Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 106/107 > >>


Nieuwsbrief 106 - Maart 2022


Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst op zondag 3 april 2022.

Beste leden,

Jullie worden allen uitgenodigd voor onze voorjaarsbijeenkomst op zondag 3 april a.s. , zoals gewoonlijk in de serre van de Botanische Tuinen Utrecht, achteringang Harvardlaan 10.

Vanaf 10.00 uur is een ieder aldaar weer van harte welkom om tot 11.00 uur onder het genot van koffie en thee te genieten van meegebrachte en op de tafels uitgestalde bromeliasoorten.

Om 11.00 uur houden wij een kortdurende huishoudelijke vergadering, waarvoor een agenda hier is bijgevoegd.

Vervolgens zullen vele meegebrachte planten en enkele planten uit de collectie van de Botanische Tuinen worden besproken. Tijdens de lunch zullen de voor dit doel bestemde planten onder de leden worden geveild. Het middagprogramma zal worden verzorgd door onze voorzitter Eric Gouda, die ons wil meenemen op een van zijn vele reizen door Zuid-Amerika.

We hopen jullie weer allemaal te kunnen verwelkomen voor een leuke, gezellige en leerzame bromeliadag !

Het bestuur,

E.J.Gouda, voorzitter.

Plant portretten

Figs. 1 t/m 3 wat verschillende Tillandsia's, T. mollis, T. klausii, T. moronensis, foto's Eric Gouda

Tillandsia mollis afkomstig van Bolivia (Tarija) is nauw verwant aan T. usneoides en heb je in twee vormen. Een wat lang gerekte vorm (var. reptans? zie fig. 1) die onder ideale omstandigheden toch wel 30 cm lang kan worden en een korte vorm die meer een bolletje vormt en meer gedrongen blijft. Beiden bloeien met olijf groene bloemetjes of soms bruine bloemetjes (var. reptans). Tillandsia klausii van Mexico (Chiapas, near Tuxtla) lijkt ook variabel. Nu hadden we ineens een plant van het clonotype, (zie fig. 2) die groter uitgroeide met een veel duidelijke bulb vorm. Dit gaf mij te denken, of het niet een natruurlijke kruising kan zijn van T. ehlersiana die uit hetzelfde gebied komt? Ik zal de pollen eens moeten testen om dit vermoeden te toetsen. Als laatste Tillandsia moronesensis , een redelijk onbekende soort beschreven in 2000 door Renate Ehlers uit Mexico: Estado Zacatecas. Deze soort zou verwant moeten zijn van T dugesii.

Bijlagen.

Agenda voor de huishoudelijke vergadering op 3 april 2022.

  • 1. Mededelingen / ingekomen post
  • 2. Financieel verslag 2021 (zie bijlage) en verkiezing kascommissie 2022.
  • 3. Verslag van de najaarsbijeenkomst op 10 oktober 2021, aan de leden toegezonden als nieuwsbrief 105.
  • 4. Vacature penningmeester; stand van zaken.(Zie besprokene hierover in nieuwsbrief 105)
  • 5. Verenigingsjubileum.(Zie besprokene hierover in nieuwsbrief 105)
  • 6. Verenigingsactiviteiten; visitedagen en dergelijke.
  • 7. Rondvraag
 

Financieel verslag 2021


Bijgewerkt: 2022-03-22, 171 keer bekeken

<< < page 106/107 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print