Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 60/103 > >>


Nieuwsbrief 60 - Februari 2012.


Aan onze leden.

Jullie worden allen weer van harte uitgenodigd voor onze voorjaarsbijeenkomst op

zondag 1 april a.s.

en wel vanaf 10.00 uur in de serre van de Botanische Tuinen, Harvardlaan 10 in Utrecht. Tot omstreeks 11.00 uur is er zoals gewoonlijk gelegenheid voor het drinken van koffie en thee, met elkaar gezellig te praten, planten te ruilen, te kopen en te verkopen en literatuur op de leestafel te raadplegen. Dit keer zijn er ook verscheidene jaargangen verkrijgbaar van zowel de Journal of the Bromeliad Society International, als van Die Bromelie van de Deutsche Bromelien Gesellschaft.

Fig.1. Guzmania osyana (fusispica sensu hort.), foto's Eric Gouda klik op de foto's voor vergroting


Blij zijn we met de komst van Jeroen van der Steen. Hij zal ons ís middags meenemen op zijn reis ďKriskras door Zuid-AmerikaĒ.
††
Al even verheugd zijn wij met de komst van onze medehobbyist en bromeliakweker Bert Westerman uit Uelsen. Hij neemt voor ons planten mee, w.o. niet-alledaagse bromeliasoorten, ten behoeve van de plantenveiling die wij dit keer willen organiseren.

Maar ook een verloting zal plaats vinden van door leden geschonken planten. Het voorjaar breekt immers aan en dat zal bij menige hobbyist bij het verpotten en uitdunnen van de planten overtollige stekken en (moer)planten kunnen opleveren. Nemen jullie dat dus a.u.b. mee voor de verlotingstafel.

Fig.2. Tillandsia purpurea (niet makkelijk in bloei te krijgen.), foto's Eric Gouda klik op de foto's voor vergroting


Om 11.00 uur willen wij een korte vergadering houden. De agenda hiervoor luidt als volgt:
  • 1. Mededelingen en ingekomen post.
  • 2. Verslag najaarsbijeenkomst 16 oktober 2011; zie nieuwsbrief 58.
  • 3. Mededelingen van de penningmeester.
  • 4. Verenigings-Forum; er is in januari jl. van de zijde van Nico Bouthoorn een discussiestuk ontvangen over het creŽren van een verenigings-forum. Kortheidshalve verwijzen wij hier naar zijn mail d.d. 7 januari 2012 op onze discussielijst, alsmede op de daarop volgende reacties van enige leden. Het bestuur stelt voor over dit onderwerp met de verenigingsleden tot een besluit te komen.
  • 5. Uitgaansdag 2012. In navolging van onze bezoeken in de achterliggende jaren aan de Hortus Botanicus Leiden, Tillandsien Holm (Duitsland), Westermann Bromelien (Duitsland), Nationale Plantentuin Meise (BelgiŽ) en de OrchideeŽnhoeve Luttelgeest, rijpt nu het plan van een bezoek aan de Botanische Tuin van de Universiteit van Gent (BelgiŽ). Aldaar toont mevrouw Chantal Dugardin, hortulana, zich bereid ons rond te leiden door de gewoonlijk niet voor publiek toegankelijke collectiekassen (200 vierkante meter Bromeliaís; orchideeŽn; succulenten). Met het bezichtigen hiervan en van de overige wel voor publiek geopende serres, alsmede de plantentuin kunnen al wandelende zo ongeveer vier uren gemoeid zijn. Een bezoek wordt aanbevolen in de eerste helft van september, omdat Gent daarna als universiteitsstad a.h.w. wordt overspoeld door enige duizenden studenten. Dit zou ons mogelijke bezoek aan de binnenstad om daar als slot van de excursie gezamenlijk een hapje te gaan eten, erg kunnen bemoeilijken ! Konden vorige excursies op een zaterdag plaatsvinden, in Gent moet dit op een doordeweekse dag ! De interesse voor deze excursie, alsmede een geschikte datum daarvoor, zal onder de aanwezige leden worden gepeild. Bij voldoende belangstelling kan het dan, rekening houdende met hetgeen nog aan wensen ter tafel komt, verder worden geconcretiseerd. Jullie kunt alvast eens kijken op internet ďPlantentuin GentĒ, alsmede over de historische stad Gent zelve.
  • 6. Rondvraag.

Fig.3. Neoregelia smithii, foto's Eric Gouda klik op de foto's voor vergroting

Vervolgens zal een bespreking van de meegebrachte planten plaatsvinden. Schromen jullie niet om naast mooi bloeiende planten ook zogenaamde probleemplanten mee te nemen. We zijn er om met en van elkaar te leren.

Daarna gaan we over tot de hiervoor al gemelde verloting en de veiling van de door ons aangekochte planten van Bromelien Westermann.

De lunch wordt zoals gewoonlijk weer verzorgd door de familie Gouda en na de lunchpauze zal Jeroen ons dus meenemen op reis ďKris/kras door Zuid-AmerikaĒ.
We hopen dat jullie allemaal weer de weg naar Utrecht zult weten te vinden en dat het wederom een erg leuke bromeliadag mag worden. TÚt dan !

Namens het bestuur,
Roel Tomassen (opmaak Eric Gouda)

Bij de afbeeldingen†

Planten die gekweekt worden als Guzmania fusispica en in vele collecties (Botanische Tuinen) aanwezig zijn, moeten helaas van naam wijzigen in G. osyana (fig.1). G. recurvobracteata wordt daarbij een synonym van G. osyana en G. fusispica van G. bracteosa. In fig. 1 is een reeks foto's van het clonotype van G.recurvobracteata. Het een en ander is na te lezen in het artikel "Gouda, E.J. (2011) The correct name for Guzmania fusispica. Journal of the Bromeliad Society. 61(3):102-103", waarbij ze helaas vergeten waren de foto's af te drukken.

In fig.2. zien we Tillandsia purpurea, die ik zelf in verschillende vormen in mijn collectie heb, maar nog nooit in bloei heb gehad. Ze zijn dus niet makkelijk in bloei te krijgen.

In fig.3. zien we de schitterende tekening van Neoregelia smithii, een middel grote soort. Vooral de binnenste bladeren kleuren lichter aan de basis en vormen deze prachtige marmering.

Als laatste in fig.4. hieronder Vriesea malzinei die vaak aan de basis rode bracteeŽn heeft en meer naar boven geel met groene punten. In deze plant overheerst het geel, maar schitterend blijft het, deze kleuren combinatie.
Fig.4. Vriesea malzinei, foto's Eric Gouda klik op de foto's voor vergroting


Bijgewerkt: 20150310, 1839 keer bekeken

<< < page 60/103 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print