logo
Bromelia Contactgroep (BCG)
P/a Botanische Tuinen
Budapestlaan 17
3584 CD Utrecht


ABN-AMRO IBAN: NL66 ABNA0421855185 tel.030-253 9281

Nieuwsbrief 51 - juni 2010.


Excursie in de Nationale Plantentuin van België.

Op zondagmorgen, 6 juni 2010 troffen een twintigtal deelnemers, leden van onze vereniging en hun introducé’s, elkaar bij de ingang van deze Nationale Plantentuin te Meise, België.

Na een korte wandeling vanaf de ingang naar de Orangerie werd aldaar eerst genoten van de welkomstkoffie met een heerlijk stuk vlaai.

Vervolgens moesten de benen worden gestrekt voor een mooie wandeling over het landgoed (Domein van Boechout) richting Plantenpaleis. De wat achterop geraakte wandelaars moesten looppassen om aan de reeds vallende grote druppels water van het naderend onweer te ontkomen.

In dit kassencomplex werden wij verwelkomd door botanicus Thomas Cannaerts, die onder meer de zorg heeft voor de bromeliacollectie.

Hij voerde ons mee naar de bromelia-collectiekas. Alle planten in deze kas zijn onlangs opnieuw geschoond en zonder pot uitgeplant in een op de kweektafels aangebrachte luchtige laag substraat. Er boven hingen aan roeden verscheidene soorten xerophytische tillandsia’s . Alles oogde erg schoon en netjes.

Doorkijkje collectiekas -- Tillandsia caput-medusae

Thomas Cannaerts gaf in de kas tekst en uitleg en lichtte toe dat de collectie a.g.v. allerlei omstandigheden gedurende wat langere tijd niet die zorg had ontvangen welke feitelijk voor bromelia’s vereist is. Toen hij met die zorg werd belast was het dan ook noodzakelijk alles grondig op te schonen en nieuw op te zetten. Besloten werd toen daarbij alle planten op de kweektafels “in de volle grond” uit te planten en hoewel de resultaten daarvan zonder meer bevredigend zijn is het om praktische gronden, dat men waarschijnlijk toch weer zal gaan oppotten alvorens tot ingraven op de tafels over te gaan.

Cryptanthus cultivar “It”


Na Thomas Cannaerts was het de beurt aan mevrouw Benedicte van Lidth. Als gids nodigde zij ons uit haar te volgen door de verschillende kassen: de lentekas, evolutiekas, regenwoudkas, mediterranekas, Victoriakas, de droogte- en -tot slot- de moessonkas. Het werd een boeiende tocht tijdens welke Benedicte ons veel vertelde en liet zien.

Onze groep in de Evolutiekas. Renate brengt de stemming er in ! -- De Droogtekas met zijn vele prachtige Agaven, Euphorbia’s en (bloeiende) cacteeën.

Het inmiddels weggetrokken onweer en de doorgebroken zon maakte het in de Victoriakas voor menigeen (te) warm. Maar schitterend is het er wel ! -- Prachtige waterlelies in de Victoriakas !

De hier getoonde opnamen vormen feitelijk maar een fractie van de vele schitterende bomen en planten die wij hebben gezien. Velen van onze groep zullen hun zelf gemaakte opnamen koesteren. Het paar hierbij getoonde opnamen zijn dan ook vooral bedoeld om een indruk te geven aan degenen, die op deze dag verhinderd waren met ons mee te gaan.

Ten slotte eindigde de tocht in de Tuinwinkel waar voorzitter Eric Gouda onze gids, mevrouw Benedicte van Lidth hartelijk bedankte voor de mooie rondwandeling en de door haar gegeven tekst en uitleg.

Na in de Tuinwinkel nog tussen de onder meer vele boeken te hebben rondgeneusd zette ons gezelschap wederom koers naar de Orangerie waar nog een uurtje bij wat lekker eten en drinken op het terras werd nagenoten over alles wat wij hadden gezien. Daarna volgde afscheid en de gang naar de auto´s voor de terugreis.

Roel Tomassen (verslag) & Eric Gouda (redactie en opmaak)