logo
Bromelia Contactgroep (BCG)
P/a Botanische Tuinen
Budapestlaan 17
3584 CD Utrecht


ABN-AMRO bankrek. 42.18.55.185
tel.030-253 9281

Nieuwsbrief 94 - Mei 2018


in voorbereiding

Verslag van de voorjaarsbijeenkomst op 18 maart 2018 te Utrecht.

De erge winterkou weerhield 25 leden er niet van om naar de serre van de Botanische Tuinen te komen alwaar vanaf 10.00 uur koffie en thee al gereed stonden om de tongen los te maken. Er waren uiteraard begroetingen over en weer en bewondering voor meegebrachte planten voor de plantenbespreking als ook voor de later te houden veiling.
 
Om 11.00 uur opent voorzitter Eric Gouda de huishoudelijke vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Helaas is onze penningmeester, Piet van Beest, door griep geveld. Roel Tomassen, secretaris is wel aanwezig.
 

Rondvraag.

De voorzitter brengt onder de aandacht, dat op het etiket desnoods ook volstaan kan worden met een nummer, dat uiteraard correspondeert met de gegevens van de betreffende plant in een schriftje en/of databank.
De secretaris refereert nog aan een enige jaren geleden gehouden betoog van een van onze leden (Uwe Scharf) over het belang van het nauwkeurig bijhouden van gegevens van je planten, hun namen, herkomst, wanneer gekocht, gekregen, enzovoort.
De voorzitter zegt ook nog te denken aan het t.z.t. samenstellen van een boekje , een soort van handleiding bij het cultiveren van bromelia’s en alle daaraan verbonden wetenswaardigheden.
Daarmede wordt de huishoudelijke vergadering afgesloten.

Bespreking tentoon gestelde planten.

Diverse door leden meegebrachte planten, als ook enige soorten uit de collectie van de Botanische Tuinen worden door Eric Gouda besproken.
Aechmea tessmannii, roodbladig,; een streng met diverse billbergiasoorten ; een streng met Tillandsia albertiana ; Deuterocohnia longipetala; een streng met zaailingen van Tillandsia ionantha (20 jaar oud) ; tillandsiasoorten als nolleriana, caulescens, streptocarpa lorentziana, edithae, tectorum, barclayana ,melanocrater, foliosa, vicentina, achyrostachys, Quesnelia lateralis, Aechmea pseudonudicaulis, Aechmea lanjouwii en tot slot de pitcairnia’s daysiana en heterophylla.
 
 
Na de lunch vindt de veiling plaats van de voor dit doel geschonken planten en verkrijgt menig lid op deze wijze weer een nieuwe aanwinst !
In de namiddag volgt dan het reisverslag van Cees Gouda en Bert Westerman over hun tocht door Noord-Peru in maart 2017 ten tijde van de grote overstromingen aldaar. Hun hoop op zoek te kunnen gaan naar bromelia’s werd grotendeels verijdeld door het aanhoudend extreem slechte weer. De onbegaan baarheid van het terrein door deels weggespoelde en door grondverschuivingen beschadigde bergwegen pinden de drie globetrotters (w.o.ook ons verenigingslid Flip Teygeler) min of meer vast aan hun kleine hotel in Macate. De beelden d.m.v. foto’s en film getuigen van de grote chaos en vernielingen, die ook zorgden voor soms angstige momenten . Ofschoon onder deze omstandigheden weinige bromelia’s konden worden getoond, waarvan ook nog een deel erg was beschadigd door het noodweer, boeide de film toch bijzonder. De enorme krachten van het noodweer, het geraas van de zware regenval, de donder van het onweer, de inspanningen van de plaatselijke bewoners, mannen en vrouwen, die met moed der wanhoop de smalle toegangswegen tot hun woonplaats trachtten te ontdoen van geweldige rotsblokken, dit alles maakte op ons als kijkers een grote indruk ! Zo moesten onze “avonturiers” , na in veiligheid te zijn gesteld, toch wel gedesillusioneerd een week eerder terugkeren naar de luchthaven in Lima. Het hartelijk applaus van ons, toeschouwers, als waardering voor dit toch wel bijzonder indrukwekkende filmverslag , heeft bij hen de pijn hopelijk toch wat doen verzachten en de voorzitter overhandigt beiden als dank een smakelijke attentie.
Daarmede komt een einde aan deze voorjaarsbijeenkomst. De voorzitter zegt een ieder dank voor hun aanwezigheid en bijdrage aan deze leuke dag en wenst allen wel thuis.
 
Namens het bestuur,
Roel Tomassen, Verslag.
Eric Gouda, Editor.