logo
Bromelia Contactgroep (BCG)
P/a Botanische Tuinen
Budapestlaan 17
3584 CD Utrecht


ABN-AMRO IBAN: NL66 ABNA0421855185 tel.030-253 9281

Nieuwsbrief 44 - juni 2009.


Betreft: Uitstellen excursie naar Nationale Plantentuin te Meise.

Beste bromelialiefhebbers,

Langs deze weg willen wij jullie op de hoogte brengen van ons besluit de voorgenomen excursie op 30 augustus a.s. naar de Nationale Plantentuin te Meise, BelgiŽ, voorshands uit te stellen.

Er kan namelijk van de zijde van de Nationale Plantentuin niet worden gezorgd voor een deskundige rondleiding , welke noodzakelijk is voor de toegang tot de gewoonlijk voor het publiek gesloten collectiekassen ! Aanvankelijk overwoog onze voorzitter Eric dit Ėmet toestemming uit BelgiŽ- dan zelf ter hand te nemen, maar bij nader inzien komt dit toch erg in de knel met zijn andere verplichtingen. Helaas, maar jullie houden dit dus zeker te goed !

Najaarsbijeenkomst

Voor de najaarsbijeenkomst op 18 oktober a.s. ontvangen jullie t.z.t. nog een uitnodiging , alsmede een agenda voor een (korte !) huishoudelijke vergadering en een overzicht van het verdere programma voor die dag. (ís Middags dus met Art Vogel op zoek naar bromeliaís in Centraal en Zuid- Amerika !).

Voorts treffen wij voorbereidingen voor het updaten van ons ledenbestand. Mogelijk dat jullie daarover nog door ons wordt benaderd met het verzoek om nadere gegevens.

Bestuursverkiezing

In oktober zal er tijdens de vergadering een bestuursverkiezing plaats vinden. Aftredent bestuurslid is de penningmeester Cees Fransen. Cees heeft tijdens de laatste vergadering aangegeven dat het hem i.v.m. werk wel goed uit zou komen als zijn taken als penningmeester overgenomen kunnen worden.

Bestuursleden dienen een periode van 3 jaar en zijn onbeperkt herkiesbaar. Tot op heden heeft zich ťťn kandidaat.gemeld, met een indrukwekkende staat van diens, zie hieronder.

Curriculum vitae
Naam:Pieter Anne van Beest
Geboren:20-07-1950 te Utrecht
Adres:Jutphasestraatweg 1
3434 BM Nieuwegein
Tel:030-6080538
E-mail:p.van.beest@planet.nl
pietvanbeest@gmail.com

Piet heeft ruime ervaring in het financiŽle bankwezen. Relevante Hobby's en nevenactiviteiten:

Bestuurservaring Verenigingswerk:
Namens het bestuur,
Roel Tomassen, secr.

Eric Gouda, voorz.