logo
Bromelia Contactgroep (BCG)
P/a Botanische Tuinen
Budapestlaan 17
3584 CD Utrecht


ABN-AMRO IBAN: NL66 ABNA0421855185 tel.030-253 9281

De vereniging kent een drie tallig bestuur. Kort geleden (april 2008) heeft de ALV besloten een bestuurslid voor een periode van 3 jaar in het bestuur te kiezen, met de mogelijkheid dat een aftredend bestuurslid zich onbeperk herkiesbaar kan stellen. Voor een actief bestuur kan rouleren van belang zijn.

VoorzitterEric Gouda (<2000)
SecretarisRoel Tomassen (2008)
Penningm.Piet van Beest (2009)