelgeest

tel 0527 202875 fax 0527 202358

 

Namens het bestuur,

Roel Tomassen