logo
Bromelia Contactgroep (BCG)
P/a Botanische Tuinen
Budapestlaan 17
3584 CD Utrecht


ABN-AMRO IBAN: NL66 ABNA0421855185 tel.030-253 9281

Nieuwsbrief 40 / Februari 2009


Betreft: Bezoek aan de Nationale Plantentuin te Meise, BelgiŽ.

Dag bromeliavrienden en Ėvriendinnen !

Het doet ons plezier jullie te vertellen, dat wij de komende zomer, op zondag, 30 augustus, een bezoek kunnen brengen aan de Nationale Plantentuin van BelgiŽ te Meise, even boven Brussel. Vanzelfsprekend zal de bromeliacollectie aldaar onze bijzondere belangstelling verdienen, maar er is zoveel meer om van te genieten, zodat we er een dagje van kunnen maken.

Wie zijn nieuwsgierigheid moeilijk kan bedwingen raden wij aan als voorproefje de internet site eens te raadplegen !

Op het moment, dat we jullie dit schrijven is het nog wat vroeg om het bezoek en detail te regelen. Daarom is met de directie van de Nationale Plantentuin overeengekomen, dat wij aan deze excursie in de loop van het komende voorjaar een nadere invulling zullen geven. Daarover ontvangen jullie dan definitief bericht met onder meer de mogelijkheid je voor deze dag op te geven. Ook hier mogen jullie je (uiteraard) weer door een introducť laten vergezellen.

Daarmee is zogezegd ons activiteitenprogramma voor 2009 voorshands compleet. Dus, voor de goede orde:

Natuurlijk zullen voor deze activiteiten nog tijdig aparte convocaties volgen, maar noteer ze alvast in jullie agenda !

Tot slot nog het volgende: we hebben jullie , in onze uitnodiging voor het bromeliaweekend in juni, reeds gevraagd te bezien in hoeverre in sommige situaties eventueel met elkaar zou kunnen worden gereisd. Het kan nu eenmaal voorkomen, dat voor deelneming aan een excursie flinke afstanden zullen moeten worden afgelegd. Daaraan valt niet altijd te ontkomen, waar ons interesse-gebied (om zo te zeggen) zich uitstrekt over BelgiŽ, Duitsland en Nederland. Ook onze mede-hobbyisten in Duitsland weten daar alles van en reizen dus per auto veelal met elkaar! Voor enige mede-hobbyisten van onze vereniging , die graag zouden willen meedoen, maar die niet over eigen vervoer beschikken of er erg tegenop zien het gehele eind alleen te reizen, kan dit tot gevolg hebben dat zij afhaken ! En dat is toch wel erg jammer ! Daarom nÚgmaals ons advies: tracht in dergelijke situaties contact met elkaar te maken. Raadpleeg de ledenlijst en bezie of het mogelijk is met elkaar te reizen, elkaar ďergensĒ halverwege op te pikken, enzovoorts. Mochten er ook op dit punt nog vragen zijn overleg dan even met Roel Tomassen (tel. 072 5716942 of r.tomassen@versatel.nl .

Onze hartelijke groeten,

Namens het bestuur,

Roel Tomassen, secretaris