logo
Bromelia Contactgroep (BCG)
P/a Botanische Tuinen
Budapestlaan 17
3584 CD Utrecht


ABN-AMRO IBAN: NL66 ABNA0421855185 tel.030-253 9281

Nieuwsbrief 55 - Mei 2011.


Verslag van de voorjaarsbijeenkomst op 10 april 2011 in Utrecht.

Rond 10.00 uur verzamelden zich circa 25 leden in de serre van de Botanische Tuinen te Utrecht. Onder het genot van, zoals gewoonlijk door de familie Gouda verzorgde, heerlijke welkomstkoffie met koek, kwamen de gesprekken op gang over de uitoefening van onze gezamenlijke hobby, de ervaringen tijdens de achterliggende winter, de voorjaarswerkzaamheden, enzovoort.

Om 11.00 uur was het tijd voor een korte huishoudelijke vergadering. Aanwezig van de zijde van het bestuur: Eric Gouda, voorzitter, Piet van Beest, penningmeester en Roel Tomassen, secretaris. We zijn ook zeer verheugd met de aanwezigheid van oud bestuurslid Cees Fransen, die na ziekt eindelijk weer eens in Utrecht aanwezig kon zijn.

Alvorens Eric de vergadering opent vraagt Roel eerst het woord. Het is de laatste tijd een goede gewoonte, zo stelt hij, dat de vereniging degene, die in de middag een voordracht dan wel een lezing verzorgt, daarvoor bedankt met een attentie, iets leuks, iets lekkers ! Tijdens de najaarsbijeenkomst op 17 oktober 2010, waarin Eric Gouda tezamen met zijn vrouw Renate, de leden op kostelijke wijze wisten te boeien met het verslag van hun (vakantie) reis door Peru, is door omstandigheden ďdat bedankjeĒ achterwege gebleven, waarvoor alsnog excuses!

Roel wil van deze gelegenheid dan ook gebruik maken om namens alle leden erkentelijkheid uit te spreken en niet alleen voor de voordracht over Peru maar ook voor het vele werk dat Eric, daarbij immer gesteund en geholpen door Renate, voor onze vereniging heeft gedaan en nog steeds doet ! Hij overhandigt hen geschenkjes en wensen voor gezellige Paasdagen. De aanwezige leden ondersteunen dit met een hartelijk applaus !

Vervolgens opent Eric de vergadering met enkele mededelingen van bestuurszijde.


Aansluitend vindt de plantenbespreking plaats.

Allereerst toont Eric een niet bloeiende Brocchinia acuminata, een terrestisch groeiende en vrij zeldzame soort die voorkomt in Venezuela en Colombia. Peter Bak heeft een bloem van Tillandsia gigantea meegenomen. Voorts passeren bloeiende exemplaren van Vriesea guttata, met grijsachtig gespikkeld blad, Tillandsia polita, T.foliosa en T.xerographica de revue. Minder gezien dan vroeger maar nog altijd attractief is de Cryptanthus, waarvan een kleurrijke cultivar wordt getoond.

Tot slot is er o.l.v. Eric een uitgebreide rondleiding door het kassencomplex, waar heel veel moois en interessants wordt gezien. De zeer forse en bloeiende Tillandsia spiraliflora is ťťn van de vele aandachtstrekkers.

Er valt maar moeilijk afscheid te nemen van het o zo heerlijke geslenter tussen alle kweektafels boordevol bromeliaís, maar de magen beginnen te knorren, dus tijd voor de lunch !

Dit keer waren er geen lootjes aanwezig, zodat de planten met een mini veiling aan de man werden gebracht.

Simon en Eric speelden veiling meester en Renate en Ina droegen de planten aan. Deze manier werd als afwisseling op een verloting amusant gevonden en is zeker voor herhaling vatbaar. Ook de vereniging spint daar garen bij, want de opbrengst was aanzienlijk hoger dan normaal. Het voordeel is dat juist die plant die je net wilt hebben makkelijker te verkrijgen is aan de andere kant is een gokje op z'n tijd ook leuk.

De lezing

Het middagprogramma omvat een reisverslag door Peter Bak over Noord-Peru. Alle aanwezigen genieten weer van het vele moois dat op het scherm verschijnt en van een deskundig commentaar wordt voorzien.

Aan het slot van deze boeiende trip door Peru dankt de voorzitter Peter voor zijn bijdrage aan deze gezellige, leerzame dag. Ook deze dank gaat vergezeld van iets lekkers voor thuis !

De voorzitter bedankt allen voor hun komst naar Utrecht. Hij herinnert nog even aan de geplande data voor dit najaar, te weten de najaarsbijeenkomst in Utrecht op zondag 16 oktober en de excursie naar de OrchideeŽnhoeve op zaterdag 12 november. Nadere berichten hierover zullen de leden uiteraard tijdig bereiken.

Hij wenst een ieder wel thuis.

Namens het bestuur,

Roel Tomassen (verslag) & Eric Gouda (redactie en opmaak)